referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Viktor
Pondelok, 26. februára 2024
Marketing
Dátum pridania: 18.07.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Aurora
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 6 638
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 21
Priemerná známka: 3.02 Rýchle čítanie: 35m 0s
Pomalé čítanie: 52m 30s
 

Čo je marketing

1.Marketing predstavuje všetky činnosti, ktoré sú spojené s výrobkom od chvíle vzniku nápadu výrobok vyrábať až dovtedy kým sa nedostane ku konečnému spotrebiteľovi
2.Marketing má zabezpečiť aby sa správny výrobok v správnej kvalite, v správnom čase dostal na správne miesto za správnu cenu k správnemu odberateľovi

Čo nie je? – reklama, odbyt, zásobovanie, reklamácia, predaj (funkcie marketingu)
Čo je? – podnikateľská filozofia, princíp riadenia, užívateľská orientácia, pružnosť, zodpovednosť, kontrola, ovplyvňovanie

Marketing vznikol v USA na prelome 19. a 20. storočia v USA – nástup priemyselnej revolúcie – vysoká produktivita práce

Znaky marketingu

1.filozofický aspekt – v centre pozornosti je spotrebiteľ a jeho potreby - a nie výrobok
2.aspekt postojov – aký je postoj okolia k výrobe
3.aspekt informačný – zozbieranie informácií o trhu
4.aspekt segmentačný – ktorá je naša cieľová skupina
5.aspekt akčný – nasadenie nástrojov marketingového mixu
6.aspekt organizačný – začlenenie marketingu do organizácie podniku
7.aspekt sociálny – rešpektovanie ochrany prírody, práv ľudí

Zásady vykonávania marketingu

1. univerzálny recept na marketing neexistuje
2. všetky marketingové úvahy začínajú u zákazníka, zákazník sa nesmie sklamať, t. j. sľúbený tovar musí byť dodaný na sľúbené miesto v sľúbenom čase, zákazníka nestačí iba počúvať, ale ho treba aj ovplyvňovať
3. nestačí iba vyrábať, ale je nutné vopred si zaistiť predaj výrobkov
4. nestačia iba náhodné informácie, je potrebné mať vybudovaný systém zberu a spracovania informácií pre marketingové rozhodovanie
5. aj na obsadenom trhu sa dá uspieť ak sa uplatňuje marketingové myslenie

Marketingové princípy:

- trvalá orientácia na konzumenta;
- integrácia marketingového myslenia vo vnútri celej inštitúcie;
- sústavné poznávanie zmien v myslení zákazníka
- jedinečná ponuka;
- nutnosť mať rád ľudí;
- segmentácia – poznanie svojej cieľovej skupiny

Schéma očakávaní účastníkov trhu:

-vysoká kvalita
-dobrá cena
-včasnosť vybavenia
-dobré podmienky financovania
-dobré vzťahy a služby

Predávajúci versus kupujúci:

-dobrá cena
-včasná úhrada
-dobrý zvuk

Marketingový mix

predstavuje vyvážené nasadenie nástrojov výrobkovej, cenovej, distribučnej a komunik. politiky

Nástroje 4P: Product, price, place, promotion (výrobok, cena, miesto, podpora predaja)

Nástroje musia byť vyvážené, v synchronizácii, čas nasadenia nástroja, tempo nasadenia jednotlivých nástrojov, intenzita nasadenia:

Pôsobenie nástrojov marketingového mixu

Dolná hr. pôsobenia HH Intenzita nasadenia nástroja Marketingového mixu
Marketingový algoritmus:
Marketing je vo svojej podstate postupnosťou komplexných činností, ktoré prechádzajú jednotlivými fázami:

Koncepčná fáza Analytická fáza–––––––––––––––––realizačná fáza––––––––

Spätná väzba

1.Koncepčná fáza - v súlade s podnikovou filozofiou zbierame nápady čo vyrábať, ukladajú sa a nefiltrujeme ich
2.Analytická fáza – nápady z 1. fázy analyzujeme z dvoch pohľadov:

-vzhľadom na trh (veľkosť, dynamika, segmentácia, výkonnosť)
-z pohľadu silných a slabých stránok firmy

3.Realizačná fáza – má dva kroky :

