referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Michal, Michaela
Piatok, 29. septembra 2023
Trh a trhový mechanizmus
Dátum pridania: 06.02.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: araseli
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 735
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 2
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 3m 20s
Pomalé čítanie: 5m 0s
 
Trh je miesto kde sa stretávajú výrobcovia a spotrebitelia a kde sa uskutočňuje kúpa a predaj najrôznejších výrobkov a služieb. Trh neriadi žiadny úrad, ale riadime ho všetci tým, ako sa správame, čo potrebujeme, čo chceme kúpiť. V trhovej ekonomike sa musí výrobca prispôsobiť zákazníkovi, pretože zákazník má peniaze.

Trhová ekonomika – zakladá sa na systéme slobodného podnikania a voľnej súťaže.

Trh chápeme:

•Priestorovo – ako miesto, kde sa stretávajú predávajúci a kupujúci
•Funkčne – ako spojenie dopytu a ponuky v určitej oblasti ponuky

1.Trh podľa predávaných T. rozlišujeme:

•čiastočný (jeden druh tovaru)
•agregátny (rozličné druhy tovaru)

2.Podľa predmetu kúpy a predaja:

•Trh výrobných faktorov (práca, pôda, kapitál)
•Trh T. a S. (pre osobnú spotrebu)
•Finančný trh (prerozdelenie peňazí medzi jednotlivé ekonomické subjekty)

3.Podľa územného hľadiska:

•Miestny (regionálny)
•Národný (v rámci celého štátu)
•Svetový (medzi krajinami celého sveta)
•Medzinárodný (v rámci rôznych krajín)

Trhové vzťahy sú vzťahy, v ktorých si predávajúci a kupujúci vzájomne dohodnú ceny, množstvo predávaných a kupovaných statkov a služieb.

Subjekty trhu:

•firmy – vytvárajú T. a S. a na trh prichádzajú s cieľom predať ich aby mali zisk. Na trhu výrobných faktorov vystupuje ako kupujúci a na trhu T. a S. ako predávajúci.
•domácnosť – vstupujú na trh za účelom kúpy. Na trhu T. a S. vystupujú ako kupujúci a na trhu výr. faktorov ako predávajúci
•štát – mal by na trh vstúpiť len vtedy keď treba odstraňovať negatívne prejavy

Základné prvky trhu dopyt, ponuka a cena

•Dopyt – predstavuje také množstvo tovarov, aké sú spotrebitelia ochotní a schopní kúpiť za určitú cenu, teda dopyt po určitom tovare vyjadruje kúpyschopnosť ľudí, ktorých potrebu tento tovar uspokojí.

Dopyt ovplyvňuje:

•cena daného tovaru
•cena substitučných (zameniteľných) tovarov
•výška dôchodkov obyvateľstva
•počet domácností, t.j. množstvo požadovaného tovaru

•Ponuka – je množstvo tovarov, ktoré podniky vyrábajú a dodávajú na trh. Veľkosť ponuky je daná celkovým množstvom tovarov, ktoré sa nachádzajú na trhu. Výrobcovia dodávajú svoj tovar na trh a vytvárajú tak ponuku.

Ponuku ovplyvňuje:

•cena ponúkaného tovaru
•cena substitučných tovarov
•množstvo ponúkaného tovaru
•náklady spojené s výrobou daného tovaru

•Cena – je to peňažná suma dohodnutá pri kúpe a predaji tovaru medzi kupujúcim a predávajúcim.

Cena, za ktorú sa pri rovnováhe na trhu predáva a kupuje, sa nazýva rovnovážna cena.
Cena, ktorá vzniká na trhu pri aktuálnom vzťahu ponuky a dopytu, sa nazýva trhová cena.

Konkurencia, druhy konkurencie

Konkurencia – znamená stretávanie sa rôznych subjektov trhu, kde každý z nich chce realizovať svoje rôzne ekonomické záujmy.

Na trhu sa stretávame:

•s konkurenciou na strane dopytu- každý spotrebiteľ chce nakúpiť čo najviac a čo najlacnejšie, a to na úkor ostatných spotrebiteľov.
•s konkurenciou na strane ponuky – každý výrobca sa snaží maximalizovať svoj zisk, a to aj na úkor konkurentov. Výrobcovia sa snažia v konkurenčnom prostredí získať najlepšiu pozíciu, oslabiť tak ostatných a nakoniec chcú ovládnuť trh.

Konkurencia môže byť:

Cenová – podstata spočíva v dobrovoľnom znížení cien zo strany tovarových výrobcov.
Necenová – je snaha získať zákazníka inými než cenovými metódami.

Dokonalá konkurencia – predstavuje teoretickú abstrakciu, ideálny stav trhovej ekonomiky
Nedokonalá konkurencia – charakterizuje ju situácia, keď produkciu vyrába obmedzený počet výrobcov, dokonca často len jeden výrobca a má možnosť určovať ceny :

•Monopolistická konkurencia – jeden výrobok vyrába väčší počet rôznych výrobcov.
•Oligopol- malý počet veľkých konkurujúcich firiem obmedzuje vstup ďalších firiem.
•Absolútny monopol – ak existuje len jeden výrobca určitého výrobku.
 
Podobné referáty
Trh a trhový mechanizmus SOŠ 2.9424 1491 slov
Trh a trhový mechanizmus SOŠ 2.9724 1220 slov
Trh a trhový mechanizmus SOŠ 2.9866 1108 slov
Trh a trhový mechanizmus SOŠ 2.9515 559 slov
Trh a trhový mechanizmus SOŠ 2.9709 1138 slov
Trh a trhový mechanizmus SOŠ 3.0042 1119 slov
Trh a trhový mechanizmus SOŠ 2.9625 1099 slov
Trh a trhový mechanizmus SOŠ 2.9732 875 slov
Trh a trhový mechanizmus SOŠ 3.0063 837 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.