referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Edmund
Streda, 1. decembra 2021
Dlhodobý majetok
Dátum pridania: 31.07.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Zolee
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 749
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 2.4
Priemerná známka: 3.00 Rýchle čítanie: 4m 0s
Pomalé čítanie: 6m 0s
 
Dlhodobý majetok sa člení na:

· dlhodobý nehmotný majetok DNM
· dlhodobý hmotný majetok DHM
· dlhodobý finančný majetok DFM
· dlhodobé pohľadávky DPOH

DLHODOBÝ HMOTNÝ MAJETOK

Dlhodobý hmotný majetok sú zložky majetku, ktorých ocenenie je vyššie ako 30 000 Sk a doba použiteľnosti dlhšia ako jeden rok s výnimkou budov a stavieb, ktoré sú hmotným majetkom bez ohľadu na cenu.

Dlhodobý majetok s ocenením nižším a rovným 30 000 Sk

Rozhodnutie o hmotnom majetku, ktorého doba použiteľnosti je dlhšia ako jeden rok a ktorý nespĺňa limit ocenenia nad 30 000 Sk, má v kompetencii účtovná jednotka, ktorá rozhodne, či ho:

· bude považovať za dlhodobý hmotný majetok, alebo ho
· bude účtovať pri jeho obstaraní do zásob.

Zásady a podmienky si stanoví vo vnútornom predpise, napr. dolnú hranicu ceny, od ktorej sa hmotný majetok bude považovať za dlhodobý (nad 20 000 Sk). Hmotný majetok, ktorý nespĺňa požiadavku ocenenia a účtovná jednotka ho považuje za dlhodobý hmotný majetok, sa môže účtovať:

· na tých istých syntetických účtoch ako majetok spĺňajúci cenový limit,
· na samostatnom účte, napr. 028 – Dlhodobý hmotný majetok nespĺňajúci limit ocenenia.

Zásady a podmienky si účtovná jednotka stanoví vo vnútornom predpise. Príklad na vnútorný predpis:

1. Ak bude cena dlhodobého hmotného majetku vyššia ako 30 000, bude sa majetok považovať za dlhodobý a bude sa účtovať na príslušných účtoch (účet 022 – Samostatné hnuteľné veci)
2. Ak bude cena dlhodobého hmotného majetku vyššia ako 10 000 Sk a súčasne nižšia alebo rovná 30 000, bude sa majetok považovať za dlhodobý a bude sa účtovať na samostatnom účte Dlhodobý hmotný majetok nespĺňajúci limit ocenenia.
3. Ak bude jeho cena nižšia a rovná 10 000, bude sa tento majetok účtovať priamo do zásob.

Odpisovaný a neodpisovaný dlhodobý majetok

Podľa zákona o dani z príjmov sa dlhodobý hmotný majetok člení na majetok odpisovaný a neodpisovaný. Medzi odpisovaný majetok patria stavby, samostatné hnuteľné veci, pestovateľské celky trvalých porastov, základné stádo a ťažné zvieratá, ostatný dlhodobý hmotný majetok. Medzi neodpisovaný majetok patria pozemky, umelecké diela a zbierky.

Odpisovaním sa rozumie postupné zahrňovanie odpisov z hmotného majetku a nehmotného majetku do nákladov.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Dlhodobý majetok SOŠ 2.9551 1334 slov
Dlhodobý majetok 2.9767 1402 slov
Dlhodobý majetok SOŠ 2.9488 917 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.