referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Slavomír
Pondelok, 22. apríla 2024
Podnik
Dátum pridania: 13.07.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: ewelinka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 552
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 1.7
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 2m 50s
Pomalé čítanie: 4m 15s
 
-je základná hosp. jednotka, ktorá vyrába výrobky, alebo poskytuje služby
-výrobné faktory sa premieňajú na výrobné výstupy
-môžeme ho charakt.:

-samostatná hosp. jednotka využivajúca výrobné vstupy
-na uskutočnenie výkonov
-určených na predaj
-v podniku dochádza k spojeniu činnosti osôb a majetku
-podnikom sa rozumie komplex viacerých zložiek podnikania

Zložky podniku:

hmotné– stroje, zariadenia, materiál
nehmotné– goodwill, ochranné známky, postavenie na trhu, know-how, obch. tajomstvo
osobné– kvalif. štruktúra pracovníkov, ich zručnosti a schopnosti

pre podnikateľské subjekty sú typické 2 znaky:

1.ekonomická samostatnosť
2.právna subjektivita

Ekonomická samostatnosť

-o všetkých skutočnostiach rozhoduje sám (predmet podn., čo vyrábať, kedy, koľko, kde bude sídlo..)
-podnik vystupuje na trhu ako samostatný subjekt
-štát do činnosti nezasahuje priamo
-vytvára iba právny rámec, určuje pravidlá podnikania prostredníctvom zákonov

Právna subjektivita

-zn., že podnik je samostatným subjektom právnych vzťahov
-voči svojmu okoliu vystupuje ako subjekt, kt. má meno, práva a plní povinnosti
-podn. subjekty nadobúdajú právnu subjektivitu dňom zápisu do OR, získania ŽL

-proces premeny vstupov na výstupy sa nazýva transformačný proces
-zahŕňa všetky činnosti podniku, pomocou kt. zabezpečuje plnenie cieľov
-podnikové výrobné faktory predstavujú všetky vstupy do výroby
-podľa účasti v podn. trans. procese členíme na elementárne a dispozitívne

Elementárne výr. faktory

-majú rozhodujúcu úlohu vo výr. procese, lebo sú zákl. prvkami trans. proc.
-bez nich by proces nebol možný
-patrí k ním majetok a ľudský prac. výkon

Dispozitívne

-
zabezp. trans. proces z organizačnej stránky
-ich úlohou je nájsť najvhod. kombináciu elem. faktorov
-dispoz. faktory sú jednotlivé zložky riadiaceho procesu: plán., org., rozhod., kontrola

3 základné výrobné faktory:

Pôda a prírodné zdroje
Práca
Kapitál

Pôda

-je výtvorom a darom prírody
-rozsah pôdy je obmedzený
-pôda poskytuje aj ďalšie prír. zdroje (palivá na výrobu energie, rudy, min. látky, drevo)

Práca

-cieľavedomá činnosť človeka, zameraná na tvorbu mater. a nemater. statkov a služieb
-kvalitu a množstvo práce ovplyvňujú fyzické a duševné vlastnosti človeka
-je potrebné získať príslušnú kvalifikáciu, kt. závisí od zložitosti a náročnosti práce

Kapitál

-rozumieme ním statky, kt. sú výsledkom výroby, neslúžia na priamu spotrebu, ale ďalej do výroby

Fyzický: sú to vstupy do výroby, spotrebúvajú sa a realizuje sa výrobný proces
Peňažný: schopný prinášať úrok, alebo ho možno premeniť na fyzický kapitál

Druhy podnikov

1.Podľa predmetu podn. činnosti

a)výrobné
b)obchodné
c)poskytujúce služby

2.Podľa formy vlastníctva

a)štátne
b)súkromné
c)zmiešané

3.Podľa veľkosti

a)malé (do 50)
b)stredné (do 500)
c)veľké

4.Podľa právnej formy

a)podnik jednotlivca
b)obchodné spoločnosti
c)družstvá

OBCHODNÉ MENO

-ak má podnik vystupovať samostatne a konať vo svojom mene, musí mať obchodné meno
-je to názov, pod ktorým podnikateľ vykonáva právne úkony pri svojej činnosti
-zákon umož. vytvárať 3 druhy mien:

1.Osobné (meno,priezvisko)
2.Zmiešané (dodatok odlišujúcu osobu alebo druh podn.)
3.Vecné (samost. pomenovanie a právna forma, fantazíjne..)
 
Podobné referáty
Podnik SOŠ 2.9525 599 slov
Podnik SOŠ 2.9478 2344 slov
Podnik SOŠ 2.9574 417 slov
Podnik 2.9684 984 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.