referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Oto
Utorok, 5. decembra 2023
Kúpna zmluva
Dátum pridania: 07.05.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: veva123
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 120
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 0.3
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 0m 30s
Pomalé čítanie: 0m 45s
 

Uzatvorená medzi:

.........................

/ďalej len "predávajúci"/

a

.............................

/ďalej len "kupujúci"/

 

I.

Predmetom tejto zmluvy je predaj a kúpa ..........................................................................................................................

II.

Zmluvné strany sa dohodli na kúpnej cene: ................ SK, slovom: ................. SK. Uvedená kúpna cena je splatná dňom podpísania tejto zmluvy a odovzdania predmetu tejto zmluvy. Predávajúci prehlasuje, že finančné prostriedky v hotovosti preberá.

III.

Zmluvné strany sa dohodli, že uvedená zmluva je platná a účinná dňom podpísania zmluvnými stranami a je možné ju dopĺňať len písomnými dodatkami podpísanými zmluvnými stranami.

Zmluva je vyhotovená v 2-vyhotoveniach, z ktorých každá strana obdrží jedno vyhotovenie.

V ....................., dňa

...........................

Kupujúci

...........................

Predávajúci

 
Podobné referáty
Kúpna zmluva SOŠ 2.9367 4742 slov
Kúpna zmluva SOŠ 2.9562 307 slov
Kúpna zmluva 2.9545 249 slov
Kúpna zmluva SOŠ 2.9602 579 slov
Kúpna zmluva SOŠ 2.9703 682 slov
Kúpna zmluva SOŠ 2.9704 801 slov
Kúpna zmluva SOŠ 2.9769 913 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.