referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Drahomír
Utorok, 16. júla 2024
Psychológia vyučovania
Dátum pridania: 14.05.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: fernando
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 628
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 2.8
Priemerná známka: 2.93 Rýchle čítanie: 4m 40s
Pomalé čítanie: 7m 0s
 
PREDMETOM PV je skúmať:
 ako má učiteľ riadiť a meniť vonkajšie podmienky vplyvu a vnútorný stav žiaka vo vyučovacom procese tak, aby učenie sa žiakov v škole prebiehalo za maximálne priaznivých podmienok a prinášalo čo do kvality a rozsahu maximálny efekt
 ako učiteľ môže a má rozvíjať žiakovu osobnosť vo vyučovacom procese
ÚLOHOU je osvetliť:
 základné pojmy PV
 podstatu vyučovacieho procesu z psychologických aspektov
 pramene, štruktúry, podmienky, faktory učebnej činnosti žiakov vo vyučovacom procese
 psychologickú podstatu naučenia sa
 psychologické aspekty výberu a usporiadania učiva a najvhodnejšej organizácie vyučovacieho procesu
 proces osvojovania vedomostí, zručností a návykov u žiakov
 psychologické základy didaktických zásad, vyučovacích metód
 psychologické požiadavky na modernizáciu vyučovacieho procesu
 psychologické príčiny neprospechu žiakov a postupy ako odstraňovať neprospievanie žiakov
 ako má učiteľ rozvíjať osobnosť žiaka vo vyučovaní
 proces samostatného učenia sa žiakov
 psychologické osobitosti vzdelávania dospelých

ZÁKLADNÉ POJMY
Učenie
Nadobúdanie individuálnej skúsenosti v priehebu života, ktoré mení správanie jednotlivca. Zámerné a systematické nadobúdanie vedomostí, zručností a návykov, spôsobov správania a osobných vlastností, spravidla pod vedením učiteľa v organizovaných podmienkach.
Vyučovanie (vzdelávanie)
Zámerné a systematické pôsobenie učiteľa na žiaka s cieľom vštepiť mu isté vedomosti, zručnosti, návyky, spôsoby správania a osobnostné vlastnosti v súlade s požiadavkami vytýčenými spoločnosťou. Vyučovanie, najmä v súvislosti s dospelými, označujeme aj ako vzdelávanie.
Je to proces vzájomnej interakcie medzi učiteľom a žiakom, v dôsledku ktorej sa u žiaka utvárajú určité vedomosti, zručnosti a návyky.
Jeho podstatou je stimulácia a riadenie vonkajšej a vnútornej aktivity žiakov, ktorá umožní osvojovať si práve požadované vedomosti, zručnosti a návyky.
Zložky vyučovania: obsahová (učené plány, učebné osnovy a učebnice)
dejová (konkrétne činnosti učiteľa a žiaka)
Učiteľ a žiak
UČITEĽ – každá osoba, ktorá sústavne, cieľavedome prakticky iného učí a vzdeláva v osobitných podmienkach.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Zdroje: Ďurič, Ladislav: Pedagogická psychológia, SPN, Bratislava, 1988 (str. 246-254)
Podobné referáty
Psychológia vyučovania 3.0031 1841 slov
Psychológia vyučovania 2.9462 618 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.