referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Mikuláš
Streda, 6. decembra 2023
Daňová sústava
Dátum pridania: 13.07.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: ewelinka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 541
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 1.6
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 2m 40s
Pomalé čítanie: 4m 0s
 
1.definujte pojmy: daň, daňová sústava, sadzba dane
2.rozčleňte daňovú sústavu /priame dane, nepriame dane/
3.popíšte daň z príjmov FO
4.uveďte spôsob výpočtu čiastkového základu dane z príjmov zo závislej činnosti pri FO
5.vyplňte daňové priznanie k dani z príjmu FO /typ A/
6.zaúčtujte tieto prípady:

a)účtovná jednotka, platiteľ DPH dostala faktúru od dodávateľa
a)cena tovaru300 000,-
b)DPH..............
c)celková fakturovaná suma ..............
b)účtovná jednotka, platiteľ DPH vystavila faktúru odberateľovi tovaru
a)cena tovaru20 000,-
b)DPH............
c)cena spolu............

Daň

-je povinná, zákonom určená platba, kt. odvádzajú FO a PO štátu v určenej výške a v stanovenej lehote

Daňová sústava

-je súhrn daní, ktoré možno vyberať na území štátu

Sadzba dane

-nástroj, pomocou ktorého sa z daň. základu vypočíta výška daňovej povinnosti
-môže byť určená: percentuálne, pevnou sumou, kombinovane

Členenie daňovej sústavy

1.nepriame dane

-daň z pridanej hodnoty
-spotrebné dane -daň z liehu, vína, piva, tabaku a výrobkov, minerálnych olejov

2.priame dane

-daň z príjmov –z FO, PO
-miestne dane – daň z nehnuteľností, za psa, za užívanie verejného priestranstva, za ubytovanie, predajné automaty, nevýherné hracie stroje, jadrové zbrane
                      - motorové vozidlá, poplatok za komunálny odpad, za vjazd motorových vozidiel do hist. časti mesta

Daň z príjmov FO

-predmetom dane sú príjmy dosiahnuté z viacerých činností
-predmetom dane sú:

- príjmy zo závislej činnosti-príjmy od zamestnávateľov
                                       -príjmy za prácu členov družstva
                                       -funkčné platy a príplatky /starostovia, prokurátori, poslanci/
                                       -obslužné
- príjmy z podnikania, z inej samos. zárobkovej činnosti a z prenájmu-príjmy zo živnosti 
                                                                                                    -príjmy z poľnohospodárskej výroby
                                                                                                    -za priemyselné alebo autorské práva
                                                                                                    -príjmy znalcov a tlmočníkov
- príjmy z kapitálového majetku –predmetom dane sú výnosy ako výsledok tohto investovania
                                               -príjmy, kt. sú výsledkom investovania peň. prostriedkov do rôznych produktov fin. inštitúcií
- ostatné príjmy-príjmy z príležitostných činností
                       -príjmy z prevodu vlastníctva nehnuteľností
                       -výhry v lotériách
                       -ceny z verejných súťaží

Oslobodenie od dane

- uvádza zákon /dávky, služby verejného zdravotného a soc. poistenia, podpory.../

Základ dane

–sa zistí ako súčet čiastkových základov dane podľa jednotlivých príjmov

Nezdaniteľné časti základu dane

-znižuje sa o suma zodpovedajúca 19,2 násobku sumy životného minima
-rovnaká suma na manžela žijúceho v jednej domácnosti, ak nepoberá príjmy prevyšujúce túto sumu
-príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie
-poistné na životné poistenie

Sadzba dane

– 19% zo ZD zníženého o daňovú stratu a o nezdaniteľné časti ZD

Zdaňovacie obdobie

– kalendárny rok

Daňové priznanie

-je povinný podať každý daňovník, kt. má v zdaňovacom období príjmy v lehote do 3 mesiacov po uplynutí zdaň. obdobia

Daňový bonus

- 6480,- ročne, mesačne 540,-  na každé vyživované dieťa v domácnosti

2%zaplatenej dane

- fyz. osoba min. 100,-
 
Podobné referáty
Daňová sústava SOŠ 2.9745 2886 slov
Daňová sústava GYM 2.9417 396 slov
Daňová sústava SOŠ 2.9449 395 slov
Daňová sústava SOŠ 2.9837 531 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.