referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Milan
Sobota, 27. novembra 2021
Marketing
Dátum pridania: 18.07.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Aurora
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 6 638
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 21
Priemerná známka: 3.02 Rýchle čítanie: 35m 0s
Pomalé čítanie: 52m 30s
 
III. DISTRIBUČNÁ POLITIKA

Úlohou je zabezpečiť disponibilitu výrobku zákazníkovi, prekonať vzdialenosť medzi výrobcom a konečným spotrebiteľom. Distribučná politika zahŕňa:

-akvizičnú distribúciu – organizácia odbytových ciest
-fyzickú distribúciu – riešenie organizačných problémov, operatívne časy, skladovanie

Odbytová cesta zahŕňa všetky inštitúcie, ktoré sa podieľajú na presune výrobku od výrobcu ku konečnému odberateľovi.

Funkcie odbytových kanálov:

-informačná – zozbierať informácie nevyhnutné pre plánovanie a podporu odbytu
-podporná – podpora odbytu a hľadanie opatrení
-kontaktná – vyhľadávanie kontaktov
-transformačná - úprava tovaru
-vyjednávanie a rokovanie – dosahovanie dohody o predaji
-fyzická distribúcia – akou dopravou? aké množstvo? kde skladovať?
-financovanie – vzájomná úhrada
-podstupovanie a prebratie rizika – musíme rátať s možnosťou problémov

Funkcie odbytových kanálov:

0-úrovňový kanál – priamy predaj: výrobca – spotrebiteľ (zelenina)
1-úrovňový kanál – výrobca – maloobchod – spotrebiteľ (chlieb, mlieko, noviny)
2-úrovňový kanál – Výrobca – VO – MO – spotrebiteľ (textil)
3-úrovňový kanál – výrobca – VO – Sprostredkovateľ – MO – spotrebiteľ (poľn. produkty)

Výhody priameho predaja:

-priamy kontakt so spotrebiteľom (odberateľom)
-možnosť kontroly predaja
-možnosť stanoviť cenu
-získanie zisku obchodníka
-menší počet obchodných stupňov (najlacnejšie)

Nevýhody priameho predaja pre výrobcu:

-preberá odbytové náklady
-menšia intenzita odbytu
-znášanie odbytového rizika

Aj nepriamy predaj má výhody aj nevýhody, ktoré sú opakom priameho predaja. Pri nepriamom predaji je výhodou aj včlenenie do sortimentu.

Organizácia odbytu:

-zabezpečovaná mimo podniku (díleri):

1.obchodní cestujúci – interní zamestnanci firmy, ktorí robia na účet firmy
2.obchodní zástupcovia – externisti – pracujú na zmluvu, zastupujú firmu, pohybujú sa vonku, dostávajú podiel z tržieb, náklady na človeka

Určovanie predajných okrskov:

-s ohľadom na región – stanovíme región, pre kt. budú určení obchodní cestujúci
-orientácia na výrobok – u podnikov s veľmi diverzifikovaným sortimentom
-orientácia na zákazníka – poisťovacie spoločnosti (osoby, poľnoh., autá)

Počet ľudí v teréne – rozhodujú o tom počet partnerov, frekvencia návštev, počet disponibilných prac. dní toho človeka, koľko návštev denne je schopný vykonať.

Odmeňovanie obch. cestujúcich (interných)

–pevný plat – nemobilizuje ľudí, ale tento človek má viac času venovať sa zákazníkovi a získavať od neho informácie
–podiel z dosiahnutých tržieb – provízie-lineárne (závislé od množstva), progresívne (do určitého množstva = lineárne, následne provízia rastie), degresívne (po určitej hranici provízia klesá),
–z ceny (konkurenčné zásluhy a pod.) – vyššia zainteresovanosť, nie je potreba kontroly – nevenujú dostatok času získavaniu informácií
–kombinovaná forma – pevný plat, zainteresovanosť podľa výkonov, kt. podajú

Poslanie vonkajšej služby:

-aktivácia (vytvorenie, generovanie) predaja
-prenos informácií

Musí byť vedená evidencia kontaktov!!

