referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ervín
Nedeľa, 21. apríla 2024
Sociálna psychológia
Dátum pridania: 19.03.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: indianruha
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 384
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 9.6
Priemerná známka: 2.93 Rýchle čítanie: 16m 0s
Pomalé čítanie: 24m 0s
 

Pozitívne: znamená, že prítomnosť iných ľudí motivuje ho podať lepší výkon – pôsobí pozitívne vedia to robiť, len to vylepšujú; negatívne: prítomnosť iných ľudí pôsobí negatívne, keď robíme úlohu, ktorá je zložitá, ktorú nevieme robiť, ktorú sa len učíme robiť.

Sociogram a sociometria:
Sociogram – znamená grafické znázornenie štruktúry skupiny; môžu byť rôzne sociogramy; štruktúra sa mení časom i vekom
Sociometria – veda, ktorá sa zaoberá popisom a určovaním skupinových štruktúr

Sociálna percepcia/vnímanie: základnou potrebou každého organizmu je orientácia v životnom prostredí. Orientácia je založená na rozpoznávaní toho, čo nás obklopuje. Iba účelné/správne rozpoznávanie môže viesť k správnej reakcii. Z vývinového hľadiska je vnímanie prvá forma poznávania. Vnímanie je proces prijímania a spracovávania informácií, t.z. že vnímanie je nielen to čo vidíme, ale že to aj niekde zaradíme, spracujeme. K vnímaniu potrebujeme prostredie a objekty, ktoré vnímame, nové informácie a zároveň k vnímaniu potrebujeme aj spomienku, k čomu nový objekt môžeme priradiť. Vnímanie je ovplyvnené vrodenou vybavenosťou organizmu (1. determinant), tým, v akom stave máme zmyslové orgány, stavbu tela, vrodené vlastnosti, fyzický stav; 2. determinant – je individuálny spôsob prežívania, t.z. naše motivácie, záujmy, hierarchia hodnôt; 3. determinant – sú všetky minulé skúsenosti – všetky doterajšie poznatky, vedomosti človeka. Vnímanie prebieha v dvoch fázach: I. fáza - zmyslové vnímanie (pociťovanie) – príjem informácií jednotlivými zmyslovými receptormi. Základnou podmienkou pociťovanie je, že ten podnet musí byť nad prahom vnímania – teda dostatočne intenzívny ma byť podnet – vlny, ktoré ľudské ucho zachytí. II. fáza – kognitívne vnímanie – dochádza k spracovávaniu informácií; utvrdenie, zaradenie informácie, obohatenie už existujúceho systému. V tejto fáze sa aktivizuje pamäť, obrazotvornosť, myslenie, rozhodovanie, reč. Pozornosť: je psychický stav, ktorý sa prejavuje zameranosťou a sústredenosťou vedomia.

Charakteristika vnímania:
1. celostné – nevnímame nikdy veci samé o sebe, vnímame vždy na pozadí niečoho
2. výberové (selektívne) – znamená, že nemôžeme vnímať všetky podnety, ktoré nás obklopujú, z toho by sme sa zbláznili. Preto selektujeme podnety, ktoré sú pre nás viac či menej dôležité.

Významovosť vnímania – naše vnímanie je klamlivé, to čo a nám dostane do mozgu nemusí byť to isté, čo vonku naozaj je. Sú to isté klamy a vízie – očné klamy. Sociálne vnímanie: týka sa vnímania sociálnej reality, t.z. ľudí, vzťahov. Vytváranie dojmov o inom človeku, poznávanie iného človeka. Sociálne poznávanie má vzájomný charakter, t.z. dojem si vzájomne utvárame. V sociálnom poznaní dôležitú úlohu zohrávajú emócie, postoje, normy. Výstupom sociálneho poznávania sú vzťahy, dojmy, vonkajšie správanie.
Najčastejšie chyby pri vnímaní iných ľudí: prvý dojem. Presnosť vnímania je ovplyvnená priaznivým alebo nepriaznivým dojmom, akým tá osoba na nás vplýva. Každý prvý dojem – znamená, že dlhší čas sme ho nevideli, a znova toho človeka vidím.
 
späť späť   3  |  4  |   5  |  6  |  7    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Sociálna psychológia SOŠ 2.9552 4782 slov
Sociálna psychológia SOŠ 2.9758 1068 slov
Sociálna psychológia SOŠ 2.9523 639 slov
Sociálna psychológia SOŠ 2.9824 2519 slov
Sociálna psychológia SOŠ 2.9825 2642 slov
Sociálna psychológia 2.9431 2544 slov
Sociálna psychológia 2.9346 1091 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.