referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Kristína
Sobota, 16. januára 2021
Finančná analýza podniku
Dátum pridania: 10.04.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: kaba
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 415
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 18.3
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 30m 30s
Pomalé čítanie: 45m 45s
 
Obsah :
1. ÚVOD 3
2. AKTÍVA A PASÍVA V ROKOCH 1-3 v tis Sk : 3
Interpretácia : 4
Financovanie stálych a obežných aktív: 4
Interpretácia : 5
3. VYBRANÉ UKAZOVATELE (v tis Sk), VIAZANOSŤ MAJETKOVÝCH POLOŽIEK A ZÁVAZKOV : 5
4. UKAZOVATELE LIKVIDITY : 6
Interpretácia : 6
5. UKAZOVATELE RENTABILITY : 7
Interpretácia : 7
6. UKAZOVATELE AKTIVITY : v dňoch 8
Interpretácia : 8
7. UKAZOVATELE ZADĹŽENOSTI : 9
Interpretácia : 9
8. PYRAMÍDOVÝ ROZKLAD : 10
Vybrané ekonomické ukazovatele (v tis. Sk) : 10
Pyramídový rozklad rentability celkového kapitálu : 10
Ukazovatele pyramídovej sústavy : 11
Pyramídový rozklad rentability celkového kapitálu : 11
Interpretácia : 11
9. CASH FLOW : 13
Vstupné ukazovatele pre výpočet cash flow (v tis. Sk) : 13
Vývoj ukazovateľov cash flow (v tis. Sk) : 13
Interpretácia : 13
Kvantifikácia vplyvov zmien položiek determinujúce vývoj stavu cash flow v percentách za obdobie 2 až 3 : 14
Výpočet net cash flow : 14
Interpretácia : 15
10. VÝPOČET ALTMANOVHO ZETA-KOEFICIENTU : 15
Interpretácia : 16
11. VÝPOČET INDEXU BONITY : 16
Interpretácia : 16
12. VÝPOČET CH–INDEXU : 16
Interpretácia : 16
13. VÝPOČET G-INDEXU : 17
Interpretácia : 17
14. PRÍLOHY : 17
Súvaha v plnom rozsahu : 17
Výkaz ziskov a strát : 19
1. ÚVOD

Názov podniku : PD Seňa
Právna forma : družstvo
Rok 1999 Rok 2000 Rok 2001
2 725 ha 2 680 ha 2 713 ha
Výmera poľnohospodárskej pôdy v rokoch :

Priemerná cena za 1 ha pôdy : 36200 Sk
2. AKTÍVA A PASÍVA V ROKOCH 1-3 v tis Sk :
Tab. 1
Ukazovateľ Rok 1 Rok 2 Rok 3 3 - 1 3 - 2 3 / 1 3 / 2 1 % 2 % 3 %
Aktíva celkom 100 359 93 155 101 256 897 8 101 1,00894 1,08696 100,00 100,00 100,00
Stále aktíva 68 941 67 485 69 117 176 1 632 1,00255 1,02418 68,69 72,44 68,26
Hmotný investičný majetok 63 721 62 265 63 898 177 1 633 1,00278 1,02623 63,49 66,84 63,11
z toho:
budovy, haly a stavby 47 882 52 395 50 156 2 274 -2 239 1,04749 0,95727 47,71 56,24 49,53
stroje, prístroje a zariadenia, doprav.
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Finančná analýza podniku SOŠ 2.9764 555 slov
Finančná analýza podniku SOŠ 2.9763 953 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.