referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Patrícia, Patrik
Streda, 6. júla 2022
Podnik a podnikanie
Dátum pridania: 30.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: kvasinka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 684
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 7.4
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 12m 20s
Pomalé čítanie: 18m 30s
 
Hospodárstvo - súhrn všetkých činností hospodárskeho charakteru zameraných na uspokojovanie potrieb
NH - sústava hospodárstiev na území štátu

Funkcie
 uspokojovanie ľudských potrieb
 ochrana životného prostredia

Úroveň NH je miera, s akou NH plní svoje funkcie. Ovplyvňujú ho činitele:
 národné bohatstvo = všetky statky vytvorené v minulosti
 prírodné činitele - pohoria, rieky, ...
 podnebie
 nerastné bohatstvo
 pôda, lesy
 obyvateľstvo - veková štruktúra, vzdelanostná úroveň, počet obyv.
 politický systém - diktátorský, demokratickýý režim

Štruktúra NH
1. Odvetvová - členenie na odvetvia (odvetvie = súhrn podnikov, ktoré sa zaoberajú približne rovnakou činnosťou; výrobné alebo nevýrobné)
2. Hospodárske sektory
a) primárny sektor - spojený s prírodou (poľnohosp., lesné hosp., ťažobný priemysel,...)
b) sekundárny sektor - spracovateľský priemysel a stavebníctvo
c) terciárny sektor - služby pre obyvateľstvo a výrobu

Podnikanie - sústavná činnosť vykonávaná podnikateľom pod vlastným menom, na vlastnú zodpovednosť, s cieľom dosiahnutia zisku.

Podnik - súhrn osobných (pracovná sila), hmotných (stroje, budovy, materiál, ...) a nehmotných (patenty, licencie, vynálezy, .. ) zložiek podnikania.
Podnik
 má ekonomickú samostatnosť = sám rozhoduje čo vyrábať, sám vystupuje na trhu, samostatne hospodári, sám rozhoduje o rozdelení zisku,..
 má právnu subjektivitu = môže vstupovať do právnych vzťahov; nadobúda ju dnom zápisu do obchodného registra
 tvorí určitý sociálny systém = ľudia, medziľudské vzťahy
a) formálne - vyplývajú z predpisu, postavenia - nadriadenosť a podriadenosť
b) neformálne - vyplývajú zo záujmov, sympatii
 tvorí určitý technicky systém = prebieha v ňom určitý technologicky proces

Druhy podnikov
1. podľa činnosti
a) podniky vyrábajúce statky
b) podniky poskytujúce služby
2. podľa vlastníctva
a) štátne
b) družstevné
c) súkromné
 podnik jednotlivca
 obchodné spoločnosti
d) zmiešané /štátne + súkromné/
e) obecné
3. podľa veľkosti
a) malé
b) stredné
c) veľké
4. podľa zaradenia do odvetia
- odvetvie = skupina podnikov, ktorá sa zaoberá približne rovnakou činnosťou
a) stavebníctvo
b) lesné hospodárstvo
c) vodné hospodárstvo
d) spoje
e) bankovníctvo
f) poľnohospodárstvo
5.
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Podnik a podnikanie SOŠ 2.9312 1637 slov
Podnik a podnikanie SOŠ 2.9255 1657 slov
Podnik a podnikanie SOŠ 2.9403 1938 slov
Podnik a podnikanie GYM 3.0019 2177 slov
Podnik a podnikanie SOŠ 2.9699 320 slov
Podnik a podnikanie SOŠ 2.9813 810 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.