referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Zina
Utorok, 21. mája 2024
Ekonomika
Dátum pridania: 07.08.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: exotka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 542
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 1.7
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 2m 50s
Pomalé čítanie: 4m 15s
 

Vývoj ekonomického myslenia

Vývoj ekonomickej vedy charakterizuje rôznosť názorov na jeden a ten istý problém. Vyplýva to z odlišných predpokladov a ekonomických podmienok, v krtorých vznikali jednotlivé smery.

Začiatky ekonomického myslenia môžno bádať už v stredoveku a staroveku:

1. staré Grécko –najvýznamnejšie názory a teórie sú v dielach mysliteľov: XENOFÓN, PLATÓN, ARISTOTELES – pod pojmom ekonómia rozumel hospodársku činnosť, pomocou ktorej sa uspokojujú potreby človeka. Hovorí o zákonitostiach rozvoja domáceho hospodárstva.

2. stredovek – vývoj ekonom. myslenia ovplyvnil SCHOLASTIK Tomáš Akvinský (1225 – 1274). Na hosp. otázky aplikoval náboženské učenie. Ekonomické javy sa snažil vysvetlovať v duchu nábož. pravidiel. Takýto prístup nezodpovedal reálnemu vývoju.

3. Merkantelizmus – ekonomické myslenie sa vyvýjalo v rokoch 1500 – 1750.
Najviac bol rozšírený v Anglicku a vo Francúzsku
Merkantelisti zastávali názor, že bohatstvo sa vytvára vo sfére obehu a bohatstvo národov spočíva v peniazoch
Za hlavný zdroj bohatstva krajiny sa pokladal zahraničný obchod, ktorý do krajiny zabezpečoval prílev drahých kovov. Vývoz drahých kovov bol zakázaný.
Cieľom bolo dosiahnuť aktívnu peňažnú bilanciu
Podporovali manufaktúrnu výrobu na vývoz
Predstavitelia: THOMAS MUN (angličan, 1571 – 1641)
J.B.COLLBERT (francúz, 1619 – 1683)
M.TERÉZIA + jej syn Jozef II.

4. Fyziokratizmus – vznikol v 2/3 18. storočia vo Francúzsku
Odmietal Glorifikáciu (preceňovanie) peňazí a drahých kovov
Za hlavýný zdroj bohatstva krajiny pokladal pôdu a poľnohosp. výrobu, pretože je jedinou proktívnou prácou, ktorá vytvára čistý výrobok, zisk. Všetky ostatné druhy práce pokladá za neproduktívne.
Hlavným predstaviteľom bol Francois QUESNAY (1694 – 1774)
a) Aplikoval sociálnu štruktúru spoločnosti, ktorú podľa neho tvoria triedy :trieda vlastníkov pôdy, produktívna trieda, sterilná trieda
b) Zostavil ekonomickú tabuľku, ktorá bola prvým pokusom zobraziť proces reprodukcie
c) Význam mala myšlienka prirodzeného poriadku.
ZÁKLADOM PRIRODZENÉHO PORIADKU JE SÚKROMNÉ VLASTNÍCTVO A HOSPODÁRSKA SLOBODA. Prirodzený poriadok má určovať chod ekonomiky.

5. Klasická ekonómia
Ekonómia ako veda je jednou z najmladších vied
Vznikla v 2. polovici 18. storočia v súvislosti so vznikom klas. ekonómie
Hlavný predstavitelia sú: W. Petty
A. Smith (1732 – 1790) angl. ekonóm
D. Ricardo (1773 – 1823)
J. B. Say
T. R. Mathus
•W. Petty hovorí: ,,Hodnotu tovaru vytvára práca vynakladaná na ťažbu drahých kovov. Ostatné druhy práce ju tvoria len nepriamo, ak sa vymieňajú za drahé kovy. “ –v ytvoril základy teórie pracovnej hodnoty
•A. Smith: položil základy ekonómie ako vedy svojou knihou Bohatstvo národov. – hlásal hosp. liberalizmus
- Za základ fungovania ekonomiky pokladal slobodu človeka, slobodu vlastníctva a podnikania
- ,,Osobný záujem človeka je hybnou silou celého ekonom. vývinu ,,
- Významná je Smithova teória hodnoty: ,,zdrojom bohatstva krajiny je práca, bez ohľadu na to, v akom odvetví je vynaložená. Hodnotu tovaru určuje množstvo práce vynaloženej na výrobu tovarov."
Respekt. 3 základných dôchodkov spoločnosti: mzda, zisk, renta

 
Podobné referáty
Ekonomika SOŠ 2.9665 269 slov
Ekonomika SOŠ 2.9779 4722 slov
Ekonomika SOŠ 2.9406 4481 slov
Ekonomika SOŠ 2.9499 729 slov
Ekonomika SOŠ 2.9520 729 slov
Ekonomika 2.9459 3204 slov
Ekonomika GYM 2.9793 404 slov
Ekonomika SOŠ 2.9428 1274 slov
Ekonomika SOŠ 2.9817 508 slov
Ekonomika GYM 2.9784 664 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.