referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Juraj
Streda, 24. apríla 2024
Sociálna politika
Dátum pridania: 11.10.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: animka2
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 8 327
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 24.6
Priemerná známka: 2.92 Rýchle čítanie: 41m 0s
Pomalé čítanie: 61m 30s
 

1.Sociálna politika a jej súčasti

Sociálna politika je súhrn štátnych opatrení, ktoré majú za úlohu zlepšiť životné podmienky obyvateľstva v rámci daných hospodárskych a politických možností.

V rámci širokého poňatia možno sociálnu politiku vymedziť ako konkrétnu činnosť štátu, ktorou sa ovplyvňuje sociálna realita danej spoločnosti.
V rámci užšieho poňatia sa sociálna politika vymedzuje ako oblasť či súčasť hospodárskej politiky.
v najužšom poňatí ide o súbor opatrení v oblasti dôchodkového a nemocenského zabezpečenia, sociálnej pomoci a pomoci rodinám s deťmi.

Sociálnu politiku uskutočňujú rozličné subjekty. Hlavným subjektom je štát a jeho orgány.

Štát realizuje sociálnu politiku podľa svojich legislatívnych nástrojov /zákony, vyhlášky, nariadenia, opatrenia/

- NR SR vydáva zákony
- vláda SR – vyhlášky, nariadenia
- ministerstvá – opatrenia

Ďalšími subjektmi SP sú krajské a okresné úrady a na nich odbory sociálnych vecí, Národný úrad práce s jeho samosprávami a výkonnými orgánmi, zamestnávatelia , zamestnanci, obce, nadácie, inštitúcie, rôzne cirkvi atď.

Sociálna politika je vybudovaná na 4 základných princípoch:

1. sociálna spravodlivosť
2. sociálna solidarita
3. subsidiarita
4. participácia

Kľúčovým princípom sociálnej politiky je sociálna spravodlivosť. Myslí sa tým: spravodlivosť v právnom slova zmysle /súhrn právnych noriem a zásad/, spravodlivosť sociálna /pravidlá, podľa ktorých sú v spoločnosti rozdeľované prostriedky verejného blahobytu medzi jednotlivé subjekty/.

Strieženec hovorí, že prvkom sociálne spravodlivej spoločnosti sú sociálne garancie štátu.

2.Aplikácia princípov soc. politiky

Princípy sociálnej politiky:

- štát realizuje štátnu politiku prostredníctvom štátnych legislatívnych nástrojov./rôzne zákony, vyhlášky, nariadenia a opatrenia, čiže rôzne druhy právnych noriem./
- zákony vydáva zákonodarný orgán SR - Národná rada SR,
- vyhlášky - Vláda SR,
- nariadenia vydáva - Vláda SR,
- opatrenia - rezortné ministerstvá.

Princípy:

- solidarity
- spravodlivosti
- subsidiality /podpornosti/
- participácie /účasť tých, ktorých sa to priamo týka/
- zásluhovosti

1. Princíp sociál.solidarity: Je založený na vzájomnej podpore a harmonickej spolupráci medzi ľuďmi. Človek svojou existenciou závisí od spolužitia a čiastočne je odkázaný aj na druhých, solidarita zdravých s chorými, zamestnaných s nezamestnanými ... Vznikajú spolky založené na filantropii – láske k blížnemu.
2. Princíp sociál. spravodlivosti: Je najdôležitejší, právna spravodlivosť a sociálna spravodlivosť.
3. Princíp sociál. subsidiality (princíp podpornosti). Je to vzájomná podpora zdola nahor. Samotný jednotlivec má mať podmienky, aby predchádzal sociálnej udalosti, a tým ju v podstate aj rieši.
4. Princíp sociál. participácie - občania, ktorých život je ovplyvňovaný určitými opatreniami a rozhodnutiami musia mať možnosť zúčastniť sa na procesoch, ktoré vedú k ich akceptácii, riešeniu a rozhodnutiu.
5. Princíp sociál.zásluhovosti - presadzovanie tohto princípu je teda aj obmedzené na ekonomické zdroje.

 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Sociálna politika 2.9570 2692 slov
Sociálna politika 2.9592 2625 slov
Sociálna politika 2.9653 328 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.