referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Oto
Utorok, 5. decembra 2023
Pracovné právo
Dátum pridania: 02.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: heni
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 853
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 8.3
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 13m 50s
Pomalé čítanie: 20m 45s
 

- Je úprava pracovno-právnych vzťahov – tzv. vzťahov medzi zamestnávateľmi a zamestnancami. Pramene – základným prameňom pracovného práva je zákonník práce (Zákon č. 65/1965 v znení noviel)
- Ďalším prameňom pracovného práva je zákon o zamestnanosti (Zákon č. 387/1996 Zb. v znení noviel), ktorý upravuje právnu reguláciu zamestnanosti v SR.
- vystupujú vždy na jednej strane zamestnávateľ a na druhej občan, čiže zamestnanec.

Aby mohli vstúpiť do pracovno-právneho vzťahu, musia mať priznané vlastnosti, ktoré poznáme pod pojmom právna subjektivita.

Účastníci pracovno – právnych vzťahov

Zamestnávateľ môže byť PO ale aj FO, ktorá vystupuje v pracovno-právnych vzťahoch vo svojom mene a má zodpovednosť vyplývajúcu z týchto vzťahov.

Právnu subjektivitu nadobúda zamestnávateľ rôznym spôsobom:

-organizácia, v ktorej sa zapisujú do OR, vzniká právna subjektivita dňom zápisu do OR
-organizácia, ktorá sa do OR nezapisuje, vzniká právna subjektivita dňom založenia, podľa zakladateľskej listiny alebo registrácie (odborná organizácia)
-spôsobilosť FO vlastnými právnymi úkonmi nadobúda práva a brať na seba povinnosti pracovno-právnych vzťahov do zamestnania vzniká dňom dovŕšenia 18. veku života. Dovtedy za neho koná právny zástupca.

Zamestnanec môže byť len FO.

- právnu spôsobilosť v pracovno-právnych vzťahoch nadobúda dovŕšením 15. roku veku, zamestnávateľ však nesmie s ňou dohodnúť ako deň nástupu do práce deň, ktorý predchádzal dňu, keď osoba ukončí povinnú školskú dochádzku.
- zamestnanec môže uzavrieť dohodu o hmotnej zodpovednosti najskôr v deň, keď dovŕši 18. rokov.

Vznik pracovného pomeru

•Pracovný pomer sa zakladá písomnou pracovnou zmluvou medzi zamestnancom a zamestnávateľom § 42 Zákonníka práce

Náležitosti pracovnej zmluvy

•Pracovná zmluva musí obsahovať:

-druh práce a jeho stručnú charakteristiku,
-miesto výkonu práce,
-deň nástupu do práce,
-mzdové podmienky, ak nie sú dohodnuté v kolektívnej zmluve.

Podstatné náležitosti pracovnej zmluvy –§ 43 ods. 1 Zákonníka práce.

Ďalšie náležitosti pracovnej zmluvy

V pracovnej zmluve zamestnávateľ uvedie:

- výplatné termíny,
- pracovný čas,
- výmeru dovolenky,
- dĺžku výpovednej doby,
- ďalšie podmienky dohodnuté účastníkmi.

Ak je miesto výkonu práce v cudzine, v zmluve sa uvedie aj:

- dobu výkonu práce v cudzine,
- menu vyplácanej mzdy,
- ďalšie plnenia spojené s výkonom práce,
- prípadné podmienky návratu z cudziny.

Skúšobná doba

 
   1  |  2  |  3  |  4    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Pracovné právo SOŠ 2.9434 615 slov
Pracovné právo 2.9738 1545 slov
Pracovné právo GYM 2.9892 1148 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.