referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ambróz
Utorok, 7. decembra 2021
Predaj z dvora pre farmárov v roku 2009
Dátum pridania: 08.09.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: MagisterRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 740
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 5.2
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 8m 40s
Pomalé čítanie: 13m 0s
 
Téma: Predaj z dvora pre farmárov v roku 2009

Predaj z dvora je oficiálne povolený. Prvým septembrovým dňom vstúpi do platnosti aj druhé nariadenie umožňujúce predaj živočíšnych produktov priamo z farmy.

Prvé nariadenie, ktoré je právoplatné od 15. júla tohto roka povoľuje farmárom predávať bravčovinu, teľacinu, hovädzinu, jahňacinu alebo mäso z oviec a kôz.
Druhé nariadenie sa vzťahuje na predaj medu, mlieka, vajec, mäsa z hydiny či králikov, produktov akvakultúry ale aj na predaj diviny a zveriny.

Do platnosti vstupuje 1. septembra 2009.

Predávanie poľnohospodárskych produktov sa na farmách realizuje aj teraz, avšak načierno. Odsúhlasením oboch nariadení je predaj z dvora ošetrený aj po legislatívnej stránke a tak predávanie poľnohospodárskej produkcie priamo z farmy sa stáva legálnym podnikaním v agrosektore. Touto formou chce súčasné vedenie ministerstva pôdohospodárstva prispieť k rozvoju života ako aj jeho kvality na vidieku.

Poľnohospodári, ktorí budú chcieť využiť formu predaja produktov priamo z farmy, budú musieť spĺňať požiadavky vyplávajúce z Nariadenia vlády č. 283/2009, ktorým sa ustanovujú opatrenia na úpravu požiadaviek na konštrukciu, usporiadanie a vybavenie potravinárskych prevádzkarní s malým objemom výroby.

Do platnosti tak vstupujú benevolentnejšie podmienky týkajúce sa prevádzkovania bitúnkov či rozrábkární.

Malým objemom výroby sa rozumie bitúnok, ktorý zabíja najviac 30 dobytčích jednotiek za týždeň. „Alebo rozrábkáreň, ktorá vyrobí do piatich ton vykosteného mäsa týždenne, alebo ekvivalentného množstva mäsa s kosťou“.

Farmári žiadajúci o povolenie výnimky na potravinovú prevádzku budú musieť napísať a zaslať na príslušnú regionálnu veterinárnu a potravinovú správu (RVPS) žiadosť, ktorá by mala obsahovať základné profilové údaje o farmárovi, ako aj frekvenciu zabíjania zvierat, aké druhy zvierat bude zabíjať a o akú výnimku má záujem.

Po obdŕžaní žiadosti vycestuje pracovník z príslušnej RVPS na farmu a posúdi, či spĺňa podmienky na prevádzkovanie bitúnka alebo rozrábkarne.

„Pri posudzovaní hygienických podmienok budeme k farmárom pristupovať individuálne. Všetko bude záležať na tom, o aký druh činnosti bude mať záujem.

Iné podmienky bude musieť spĺňať farmár zabíjajúci dve ošípané týždenne a iné pravidlá budú platiť pre farmára zabíjajúceho len sezónne, napríklad veľkonočné jahňatá,“ upresňuje postup pri schvaľovaní prevádzok.

Ak by medzi farmárom a úradníkom z RVPS došlo k nezhode, vzniknutý problém bude riešiť komisia pozostávajúca z pracovníka ministerstva pôdohospodárstva, z pracovníka ústrednej veterinárnej a potravinovej správy ako aj z príslušnej regionálnej veterinárnej a potravinovej správy.

Fenoménom prijatia legislatívy umožňujúcej predaj z dvora je zvýšená kontrola na farmách zo strany veterinárov. „Farmár má povinnosť v dostatočnom časovom priestore na príslušnú regionálnu veterinárnu a potravinovú správu oznámiť čas a deň zabíjania zvierat, aby veterinárni lekári mohli u zvierat vykonať prehliadku pred a po jeho zabití,“.

Mäso pochádzajúce z takejto výroby bude musieť byť označené okrúhlou značkou a uvádzané môže byť len na slovenský trh. Produkty živočíšneho pôvodu označené okrúhlou značkou o veľkosti 3,5 cm je možné predávať konečnému spotrebiteľovi alebo maloobchodným prevádzkam. Pod pojmom maloobchodná prevádzka sa rozumie trhovisko alebo trhové miesto ako aj maloobchodné zariadenie spoločného stravovania. (1)
 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Súvisiace linky
Podobné referáty
Predaj z dvora pre farmárov v roku 2009 3.0196 880 slov
Predaj z dvora pre farmárov v roku 2009 2.9869 1832 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.