referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Milan
Sobota, 27. novembra 2021
Marketing
Dátum pridania: 18.07.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Aurora
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 6 638
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 21
Priemerná známka: 3.02 Rýchle čítanie: 35m 0s
Pomalé čítanie: 52m 30s
 
Analýza životného cyklu výrobku

Predstavuje vývoj obratu výrobku, od jeho uvedenia na trhu až po stiahnutie výrobku z trhu. Krivka životného cyklu predstavuje úspešnosť výrobku na trhu.

Zisk

FÁZY:

1.Zavádzanie – výrobok je nový, zákazník ho nepozná, takýto výrobok kupujú tzv. nákupní pionieri. Obrat rastie pomaly, v tomto období sa ešte nedosahuje zisk
2.Rast – obrat rastie veľmi prudko, rastie aj zisk, výrobok pozná viac zákazníkov, na konci tejto fázy sa začína objavovať prvá konkurencia
3.Fáza zrelosti (niekedy zahŕňa aj fázu nasýtenia) – obrat a zisk ešte rastú, avšak dynamika rastu je už pomalšia. V tomto období je najtvrdší konkurenčný boj a rozhodujúca je cena.
4.Fáza nasýtenia – začína stagnvať dopyt, obrat a zisk dosiahli najvyššiu úroveň, postupne prichádza fáza útlmu.
5.Fáza útlmu – zisk a obrat prudko klesajú a výrobok je vyradený z trhu.

Proces vývoja výrobku:

1.Hľadanie výrobkových ideí – výrobkové idey musia byť charakterizované originalitou a v súlade s marketingovou filozofiou. Idey môžu byť:

a)interné: vývojové oddelenie, patentové oddelenia, zlepšovatelia, marketingové oddelenie
b)externé: od odberateľov, spotrebiteľov, od konkurencie, na výstavách a veľtrhoch, výrobky z iných odvetví, výskumné ústavy

2.Výber výrobkových ideí: otestujú sa s ohľadom na hospodárnosť, na silné a slabé stránky podniku
3.Vypracovanie výrobkovej koncepcie: základ pre budúci vývoj výrobku (Kto je naša cieľová skupina, ktoré vlastnosti musí výrobok mať, v čom musí byť silný) Tieto informácie predstavujú katalóg požiadaviek na výrobok
4.Vývoj výrobku –Riešime 3 veci:

a)vlastná úroveň vývoja výrobku - vlastný vývoj výrobku, meno výrobku, asociuje použitie výrobku, meno sa určuje z oblasti fantázie.
b) značka výrobku - Značkový tovar ja charakteristický stálou kvalitou, stálym množstvom, stálou úpravou, vysoký stupeň známosti, meno firmy (BOSCH), monoznačky (pracie prostriedky), meno výrobcu a výrobku (VW Golf....)

Výhody značkového tovaru: umožňuje odlíšiť výrobok v mase ponuky, lepšie využitie v reklame, vytvára imidž firmy, časť ľudí je verná určitým značkám.

c)Obal výrobku – Funkcie:

-ochranná funkcia (na ochranu, na prepravu)
-informačná funkcia (povinné údaje)
-estetická funkcia (upútať zákazníka)
-manipulačná funkcia
-racionálne využitie priestoru pri doprave, skladovaní, v regáloch
-ekologický aspekt, recyklovateľnosť
-EAN kódy – čiarové kódy pre Európu, 13 miestny kód, prvé 3 čísla udávajú krajinu, ďalšie 4 čísla - výrobca, posledné sú na ľubovoľné označenie pre ďalšiu identifikáciu.

Výhody: Aj pre výrobcu aj pre spotrebiteľa

-rýchlo orientácia o zásobách, o pohybe zásob, vo vývoji predaja
-zjednodušuje objednávanie,
-jednoduchá inventarizácia
-vyššia produktivita pri pokladniciach

5.Test výrobku:

-testujeme úžitkové vlastnosti, kvalitu, porovnávaného ho s konkurenčným výrobkom, laboratórne testy
-testujeme meno – dobre vysloviteľné, dobre zapamätateľné
-testujeme obal – čitateľnosť, manipulácia, využitie priestoru

6.Plánovanie zavádzacích opatrení – výrobok prešiel všetkými testami:
-v oblasti cenovej politiky

-v oblasti distribučnej politiky
-v oblasti komunikačnej politiky

7.Uvedenie na skúšobný trh
8.Uvedenie na reálny trh

Aktivity v oblasti výrobkovej politiky

A.Modifikácia výrobku: existujúci výrobok je zmenený po určitej dobe a tento výrobok nastupuje na miesto výrobku doterajšieho. Vzhľadom na sortiment sa nič nemení
B.Inovácia výrobku:

1.Diferenciácia výrobku – zavedenie nových výrobkov, ktoré predstavujú varianty k súčasnýmtým výrobkom, ktoré sú súčasťou výrobného sortimentu výrobkov, výrobkové rady sa nezvyšujú

2.Diverzifikácia výrobku – rozšírenie výrobného sortimentu o nové výrobky pre nové trhy.

a)horizontálna diverzifikácia: sú zavádzané nové výrobky, ktoré vecne súvisia s doterajším výrobným sortimentom
b)vertikálna diverzifikácia – existujúci sortiment je doplnený o nové výrobky, ktoré technologicky predchádzajú alebo nasledujú
c)Laterálna (bočná) diverzifikácia - výrobky, ktoré nesúvisia s výrobným programom

Diverzifikácia je finančne náročná a prostriedky z diverzifikácie sa vracajú neskoro.

Ide o rozloženie podnikateľského rizika na viac trhov, odklon od trhov so silnou konkurenciou, vyrovnanie sezónnosti, lepšie využitie kapacít, možnosť vhodne využiť voľný kapitál.

C.Eliminácia výrobku – vyradenie výrobku z programu. Vyradiť môžeme konkrétny výrobok ale aj celý výrobkový rad.

Pri vyradení berieme do úvahy – kritériá eliminácie:

-postavenie výrobku v rámci sortimentu (komplementárne výrobky)
-vyťaženie liniek
-vyťaženosť skladov
-marketingové náklady
-zvážiť, ako výrobok prispieva imidžu firmy
-hospodárnosť výrobku
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Marketing SOŠ 2.9681 702 slov
Marketing SOŠ 2.9768 1448 slov
Marketing SOŠ 2.9663 1216 slov
Marketing SOŠ 2.9370 1261 slov
Marketing SOŠ 2.9623 2704 slov
Marketing SOŠ 2.9420 534 slov
Marketing SOŠ 2.9606 1830 slov
Marketing 2.9724 9766 slov
Marketing SOŠ 2.9667 698 slov
Marketing GYM 2.9817 1558 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.