•tvorba produktu (design, obal)
•podpora produktu (cena, obchodná sieť)

Celé úsilie všetkých fáz smeruje k trhu

4.Fáza spätnej väzby – porovnanie dosiahnutých výsledkov k predstave = korekcia

Marketingová koncepcia

vytvára priestor pre styk s ľuďmi a trhmi:

1.Výrobná koncepcia – podnik sa orientuje na výrobu množstva výrobkov a predpokladá, že zákazníci výrobok kúpia. Vývoj výrobkov robí podľa vlastných predstáv, neberie ohľad na zákazníkov. Snaží sa zisk dosahovať cez úsporu nákladov a veľké predané množstvo.
2.Výrobková koncepcia – orientácia na skupinu výrobkov, výrobok je stále vyrábaný bez ohľadu na zákazníka
3.Predajná koncepcia – výrobky vyrábané podľa predstáv firmy, až keď sú výrobky vyrobené venujem pozornosť otázkam zdokonaľovania.
4.Marketingová koncepcia – vychádza z potrieb spotrebiteľa (výrobky sú vyrábané v súlade s požiadavkami zákazníka)
5.Moderná (spoločenská) koncepcia: filozofia komplexnej užívateľskej orientácie, ktorá zohľadňuje potreby užívateľa a celospoločenské požiadavky (ochrana zdravia a ŽP)

I. VÝROBKOVÁ POLITIKA

Je najvýznamnejšia zo 4 politík, rastie záujem zákazníkov.

Poslanie: Vytvárať ponuku v súlade s požiadavkami trhu.
Výrobok - hmotné výrobky aj služby
Služby – na rozdiel od hmotných výrobkov sú nehmotné a nedajú sa kúpiť do zásoby

1.Základ výrobku – základná funkcia, základné postavenie
2.Formálny výrobok – kvalita, obal, doplnkové funkcie, design
3.Rozšírený výrobok – platobné podmienky, distribúcia, servis, poradenstvo, špeciálne služby
4.Úplný výrobok – značka, image

Úžitok výrobku – nekupujeme výrobok, ale jeho úžitok

*Základný úžitok – základ. poslanie každého výrobku
*Doplnkový úžitok – dotvára výrobok – sú využívané na oslovenie zákazníka:

a)osobný úžitok – zahŕňa všetky očakávania a predstavy užívateľa (subjektívne)
b)sociologický úžitok – spočíva v oblasti prestíže (demonštrácia voči okoliu)
c)magický úžitok – je založený na viere, povere (má v sebe iracionálne rysy)

Sortiment – predstavuje súbor, štruktúru výrobkov, ktoré podnik vyrába. Je charakterizovaný:

1.Šírkou – počet výrobkových radov
2.Hĺbkou – počet výrobkov vo výrobkovom rade
3.Dĺžkou sortimentu – súčet hĺbky a šírky = súčet radov a výrobkov v nich

Všeobecné trendy:

-hotové výrobky
-nekomplikované výrobky
-pohodlné výrobky
-módne výrobky
-výrobky „do it yourself“
-šetriace čas
-zohľadňujúce ochranu zdravia
-zohľadňujúce ochranu ŽP
-homogenizácia výrobkov

Druhy výrobkov:

1.Podľa počtu nositeľov potreby:

-individuálny (na zákazku)
-masový tovar

2.Podľa doby používania:

-Krátkodobé a dlhodobé

3.Podľa účelu použitia:

-Slúžiace ku spotrebe – jednorazové, opakované
-Slúžiace k spätnému použitiu vo výrobe

4.Podľa označenia:

-anonymné
-označené
-značkové

5.Podľa samopredajnosti:

-bezproblémový
-problémový (treba vysvetliť používanie)

 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Marketing SOŠ 2.9681 702 slov
Marketing SOŠ 2.9768 1448 slov
Marketing SOŠ 2.9663 1216 slov
Marketing SOŠ 2.9370 1261 slov
Marketing SOŠ 2.9623 2704 slov
Marketing SOŠ 2.9420 534 slov
Marketing SOŠ 2.9606 1830 slov
Marketing 2.9724 9766 slov
Marketing SOŠ 2.9667 698 slov
Marketing GYM 2.9817 1558 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.