referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Agáta
Nedeľa, 5. februára 2023
História európskej únie
Dátum pridania: 31.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: 66mima66
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 885
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 2.8
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 4m 40s
Pomalé čítanie: 7m 0s
 
1950: Robert Schuman minister zahraničných vecí Francúzskej republiky prezentoval plán na vytvorenie Európskeho spoločenstva uhlia a ocele (ESUO), ktorý staval na myšlienke Jeana Monneta vybudovať jednotnú Európu krok za krokom tak, ako murár stavia budovu.

1951: zmluvu založení podpísalo v apríli v Paríži Belgické kráľovstvo, Spolková republika Nemecko, Francúzska republika, Talianska republika, Luxemburské veľkovojvodstvo, Holandské kráľovstvo. ESUO predchodca EÚ, základ európskeho integračného procesu.

1952: Parlamentné zhromaždenie ESUO prvýkrát zasadlo v septembri v Štrasburgu. V nasledujúcich rokoch sa dohodli na pokračovaní integračného procesu v ďalších ekonomických odvetviach.

1957: zakladajúce štáty podpísali 25. marca Rímsku zmluvu, ktorou založili Európske hospodárske spoločenstvo (EHS) a Európske spoločenstvo atómové energie (Euratom). Spoločný parlament mal 142 zástupcov zo všetkých členských štátov.

1967: inštitúcie troch európskych spoločenstiev sa spájajú a začínajú fungovať ako Európska komisia. 1. augusta – 18 mesiacov pred termínom stanoveným v Zmluve o EHS – sa odbúrali posledné colné bariéry medzi členskými štátmi a zaviedla sa spoločná colná tarifa na dovoz z nečlenských štátov. Odstránenie ciel bol výrazným úspechom. Obchod medzi krajinami EHS vzrástol v r. 1958 – 1970 šesťkrát, kým celkový obchod s nečlenskými krajinami trikrát. V rovnakom období HDP krajín EHS vzrástol o 70 %. Európske firmy po prvý raz získali prístup na trh celého kontinentu tak, ako je to v USA a mohli využívať dynamický efekt otvorených hraníc a obyvatelia získali možnosť širšieho výberu tovarov vďaka dovozom z ostatných členských štátov.

1979: V júni boli v jednotlivých členských štátoch prvé priame voľby do Európskeho parlamentu. 410 zvolených poslancov z 9 štátov zasadlo v júli 1979 v novej budove parlamentu Palais de l'Europe v Štrasburgu.

1986: vlády členských štátov podpísali Jednotný európsky akt, ktorý rozširuje a zásadne dopĺňa zmluvu z Ríma, zaväzujúcu 12 členských štátov do 31. decembra 1992 vytvoriť spoločný trh s bezhraničným pohybom osôb, tovaru a kapitálu.

1990: v Schengene podpísali ministri zahraničných vecí Francúzka, Nemecka a krajín Beneluxu dohodu o odstránení colných a pasových kontrol na vzájomných hraniciach a o voľnom pohybe občanov týchto štátov na ich území. Postupne k dohode pristúpili Taliansko, Španielsko, Portugalsko a Grécko.

1991: zástupcovia vlád členských štátov EHS sa rozhodli na zasadnutí Európskej rady v Maastrichte založiť Európsku úniu.

1992: Zmluva o Európskej únii bola vo februári v Maastrichte podpísaná. Formálne sa ňou premenováva EHS na Európske spoločenstvo. Tri pôvodné európske spoločenstvá vytvorili prvý a základný pilier Európskej únie a Maastrichtskou zmluvou sa pričlenili ďalšie dve zložky únie: Spoločná zahraničná a bezpečnostná politika a Spolupráca v oblasti spravodlivosti a vnútorných záležitostí (v týchto oblastiach si členské štáty neželali takú veľkú mieru politickej integrácii ako v oblastiach z prvého piliera. V zmluve bola zakotvená aj inštitúcia ombudsmana.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Súvisiace linky
Podobné referáty
História Európskej únie SOŠ 2.9590 544 slov
História Európskej Únie GYM 2.9708 1426 slov
História Európskej únie GYM 2.9848 1322 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.