referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Edmund
Streda, 1. decembra 2021
Osvietenstvo
Dátum pridania: 02.04.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: viktors
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 8 920
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 27.7
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 46m 10s
Pomalé čítanie: 69m 15s
 
 Osvietenská filozofia nadviazala na racionalizmus a empirizmus, myšlienky, ktoré podporovali argumentáciu osvietencov (sila ľudského rozumu a skúsenosť). Filozofi vytvorili koncepcie prirodzenej morálky, prirodzeného práva, prirodzeného náboženstva, teórie spoločenskej zmluvy atď. Osvietenská filozofia – Montesquieu – Perzské listy a Duch zákonov.

 Osvietenci presadzovali slobodu myslenia a presvedčenia, ideálom bol slobodný človek v slobodnej spoločnosti, ich myšlienky zohrali dôležitú úlohu pri rozpade francúzskej absolutistickej monarchie (14. júl 1789) = francúzska buržoázna revolúcia, heslo: „Sloboda, rovnosť, bratstvo."

 Anglický osvietenský myslitelia - F.Bacon, Hobbes, J.Locke, D.Nume, z nemeckých to bol I.Kant. V Uhorsku i na Slovensku sa osvietenstvo prejavilo v tzv. osvieteneckom absolutizme, v reformách – Márie Terézie a Jozefa II., v zakladaní učených spoločností , šírení vedy a vzdelania i v národno - obrodeneckom hnutí.

 Z umení sa osvietenstvo v najväčšej miere dotklo predovšetkým literatúry a činoherného divadla , kde sa jeho tendencie uplatnili v zdôrazňovaní poučovacieho, vzdelávacieho a morálneho aspektu. V roku 1715 klasické divadlo rozšírilo svoj vplyv na väčšinu európskych národov. Začali sa rozmáhať súkromné divadlá: Voltaire ich zriaďoval všade, kde býval. Zdokonalila sa réžia a dekorácie, ktoré poznačilo hľadanie väčšej pravdivosti a dokonca istá snaha o historickú vernosť. Rozvíjal sa aj nový žáner, ktorý zobrazoval meštianske prostredie a uvádzal na javisko ,,senzitívnosť“ , ktorá bola jedným z najdôležitejších pojmov osvietenstva. Meštianske tragédie a tragikomédie hovorili vážnym spôsobom o starostiach utvárajúcej sa spoločnosti. Diderot a Beaumardais nezabúdali na komickosť a vnášali do nového divadla ušľachtilú literatúru.

 Francúzsky kritik a spisovateľ Denis Diderot zostavil knihu Encyklopédia, ktorá stelesňovala ducha francúzskeho osvietenstva. Encyklopédia zhromažďuje všetky oblasti osvieteneckého myslenia, ale aj prehľadný súhrn a zhodnotenie stavu dosiahnutého poznania v polovici 18. stor. Je to komplexnejšie dielo než Baylov Historický a kritický slovník alebo Cyklopédia Angličana Chambersa. Encyklopédia sa zrodila z úmyslu preložiť práve Chambersovu prácu. Ide o vzrušujúce dielo: demonštruje vládu človeka nad svetom, ku ktorému patrí. Úvod zostavený ď Alembertom vysvetľuje nové presvedčenie. Vyzýva čitateľa, aby sám premýšľal. Hľadá pravdu vo vede a histórii, a nie v biblii a v cirkevných dielach. Šťastie je v rukách každého človeka, ktorý je schopný všetko podniknúť a uskutočniť, ak sa oslobodí od toho, čo spútava jeho napredovanie. Encyklopédia vytvorená spoločnosťou spisovateľov musí všetko preskúmať, pohnúť so všetkým bez výnimky a ohľadu.

 Ciele filozofie osvietenstva: uvádzať do súladu všeobecný a osobný záujem, vytvoriť podmienky pre šťastie slobodných občanov, ktorí smerujú pod pevnou osvietenou vládou k všeobecnej prosperite. Jezuiti kritizovali takéto chápanie.

 Encyklopedisti - hnutie, ktoré vzniklo v 18. storočí vo Francúzsku. Boli to ľudia zoskupený okolo filozofa Denisa Diderota. Snažili sa zozbierať všetky informácie, poznatky o vtedajšom svete (napr.: geografia, hudba, kultúra - prírodné a humanitné vedy). Výsledkom ich snaženia bolo 35 zväzkov encyklopédie. Základným znakom bola súhra rozumu a citu, slobodná tvorba - uvoľnenie pravidiel tvorby. Encyklopedistov udávali ako nebezpečnú sektu, ktorá rozširuje ateistický materializmus. Pani ď Pompadour a Malisherbes, riaditeľ knižnice, predchodca ministra kultúry, ich naopak chránili. Po domienkovom atentáte bolo výsadné právo na vydávanie encyklopédie v roku 1759 zrušené. D Alembert opustil svoj projekt v roku 1758. Vo vydávaní sa však pokračovalo tajne. Úspech tohto podujatia je pozoruhodný: v rokoch 1751- 1782 sa vytlačilo 25 tisíc exemplárov. Hoci Diderot z reklamných dôvodov vyzdvihol všetky veľké mená, ktoré sa pripojili k tomuto podujatiu, najznámejší spisovatelia sa ho nezúčastnili vôbec, alebo len v malej miere, alebo sa s ostatnými encyklopedistami načisto pohádali. Ale malá armáda parížskych alebo vidieckych spolupracovníkov, akademikov, aristokratov, umelcov, odborníkov na správu, medicínu, teológiu , chémiu, právo alebo literatúru, zabezpečovala úspešný chod encyklopedickej manufaktúry. Výnimočné duchovné spojenie, podieľajúce sa rovnakými hodnotami a odporúčaniami, kolektív veľkých a malých mysliteľov v duchu 18. storočia a redaktori encyklopédie bez toho, aby to vedeli, a tým menej chceli, menili svet . Ich myšlienky boli zápalné šnúry revolúcie. Rozmach vedeckého poznania, ktorý sa začal v 17. storočí a bol poznačený skúmaním tradičných názorov a predstáv, ovplyvnili mysliteľov európskeho osvietenstva. Osvietenstvo prebúdzalo v ľuďoch záujem o svet prírody. Nové oblasti ľudského poznania botanika, biológia, anatómia a chémia boli v 18. storočí zaradené medzi vedy.


„Filozofia dejín“ v období osvietenstva

Comme l´histoire du respectable Bossuet
finissait a Charlemagne,
madame du Chatelet nous pria
de nous instruire en géneral, avec elle,
de ce qu´était alors le reste du monde,
et de ce qu´il a été jusqu´a nos jours.
Cen´était pas une chronologie qu´elle voulait:
c´etait l´esprit des hommes
qu´elle voulait contempler

Voltaire
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Osvietenstvo SOŠ 2.9584 968 slov
Osvietenstvo SOŠ 3.0057 224 slov
Osvietenstvo SOŠ 2.9651 237 slov
Osvietenstvo 2.9666 297 slov
Osvietenstvo GYM 2.9601 1398 slov
Osvietenstvo GYM 2.9673 997 slov
Osvietenstvo GYM 2.9802 763 slov
Osvietenstvo 2.9723 3256 slov
Osvietenstvo 2.9576 3181 slov
Osvietenstvo 3.0036 975 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.