referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Dušana
Piatok, 19. júla 2024
Ekonómia
Dátum pridania: 16.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: rea
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 305
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 1.2
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 2m 0s
Pomalé čítanie: 3m 0s
 
makroekonómia
- (z gréc. makros = veľký)
- skúma fungovanie ekonomiky ako celku
- zaob. sa predovš. hosp. rozvojom príslušnej krajiny, ekonom. rastom, cyklickým vývojom, infláciou, nezamestnanosťou, ako aj ďalšími procesmi, kt. sa dotýkajú celej ekonomiky
- skúma také agregátne veličiny ako je hrubý domáci produkt, agregátny dopyt a agregátna ponuka, inflácia, tempá ekonom. rastu a pod. mikroekonómia
- (z gréc. mikros = malý)
- skúma správanie sa jednotlivých ekonom. subj. a trhov
- rieši také ekonom. problémy, akými sú tvorba cien jednotl. výrobkov a služieb, fungovanie trhu v podmienkach nedokonalej a dokonalej konkurencie, využitie výr. faktorov, správanie sa jednotlivých ekonom. subj., rieši otázky dopytu, ponuky, ako i optimalizácie výrobných procesov a ich efektívnosti

pozitívna ekonómia
- prijíma realitu takú, aká je
- cieľ: opísať túto realitu a hľadať v nej zákonitosti fungovania
- podľa jej predstaviteľov ekonómia sa má ekonómia zaoberať tým, čo je a nie tým, čo by malo byť (nepoužíva etické hodnotenie; buduje abstraktné deduktívne teórie, kt. slúžia na vysvetlenie ekonom. javov a procesov a na predikciu správania ekonom. subjektov)
- odpovedá napr. na ?: ako sa ľudia v ekonomike správajú, prečo reagujú určitým spôsobom a prečo dochádza k cyklickému vývoju ekonom., z akých príčin vzniká nezamestnanosť, inflácia a pod. normatívna ekonómia
- zahŕňa etické a hodnotové súdy
- skúmanie reality je pre ňu len východiskom k zovšeobecňujúcim záverom o tom, čo by sa malo robiť
- jej skutočným cieľom je mať aktívnu úlohu vo vývoji ľudskej spoločnosti - napr. či sa má znižovanie rozpočtového deficitu dosiahnuť zvyšovaním daní al. znižovaním výdavkov a pod. - centrom jej pozornosti je okrem problémov efektívneho fungovania ekonomiky tiež riešenie otázok sociálnych, etických a všeobecne ľudských
- vychádza z toho, že i ekonomická činnosť musí byť založená na uskutočňovaní vyšších humanistických princípov slobody a rovnosti ľudí umožňujúcich realizáciu ľudských práv
- najvýraznejším príkladom je ekonómia blahobytu, kt. sa snaží nájsť zákl. kritériá blahobytu celej spoločnosti
- čo všetko treba urobiť, aby 1 krok nemal negatívny vplyv na ďalší krok.
 
Zdroje: Lisý, J. a kol.: Ekonómia: Všeobecná ekonomická teória. Iura Edition, Bratislava 2000
Podobné referáty
Ekonómia SOŠ 2.9885 2521 slov
Ekonómia SOŠ 2.9639 283 slov
Ekonómia GYM 2.9916 516 slov
Ekonómia 2.9765 585 slov
Ekonómia 2.9811 1481 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.