referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ambróz
Štvrtok, 7. decembra 2023
Základné ekonomické pojmy
Dátum pridania: 13.07.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: ewelinka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 557
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 1.6
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 2m 40s
Pomalé čítanie: 4m 0s
 
Ekonómia

-je to veda o tom, ako spoločnosť využíva vzácne zdroje na výrobu užitočných tovarov, a ako ich rozdeľuje medzi rozličné skupiny ľudí
-vznikla v druhej polovici 18. storočia
-základy tejto vedy položilo dielo od ekonóma Smitha
-do poslednej tretiny 19. stor. sa rozvíjala ako jednotná veda
-potom sa rozčlenila:

1.mikroekonómia –analyzuje a popisuje správanie jednotlivých subjektov trhu
2.makroekonómia- analyzuje hospodárstvo ako celok a vysvetľuje mechanizmus jeho fungovania, aký vzťah je medzi nimi

Ekonomika

-je organizovaný systém výroby, rozdeľovania a spotreby statkov v spoločnosti
-čo vyrábať-rieši aké výrobky a služby, v akom množstve a kedy sa majú vyrábať
-riešenie by bolo jednoduché, keby nebolo obmedzené množstvo zdrojov
-ako vyrábať-rieši, akým spôsobom bude vyrábať výrobky a služby
-súvisí s technickými a technologickými možnosťami
-pre koho vyrábať –rieši pre koho bude vyrábať

-spôsobom ako rieši tieto otázky delíme na:

1.ekonomika založená na zvykoch a tradíciách

-základné otázky riešili prevažne inštinktom, zvykmi a tradíciami, ktoré sa dedili z pokolenia na pokolenie

2.príkazová ekonomika

-odpovede na otázky dáva štát a je mocenské orgány
-základným nástrojom sa považuje centrálne plánovanie
-ek. centrom je štát, kt. plánuje, riadi, kontroluje výrobu a spotrebu
-ceny sú centrálne stanovené

3.trhová ekonomika

-dôležitý je trh, štát má za úlohu vytvárať právny rámec pre hosp. procesy
-pre všetky ek. činnosti je rozhodujúci trh
-povinnosťou štátu je stanoviť pravidlá hry pre hosp. činnosť a zabezpečiť ich dodržiavanie
-prevaha súkromného vlastníctva
-otázky rieši takto:

čo vyrábať-rozhodujú o tom spotrebitelia a ich voľba závisí od ich príjmov a ochoty spotrebúvať
Ako vyrábať-rozhoduje o tom kokurencia medzi výrobcami
Pre koho vyrábať- rieši to trh na základe ponuky a dopytu

4.zmiešaná ekonomika

-moderné ekonomiky sú zväčša zmiešaným hospodárstvom
-nevylučujú sa určité štátne zásahy do ekonomiky
-ide vlastne o riadené trhové hospodárstvo

Výrobné vstupy

Práca

-je cieľavedomá činnosť človeka zameraná na tvorbu statkov a služieb, ktoré uspokojujú potreby
-môže byť fyzická, duševná, kvalifikovaná, nekvalifikovaná
-práca ako výrobný faktor predstavuje ľudský kapitál
-za prácu ľudia dostávajú mzdu
-nositeľom pracovnej sily je pracovník

Pôda

-prírodné zdroje sú súčasťou prírody, ktoré človek využíva k uspokojeniu svojich potrieb
-pod pojmom pôda rozumieme:-poľnohospodárska pôda
                                             -pôda na výstavbu
                                             -všetky ostatné prírodné zdroje /suroviny, voda.../
-vlastník pôdy poberá pozemkovú rentu
-prácu a pôdu nazývame primárnymi výr. faktorami, lebo nie sú výsledkom ekonomických procesov

Kapitál

-v užšom zmysle sú to všetky výrobné činitele, ktoré fungujú dlhodobo /budovy,zariadenie..../
-v širšom zmysle sú všetky výrobky, ktoré človek využíva pri výrobe
-môže byť:

a)finančný - je vo forme peňazí alebo cenných papierov
b)fyzický – hmotný, nehmotný
a)fixný – nespotrebuje sa naraz, dá sa používať dlhodobo
b)cirkulujúci – ustavične mení svoju formu
 
Podobné referáty
Základné ekonomické pojmy SOŠ 2.9140 1668 slov
Základné ekonomické pojmy SOŠ 2.9853 376 slov
Základné ekonomické pojmy SOŠ 2.9626 860 slov
Základné ekonomické pojmy SOŠ 2.9643 1746 slov
Základné ekonomické pojmy GYM 2.9050 621 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.