referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Radúz
Nedeľa, 10. decembra 2023
Kúpna zmluva
Dátum pridania: 10.02.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: anijjka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 801
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 2.3
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 3m 50s
Pomalé čítanie: 5m 45s
 
Kúpna zmluva

- predstavuje vzájomný záväzok dvoch zmluvných strán – predávajúceho a kupujúceho
- predávajúci sa zaväzuje dodať kupujúcemu hnuteľnú vec
- pre kupujúceho predstavuje kúpna zmluva záväzok odobrať predmet kúpy a zaplatiť kúpnu cenu
- podľa Obchodného zákonníka môžu byť subjektmi na obidvoch stranách fyzické aj právnické osoby

Vznik kúpnej zmluvy

Pre právoplatný vznik zmluvy sa musia splniť základné právne náležitosti, a to:
- spôsobilosť strán na uzatvorenie zmluvy (PO a FO zapísané v obch. registri)
- forma vzniku zmluvy (ústne, telefonicky, faxom, písomne)
- právny dôvod uzatvorenia kúpnej zmluvy (kupujúci sa zaväzuje odovzdať predávajúcemu peniaze za dodaný tovar)
- dovolený obsah; nijaký bod zmluvy nesmie byť v rozpore so zákonom, dobrými mravmi a verejným poriadkom
- možnosť plnenia
- prejav vôle ( k uzavretiu zmluvy musí dôjsť slobodne, jasne, zrozumiteľne a jednoznačne)

Formy kúpnej zmluvy

- ústna
- písomná (predtlačený formulár, uzávierkový list...)

Podstatné náležitosti kúpnej zmluvy

Kúpna zmluva obsahuje niekoľko častí:

1. Zmluvné strany:
- plný názov oboch zmluvných strán
- sídlo, adresa, zástupcovia predávajúceho a kupujúceho
- IČO,DIČ, IČ DPH, číslo účtu, banka predávajúceho a kupujúceho

2. Predmet zmluvy
- opis tovaru – sa najčastejšie používa pri hromadnom tovare, kde nie je potrebná jeho fyzická prítomnosť
- prehliadka tovaru – sa najčastejšie uskutočňuje na výstavách a veľtrhoch; pri overení kvality tovaru, napr. pri potravinách sa využíva často ochutnávka
- ochranné známky – sú zvláštne označenia, ktorými sa určité druhy tovarov odlišujú od iných druhov tovarov
- územné označenie, ktoré svedčí o pôvode tovaru, napr. plzeňské pivo

3. Množstvo tovaru
- sa určuje v rôznych meracích jednotkách, napr. pri kubických, hmotnostných, v kusoch. Ak sa používajú hmotnostné jednotky, je dôležité určiť, či ide o hmotnosť brutto (vrátane obalov) alebo netto (t. j. bez hrubých obalov) alebo nettisimo (čistá hmotnosť tovaru).
 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Kúpna zmluva SOŠ 2.9367 4742 slov
Kúpna zmluva SOŠ 2.9562 307 slov
Kúpna zmluva 2.9545 249 slov
Kúpna zmluva SOŠ 2.9602 579 slov
Kúpna zmluva SOŠ 2.9703 682 slov
Kúpna zmluva SOŠ 2.9658 121 slov
Kúpna zmluva SOŠ 2.9769 913 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.