referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Henrieta
Utorok, 28. novembra 2023
Psychológia
Dátum pridania: 08.07.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Očka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 114
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 3.7
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 6m 10s
Pomalé čítanie: 9m 15s
 
PSYCHOLÓGIA

-náuka o človeku a jeho psychike -z gréckeho slova psyché= duša, logos= veda-veda o ľudskom prežívaní a správaní

1.prežívanie- vnútorné osobné psychické procesy a stavy- pocity, predstavy, myšlienky -vedomé a nevedomé (neuvedomujeme si príčinu
2.správanie- súbor vonkajších prejavov človeka- konanie, reč (ako sa vyjadrujeme),výrazy (mimika, haptika, gestika)
a. expresívne- skutočné zmýšľanie a pocity
b. adaptívne- predstieranie, štylizácia -vývin ľudskej osobnosti- má biologický a psychologický základ - v priebehu : socializácie- včlenenie sa do spoločnosti, prispôsobenie; výchova alebo sebavýchova individualizácie naberanie špecifických čŕt a vlastností, odlišovanie sa od ostatných vplyv na to môže mať dedičnosť prostredie -vývoj spoločnosti- proces objavovania istých znakov a javov, ich rastu a postupnej zmeny

PSYCHOLOGICKÉ VEDY

základné: všeobecná psychológia- skúma základné teoretické otázky psychológie a podáva celkový obraz o človeku psychológia osobnosti
vývinová- skúma človeka v procese vývinu
sociálna psychológia- skúma človeka v sociálnom prostredí- ako sa správa v spoločnosti
psychopatológia- zaoberá sa otázkami psychických porúch a ťažkostí
pedagogická- skúma účinné vyučovanie a poznávanie žiaka
klinická- diagnostika duševných chorôb
poradenská- zaoberá sa školským, výchovným, profesijným, manželským poradenstvom
súdna- štúdium zločinnosti, psychológia páchateľov trestných činov

PREDMETY PSYCHOLÓGIE

behaviorizmus- veda o správaní človeka, reakcia na podnety -vplyv má výchova
freudizmus- Z. Freud - 3časti osobnosti: id (ono)- pudy inštinkty, nevedomie ego(ja) –stred vedomia, harmonizuje vzťahy superego(nadja)-dôsledok výchovy a morálneho nátlaku

METÓDY VÝSKUMU

pozorovanie- metóda, ktorou sledujeme človeka a jeho prejavy bez zámerného zásahu psychológa
experiment- vedecká metóda, v ktorej zámerne zasahujeme
exploračná (zisťujúca) metóda- slúži na zber dát, využíva rôzne techniky- exploračné rozhovory, dotazníky
psychodiagnostická-súbor metód zahŕňajúcich úroveň vývinu človeka, vlastnosti jeho osobnosti, jeho aktuálny stav- výkonné testy, testy osobnosti, rozhovor
 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Psychológia SOŠ 2.9828 5214 slov
Psychológia SOŠ 2.9649 3270 slov
Psychológia GYM 2.9726 2023 slov
Psychológia 2.9351 7422 slov
Psychológia SOŠ 2.9712 267 slov
Psychológia 2.9619 1876 slov
Psychológia GYM 2.9757 211 slov
Psychológia GYM 2.9747 203 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.