referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Stela
Pondelok, 3. októbra 2022
Hospodárska politka štátu
Dátum pridania: 10.06.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: alex05
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 750
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 2.2
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 3m 40s
Pomalé čítanie: 5m 30s
 
Hospodárska politika štátu:

-predstavuje súhrn nástrojov, metód, cieľov, rozhodovacích procesov a opatrení štátu v jednotlivých oblastiach eko. v danom období

Úlohou štátu je zabezpečiť:
–stabilitu -snaha dosiahnuť a udržiavať stabilnú cenovú hladinu
-dosiahnuť plnú zam. (dosiahnuť prirodzenú mieru nezam.)
-dosiahnuť rovnomerný rast HDP
-vyrovnanú plat. bilanciu
-snaha dosiahnuť spravodlivé rozdeľovanie dôchodkov
–efektívnosť –podpora a vytváranie konkurencie, odstraňovanie monopolov, poskytovanie verejných statkov
–rovnosť –spravodlivé rozdeľovanie dôchodkov


Subjekty HP:
-vláda, parlament, inštitúcie verejnej a štát. správy
Objekty HP:
-domácnosti, podniky
Ciele HP:
Z časového hľadiska:
-krátkodobé (do 1.r)
-strednodobé (1. – 5.r)
-dlhodobé (5. – 20.r)

Z hľadiska jednotlivých koncepcií HP hovoríme o:
-magickom štvoruholníku
-magickom n-uholníku

Z hľadiska stability eko. najčastejšie HO sleduje tieto ciele:
-zamestnanosť
-cenovú stabilitu
-eko. rast
-rovnováhu plat. bilancie
-opti. rozdeľovanie dôchodkov

Nástroje HP:
-úlohy a ciele, kt. si štát v eko. vytýčil, dosahuje určitými prostriedkami teda nástrojmi HP.
Nástroje HP:
-monetárna politika " peňažná politika


- úverová politika

-rozpočtová politika " fiškálna politika

-dôchodková politika " cenová politika

- mzdová politika

-zahraničnoobchodná politika " obchodná politika


-menová politika

Monetárna politika
-je zameraná na ovplyvňovanie mn. peňazí v obehu prostredníctvom regulácie úrok. sadzieb a stanovením podmienok poskytovania úverov
-aby mohlo fungovať podmienkou je existencia fungujúceho systému bánk a fungujúci fin. trh. Funguje prostredníctvom centrálnej banky. Jej cieľom je udržať cenovú stabilitu a jej úlohou nie je maxi. zisku. Reguluje mn. peňazí v obehu, tým že uľahčí alebo sťaží možnosť získať fin. pôžičky od bánk v období recesie a inflácie. S cieľom stabilizovať eko. prostredníctvom zmien AD.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Hospodárska politka štátu SOŠ 3.0000 2417 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.