referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Urban
Streda, 25. mája 2022
Manažment
Dátum pridania: 13.07.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: ewelinka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 733
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 2.4
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 4m 0s
Pomalé čítanie: 6m 0s
 
-vznikol z angl. slova manage – viesť, riadiť
-pojem sa objavil v druhej polovici 19. storočia v USA, v súvislosti s novou disciplínou, kt. sa zaoberala riadením podnikov
-pôvodné chápanie: umenie riadiť podnikovú činnosť
-neskoršie chápanie: umenie dosiahnuť vytýčené ciele podniku

-vystupuje v 3 zákl. disciplínach:

1.mkm ako proces-napr. proces riadenia podniku, prevádzky..
                           -vyjadruje vzájomnú previazanosť funkcií-plánovanie, organizovanie, vedenie, kontrola
                           -ide o praktickú činnosť manažérov /stanov. cieľov, koordinujú činnosť, zapájajú do nej ľudí, kontrola cieľov.../
2.mkm ako profesia-napr. vrcholoví manažéri podniku, prevádzky, majstri, vedúci odd.
3.mkm ako vedná disciplína-odvodený od teórie, kt. sa sústreďuje na zdokonaľovanie prístupov, nástrojov a metód, ktoré zabezpečuje riadenie org. -manažment sa venuje všeobecným otázkam, v rámci vednej disciplíny existujú vedné odbory, kt. sa zaoberajú špec. problémami /financií, ľud, zdrojov/

Americký manažment

-prudký rozvoj zaznamenali po 2. sv.v.
-do rozvoja sa zapojili okrem USA aj Európa a Japonsko
-nové krajiny prispeli k rastu manažmentu, k úspešnosti ekonomík
-po 2 sv.v. sa rozvinuli tieto smery:

a)kvantitatívne

-vychádzali z uplatňovania vo vojenstve
-uplatňovali sa operačné výskumy
-vytvorili sa podmienky na vytváranie nových metód a prístupov v civilnej oblasti
-zamerané na zdokonaľovanie rozhodovacích procesov

b)integračné

-zamerané na zdokonaľovanie manažmentu ako celku
-uplatňujú sa tieto podoby:

-systémový prístup
-situačný prístup
-operačný prístup
-psychosociologické prístupy
-pragmatické prístupy

Japonský manažment

-vývoj ekonomiky po 2. sv.v. viedol k vzniku novej konkurencie
-Japonsko bolo považované za druhoradú krajinu
-70 roky minulého storočia sa stali výzvou pre rozvinuté krajiny
-je založený na nasled. filozofii:

-každý pracovník, ktorý dokáže plniť svoje povinnosti, má predpoklady svoju prácu zdokonaľovať
-človek je hlavným zdrojom rastu kvality a produktivity práce
-človek má vnútorný sklon svoju prácu zdokonaľovať, a preto vedúci pracovníci majú vytvárať vhodné podmienky zam.
-pracovník je súčasťou kolektívu, a preto manažéri majú podporovať spoluprácu s ost. pracovníkmi
-vedenie má vytvárať také podmienky, aby pracovníci chápali záujmy podniku

Americký manažment                                                                     Japonský manažment
-rozvoj vnútornej súťaživosti a presadzovanie jednotlivcov                -preferovanie harmónie v kolektíve, ktorá je založená na spolupráci
                                                                                                     každého s každým, odovzdávaní skúseností, poznatkov, napodobňovaní
-autoritatívne rozhodovanie                                                            -spolurozhodovanie založené na tímovej práci a tím. rozhodovania
-formálna autorita nadriadeného od postavenia v hierarchii manažm.-neformálna autorita vedúceho založ. na sile vplyvu osobnosti
-dôraz na finančné výsledky-dôraz na kvalitu

Ringi systém – podľa neho sa všetky návrhy predkladajú zdola, od najnižších riadiacich úrovní
                    -najprv sa prediskutuje s pracovníkmi na rovnakej úrovni, a až potom sa odovzdá na vyššiu úroveň

Európsky manažment

-ovplyvňuje sa s americkým
-predstaviteľ je Baťa, Goldsmith, Nagel, Clutterbuck

BAŤA

-položil základy sústavy riadenia
-základom nej bolo rozdelenie podniku na samostatné účtovné jednotky, a takisto všetky predajne
-kládol veľký dôraz na plánovanie
-výraznou funkciou v riadení mala byť stimulácia zamestnancov založená na samostatnosti a zodpovednosti
-zavedenie pásovej výroby žiadalo dobrú koordináciu práce
-vyžadoval vysokú kvalitu odovzdanej práce

-predstavitelia klasickej školy manažmentu: Fayol, Ford, Baťa, Taylor, Weber

Taylor

–rozložil výrobný proces na jednotlivé úkony, operácie
-zvýšenie produktivity práce, zníženie nákladov
-monotónna práca, boj o výšku mzdy

Fayol

-zaoberal sa problémami na úrovni podniku
-skúmal vplyv organizácie a riadenia podniku na dosahované výkony a zisk

Weber

–tvorca byrokratického modelu org.
-vyzdvihol vzťahy na formálne a neformálne
-výskumy preukazujú, že neformálne vzťahy majú v manažmente dôležitejšiu úlohy

Ford

-zaviedol hromadnú výrobu
-jej zavedenie umožnilo operácie rozčleniť na výkony, špecializácia na jeden druh úkonu
-bolo možné max. využitie strojov, zamestnancov,
-presadzoval zásadu, že materiál musí ísť priamo k robotníkovi /konvejery,pásy,koľajnice.../

Mayo
- ukazuje, že výsledky majú vplyv na fyz. potreby, soc. a psych. faktory
-odporúča manažérom, aby väčšiu pozornosť venovali na zdokonaľovanie ľudských zdrojov na pracovisku a v pracovných skupinách
 
Podobné referáty
Manažment SOŠ 2.9556 7670 slov
Manažment SOŠ 2.9271 2216 slov
Manažment SOŠ 3.0045 3484 slov
Manažment SOŠ 2.9742 2121 slov
Manažment 2.9840 2046 slov
Manažment 2.9657 1268 slov
Manažment GYM 2.9514 2075 slov
Manažment 2.9591 1654 slov
Manažment 2.9473 2012 slov
Manažment SOŠ 2.9887 532 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.