referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Zoja
Streda, 8. februára 2023
Psychológia vyučovania
Dátum pridania: 14.05.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: fernando
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 628
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 2.8
Priemerná známka: 2.93 Rýchle čítanie: 4m 40s
Pomalé čítanie: 7m 0s
 

Je to ten, kto riadi vyučovací/vzdelávací proces, má prevahu nad vyučovanými a vyučovanie vykonáva ako praktickú činnosť.
ŽIAK – každá osoba, ktorá obohacuje vlastnú skúsenosť a rozvíja svoju osobnosť pod učiteľovým vedením v osobitne organizovaných podmienkach. Ten, kto je objektom a zároveň nositeľom vyučovacieho procesu.
Učený obsah (učivo, učebná látka)
To, čo určuje obsah a cieľ žiakovho učenia a učiteľovej vyučovacej činnosti a čo spoluutvára žiakovu osobnosť. Je to sústava učiteľových požiadaviek kladených na žiakovo učenie. Je zároveň nástrojom, prostriedkom rozvíjania, utvárania žiakovej osobnosti. PV sa v súvislosti s učivom uplatňuje najmä pri výbere a usporiadaní učiva.
Vedomosti, zručnosti, návyky a zvyky
VEDOMOSTI - sú osvojené, t. j. zapamätané a pochopené fakty a vzťahy medzi nimi, odráža sa v nich však poznanie objektívnej skutočnosti vo vedomí žiakov (napr.: keď žiak ovláda Archimedov zákon)
Vedomosti sa delia podľa toho, ktorej oblasti ľudského poznania sa týkajú:
matematické, fyzikálne, chemické, zemepisné, literárne, historické

ZRUČNOSTI (SPÔSOBILOSTI) – sú nadobudnuté pohotovosti alebo pripravenosti správne, čo najrýchlejšie a s čo najmenšou námahou vykonať istú činnosť na základe osvojených vedomostí a predchádzajúcej praktickej činnosti.
 Mentálne činnosti: úspešná aplikácia matematických vzorcov
 Fyzické činnosti: úspešná obsluha zložitého prístroja, vykonávanie rôznych pracovných, športových, umeleckých a iných činností
NÁVYKY – zautomatizované vykonávanie niektorých zložiek činnosti, ale aj celej činnosti, ktoré sa dosiahlo mnohonásobným opakovaním príslušných úkonov. Uľahčujú, urýchľujú a skvalitňujú vykonávanú činnosť človeka.
zručnosti a návyky sa delia do hlavných okruhov:
1. učebné (žiaci si ich osvojujú v priebehu vyučovania, napr.: znalosť čítať, počítať)
2. pracovné, výrobné (v rámci pracovného, výrobného, technického vyučovania)
3. športové (pri športe a hrách)
4. umeleckej činnosti (pri činnosti v oblastiach umenia)
5. spoločenskej činnosti (organizovanie a vedenie spoločenských podujatí)
6. samoobsluhy (pri uspokojovaní individuálnych osobných potrieb)
7. hygienické (udržiavanie čistoty a hygieny osobnej i životného prostredia)

ZVYKY – vnútorné tendencie človeka v istom čase alebo za istých okolností vykonávať nejakú činnosť (napr.: zvyk presne dochádzať do práce alebo na vyučovanie, urobiť si poriadok na pracovnom stole po skočení práce).

Vedomosti tvoria spravidla základňu, podmienky utvorenia zručností a návykov. Pri realizácii zručností sa vždy vybavujú aj vedomosti. Pri realizácii návykov sa vedomosti nevybavujú. Zručnosti po mnohonásobnom opakovaní v nezmenených podmienkach často prechádzajú do návyku.
 
späť späť   1  |   2   
 
Zdroje: Ďurič, Ladislav: Pedagogická psychológia, SPN, Bratislava, 1988 (str. 246-254)
Podobné referáty
Psychológia vyučovania 3.0031 1841 slov
Psychológia vyučovania 2.9462 618 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.