Obchodné formy:

a)veľkoobchod – poslaním je vytvárať sortiment (od viac výrobcov), skladovanie

Typy veľkoobchodov:

-klasický veľkoobchod – tradičný (na faktúru)
-Cash & carry – zaplatiť v hotovosti a odniesť si (60 % potrav. tovaru)
-regálový veľkoobchod – dáva doplnkový tovar do potrav. obchodov – nepredaný tovar berú späť (znášajú riziko nepredania)
-firemné veľkoobchody – zriaďované veľkými výrobcami, predajné pobočky, ..... kontrolovať predaj, výrobca sa nezaťažuje jednaním s maloobchodom
-agenti a komisionári (brookeri) – tovar nenakupujú, ale sprostredkovávajú za províziu

-agenti – pracujú pre zákazníka na základe dlhodobej zmluvy, preberajú zodpovednosť za predaj, dojednávajú podporu predaja
-komisionári – sprostredkovatelia s poľn. a potr. produktami, sú informovaní o situácii na trhu, poskytujú služby jednorázovo

b)maloobchod – zabezpečuje predaj konečnému spotrebiteľovi

Typy maloobchodov:

-špeciálne obchody – užší sortiment (len kabáty, a pod.)
-obchodné domy – široký a hlboký sortiment – predajná plocha cca 3000 m2.
-klasická samoobsluha – 400 m2 predajnej plochy
-supermarket – predajná plocha 1000 m2, rýchloobrátkový tovar
-hypermarket – rôzne plochy
-nákupné strediská – založené na kooperácii viacerých predávajúcich, 20 000 m2 (kompletná vybavenosť, detský kútik, parkovisko)
-zásielkový obchod – katalógy, inzeráty a pod.
-predajné automaty
-virtuálne obchody – kupovanie cez PC

Systémy zmluvnej distribúcie

-zmluvu uzatvára výrobca s odberateľom. Tri základné systémy:

a)intenzívna distribúcia – u bežného tovaru, dostupný tovar na mnohých miestach
b)selektívna distribúcia – výrobca stanoví selektovaných odberateľov (kvalitná odbytová cesta – pivovary)
c)exkluzívna distribúcia – extrémny prípad distribúcie – mimoriadny dôraz na kvalitu predajne (špičkové výrobky – automobily, hodinky, šperky)

DOPRAVA

-súčasť distribučnej politiky

Základné druhy dopravy:

1.železničná doprava – diaľková preprava veľkoobjemových tovarov, ťažkých tovarov pre nákladné automobily (stroje). Zápory – vysoké fixné náklady, potrebná kombinácia s automobilovou dopravou, malá sieť. Klady – nízka cena.
2.Automobilová doprava – preprava menších nákladov na kratšie vzdialenosti, rýchle dodávky aj na väčšie vzdialenosti „zberný systém“. Klady – pružnosť dopravy (dostať sa všade), je doplnkovou pre ostatné. Zápory – zaťažuje ŽP
3.Lodná – námorná (transoceánska) – preprava veľkoobjemových tovarov (obilie, železná ruda), kontajnerizácia. Vnútrozemská – rieky, vodné toky, kanály. Zápory - Závislá od počasia, vojenských konfliktov, pomalá. Klady - lacná
4.Letecká – rýchla preprava, málotrvanlivé tovary, znížené náklady na skladovanie. Klady – rýchlosť. Zápory – drahá, musí sa kombinovať s inou dopravou.
5.Potrubná – preprava plynných, tekutých tovarov. Klady – relatívne bezpečný systém, zápory – vysoké konštantné náklady, obmedzené tovary.
 
späť späť   3  |  4  |   5  |  6  |  7    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Marketing SOŠ 2.9681 702 slov
Marketing SOŠ 2.9768 1448 slov
Marketing SOŠ 2.9663 1216 slov
Marketing SOŠ 2.9370 1261 slov
Marketing SOŠ 2.9623 2704 slov
Marketing SOŠ 2.9420 534 slov
Marketing SOŠ 2.9606 1830 slov
Marketing 2.9724 9766 slov
Marketing SOŠ 2.9667 698 slov
Marketing GYM 2.9817 1558 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.