referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Albín
Piatok, 1. marca 2024
Marketingová stratégia
Dátum pridania: 13.07.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: ewelinka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 501
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 1.6
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 2m 40s
Pomalé čítanie: 4m 0s
 
Marketing

-z angl. slova market –trh, ing vyjadruje činnosť
-orientuje podnik na uspokojovanie potrieb spotrebiteľov
-je spôsob riadenia a podnikania
-je podniková filozofia, založená na poznaní trhu
-začiatkom 50-tych rokoch začala rýchlejšie narastať ponuka tovaru než dopyt
-väčšina trhov sa stala trhmi kupujúcich
-základné mkm stratégie:

1.rozvojová – podnik uvádza na trh nové výrobky s cieľom udržať si podiel na trhu
2.ochranná- vychádza z doterajšieho výrobného programu a zvýšenie odbytu zabezpečuje zosilnením MKM aktivít
3.útočná – zavádza nové výrobky vo vhodnom čase, s cieľom vstúpiť na nové trhy
4.stratégia silného výrobku –sústreďuje sa na jeden výrobok, venuje pozornosť vývoju a príprave, typická pre japonské podniky

Prieskum trhu

-úlohou mkm je získavať info o trhu
-delíme ho:

1.podľa objektu:

a)objektívny prieskum – zameriava sa na cenu, objem predaja, počet...
b)sociologický prieskum –zisťuje správanie ľudí –vonkajšie a vnútorné

2.z časového hľadiska:

a)analýza trhu –ide o získavanie údajov o momentálnej situácií na trhu
b)sledovanie trhu- neustále sledovanie zmien na trhu

3.podľa metód zisk. informácií:

a)primárny prieskum- získavanie info priamo na trhu
b)sekundárny prieskum- spracovanie info, vyhodnotenie údajov

Metódy prieskumu trhu

pozorovanie – pozorujeme ľudí, zber primárnych údajov
anketa-najvhodnejšia metóda pre zber opisných info
          -používa sa najčastejšie
          -ľudia nie sú ochotní odpovedať na otázky
experiment –najvhodnejší pre zber príčinných info
                  -vysvetľuje vzťahy medzi príčinou a dôsledkom
dotazník-výhodou je získanie veľa informácií pri malých nákladoch
            -respondenti odpovedajú úprimnejšie než v rozhovoroch
            -vyžaduje jednoduché a presne formulované otázky
            -problém s návratnosťou
telefonický rozhovor-najrýchlejšia metóda zberu info
                              -výhoda je, že umožňuje vysvetliť nepochopenú otázku
                              -náklady sú vysoké
osobný rozhovor- individuálny, skupinový

Segmentácia trhu

-je to delenie spotrebiteľov podľa špecifických kritérií
-hlavné kritéria:

geografické /región, veľkosť územia, miest,, podnebie, hustota osídlenia../
demografické /vek, pohlavie, príjem, veľkosť rodiny, povolanie, vzdelanie, rasa, národnosť, náboženstvo../
psychografické /životný štýl, osobnosť, soc. trieda../
správanie /príležitosť nákupu, úžitok, intenzita spotreby, nákupná pripravenosť, postoj voči tovaru, užívateľské postavenie../

Druhy marketingu

Nediferencovaný:

-ignoruje rozdiely v segmentoch trhu, na trh prichádza s 1 ponukou
-hľadá to, čo je pre spotrebiteľa potrebné
-úzky výr. rad, nízke náklady na reklamu, výskum, vývoj – napr. džúsy

Diferencovaný:

-charakteristický výberom viacerých trhových segmentov
-používa sa pre výrobky s možnosťou variácie dizajnu, - auto, elektronika

Koncentrovaný:

-podnik má pevné postavenie na trhu tých segmentov, ktorým slúži
-je spojený s rizikom, pretože vybraný segment môže prestať nakupovať výrobok
-mnohé podniky uprednostňujú diverzifikáciu /rozš./ na viaceré trhové segmenty
 
Podobné referáty
Marketingová stratégia SOŠ 2.9867 1235 slov
Marketingová stratégia SOŠ 2.9888 390 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.