referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Urban
Sobota, 25. mája 2024
Finančný trh
Dátum pridania: 30.11.2002 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: kvasinka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 655
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 7.2
Priemerná známka: 2.94 Rýchle čítanie: 12m 0s
Pomalé čítanie: 18m 0s
 
Finančný trh (pre SŠ)

Cenné papiere (CP)
 potvrdenie o majetkových právach majiteľa
 pohľadávka majiteľa voči vydavateľovi (emitentovi)
 zákon o CP
 akcie, obligácie, depozitne certifikáty, vkladové listy, podielové listy, statne pokladničné poukážky, hypotekárne záložné listy, zmenky, šeky, konosamenty, ...

Členenie
1. druh právneho nároku
a) majetkové ......................... rizikové
b) úverové ............................. bezrizikové
2. forma
a) listinné - písomný doklad ........... materializované
b) zaknihované - stredisko CP ........ dematerializované
3. splatnosť
a) krátkodobé - do 1 roka ............ peňažný trh
b) dlhodobé - nad 1 rok ................ kapitalový trh
4. obchodovateľnost
a) obchodovateľné
b) neobchodovateľné
c) čiastočne obchodovateľné (zamestnanecké akcie)
5. majiteľ
a) na meno
b) na doručiteľa
c) na rad (zmenka)
6. vydavateľ
a) statne
b) súkromné
c) verejno - právne
7. charakter výnosu
a) so stálym výnosom
b) s premenlivým výnosom (akcie - dividendy)
c) bez výnosu (šeky, losy)
8. obchodovateľné CP
a) kótované (žiadosť na burzu, podmienky)
b) nekótované

Úverové CP
 základ - dlžnícky vzťah
 vynos - úrok

vydavateľ = emitent - potrebuje zdroje
investor - ma volne zdroje - chce vyssi vynos ako úrok v banke

Štátne pokladničné poukážky
 emitent = štát
 vydané na krytie nesúladu medzi príjmami a výdavkami ŠR
 kupujúci = banky
 splatnosť - 3, 6, 9, 1

Depozitné certifikáty
 emitent = banky
 kupujúci = obyvateľstvo, banky, firmy

Vkladové listy
 emitent = slovenská sporiteľňa
 kupujúci = obyvateľstvo
 nominálna hodnota - 5 000,-- , 10 000,-- , 20 000,--
 úrok je narastajúci

Obligácie
 emitent = podniky, banky, obce, štát
 kupujúci = podniky, banky, obyvateľstvo
 splatnosť - 5 rokov
 vynos = úrok + podiel na zisku

Zmenka
 CP, ktorý majiteľovi poskytuje pravo požadovať zaplatenie sumy uvedenej na zmenke v určenej lehote
 druhy
a) vlastná = záväzok vystavitela zaplatiť
b) cudzia = príkaz inej osobe zaplatiť
1. na vlastný rad
2. na cudzí rad

Hypotekárne záložné listy
 hypotekárny uver = záložné pravo na nehnuteľnosť
= 60 % hodnoty nehnuteľnosti


Banka
hyp. úver hyp. zál.
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Finančný trh SOŠ 2.9689 963 slov
Finančný trh SOŠ 2.9544 948 slov
Finančný trh GYM 2.9590 1783 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.