referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Eliška
Piatok, 7. októbra 2022
Podnikateľský plán
Dátum pridania: 04.06.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: wl333
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 572
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 1.7
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 2m 50s
Pomalé čítanie: 4m 15s
 
Podnikateľský plán

1. Opis firmy – týka sa predstavenia firmy:
- názov firmy, náčrt organizačnej štruktúry a manažmentu týmu
- právna forma, počet zamestnancov, majetok firmy
- sídlo a miesto podnikania, pôvod a veľkosť počiatočného kapitálu
- stručný opis predmetu firmy, obrat – zisk
- vlastníci firmy, jej umiestnenie

2. Opis služieb – uvádzame oblasť podnikania, druh poskytovaných služieb alebo vyrábaných tovarov, kvalita služieb ceny poskytovaných služieb, šírka sortimentu, prednosti oproti konkurencie

3. Výskum trhu – podklady slúžia pre budúci dopyt, konkurenti. Opis trhu:
- odvetvie, v ktorom bude firma podnikať, aké sú trendy jeho rozvoja
- miesto podnikania, opis prístupové cesty, možnosti parkovania
- zákazníci, potencionálny perspektívny
- cieľové skupiny zákazníkov, demografické skupiny

4. Konkurencia – informuje konkurentov v regióne, kto sú a kde sídlia, ceny, kvalita, spôsob propagácie, výhody našej firma oproti konkurencii.

5. Marketing – uvádza sa opis ponúkaných tovarov a služieb.
a) cena – spôsob tvorby cien ponúkaných tovarov a služieb. Je východná cena patrí sem materiál, odpracované hodiny a iné, predajná cena patrí sem výrobná cena, prirážka a zisk, daň z pridanej hodnoty
b) distribúcia – uvádzajú sa spôsoby distribučných tovarov a služieb zákazníkovi.
c) propagácia – uvádza sa spôsob oboznamovanie zákazníka s ponúkanými tovarmi a službami

6. Manažment – uvádza sa organizácia a riadiaca štruktúra firmy. Charakterizujú sa manažéri a vlastníci firmy, ich kvalifikácia, osobné predpoklady a skúsenosti manažérov, počet zamestnancov, ich štruktúra, kvalifikácia, odmeňovanie, výpočet mzdy, motivácia zamestnancov.

7. Realizácia podnikového zámeru – opis priestorov, v ktorých sa bude podnikateľská činnosť vykonávať, zariadenie, materiálové zabezpečenie, budúci dodávatelia a ich podmienky, dodacie lehoty.

8. Finančný plán – súvaha, výkaz ziskov a strát, prognózy

Podnikateľský plán – dobre vypracovaný je základom úspechu podnikateľov, mal by odpovedať na 3. otázky:
1. Kde som? – situácia firmy v súčasnosti, ide o dôkladný rozbor skutočného postavenia firmy
2. Kde chcem byť? – kam idem, ide o zámery podnikateľa v budúcnosti, pričom vychádzame zo súčasnosti a stanovujeme si ciele do budúcnosti.
3. Ako sa tam dostanem? – podnikateľ sa musí zaoberať nástrojmi, spôsobmi a prostriedkami, ktoré sú potrebné na dosiahnutie podnikateľského cieľa.

Druhy podnikateľských plánov:

1. zakladateľský plán – podnikový zámer, je špecifickým druhom plánu, pripravuje sa pred začatím podnikania, keď podnikateľ nemá k dispozícii údaje o predošlej činnosti firmy, o ktoré by sa mohol oprieť. V tomto druhu sa venuje veľká pozornosť analýze podnikateľa:
- v čom chce podnikať
- čo chce dosiahnuť
- akými prostriedkami a metódami
- aký má kapitál

2. strategický podnikateľský plán – je to vnútorný dokument firmy, ktorý je zameraný na dosahovanie cieľov firmy, kľúčové časti plánu sú:
- analýza trhu
- podnikateľské prostredie
- konkurencia
- ekonomické trendy danej oblasti

Zostavuje ho sám podnikateľ vo väčších firmách top manažmentu. Strategický plány sa pripravujú na období 3-5 rokov, každoročne sa pripravuje podrobný ročný plán.
 
Podobné referáty
Podnikateľský plán SOŠ 2.9409 1288 slov
Podnikateľský plán SOŠ 2.9739 3046 slov
Podnikateľský plán SOŠ 2.8395 25072 slov
podnikateľský plán SOŠ 2.9268 1291 slov
Podnikateľský plán SOŠ 2.9671 1458 slov
Podnikateľský plán SOŠ 2.9537 1134 slov
Podnikateľský plán SOŠ 2.9496 837 slov
Podnikateľský plán SOŠ 2.9527 1023 slov
Podnikateľský plán SOŠ 2.9213 593 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.