referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Lýdia
Piatok, 19. augusta 2022
Tvorivosť
Dátum pridania: 20.03.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: m.m.m
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 633
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 6.4
Priemerná známka: 2.90 Rýchle čítanie: 10m 40s
Pomalé čítanie: 16m 0s
 

Takýto učiteľ potom zdravo rozvíja sebavedomie v uvoľnenej tvorivej atmosfére, preukazuje otvorený vzťah k žiakom, dokáže vnímavo reflektovať pocity svojich žiakov, zverencov, študentov.
V praktickom živote sú tvorivosť a logické myslenie oveľa dôležitejšie ako vecné znalosti alebo zbehlosť v učení.
Definícia tvorivosti v širšom zmysle: „Tvorivosť – produkcia nových a hodnotných nápadov, riešení a myšlienok.“ (Zelina, Zelinová, 1994) Definícia tvorivosti v užšom zmysle: „Tvorivosť je proces, ktorým jedinec vyjadruje svoju základnú podstatu prostredníctvom určitej formy alebo média, takým spôsobom, ktorý v ňom vyvoláva pocit uspokojenia, proces môže vyústiť v produkt, ktorý o tejto osobe, teda o svojom pôvodcovi, niečo hovorí ostatným.“ (Bean, 1992)

Tvorivosť je teda zároveň proces aj produkt. Ak dieťa myslí tvorivo, ide o proces, ktorý sa iste nejakým spôsobom prejaví. Treba sa viac zamerať na proces, ktorý prebieha vo vnútri dieťaťa a nie natoľko na výsledky, ktorými sa tento proces prejaví navonok.
Tvorivosť a tvorivá klíma vo výučbe


„Vďaka tomu, že som vás premenil na korunu vetiev, budete sa živiť slnkom“.
Antoin de Saint-Exupéry, (StaviteľCitadely)

Z pedagogického aspektu je mimoriadne dôležitá kontinuita individuálnej a sociálnej dimenzie tvorivosti. Znamená to, že tvorivosť sa môže prejaviť v každej ľudskej činnosti (a teda aj v medziľudských vzťahoch), že tvorivých činov je schopný každý človek (aj keď samozrejme v rôznej a vývinovým zákonitostiam adekvátnej miere, intenzite), že podlieha vplyvom prostredia a možno ju teda rozvíjať. Preto úsilie pedagógov a psychológov dnes viac ako inokedy smeruje k hľadaniu nielen teoretických , ale aj konkrétnych psychodidaktických postupov, ktoré by boli efektívne pri rozvíjaní tvorivosti žiakov vo výučbe.
Je známe, že tvorivý proces, ktorého výsledkom je tvorivý produkt, realizuje tvorivá osobnosť. Zúčastňuje sa ho komplexne so všetkými vlastnosťami a psychickými procesmi. Pre svoj tvorivý výkon potrebuje nielen vedieť (mať schopnosti, vedomosti), ale aj chcieť (mať city, motiváciu a hodnoty) a nakoniec i môcť (mať podmienky pre prejav).
Ináč povedané: Tvorivý proces predpokladá uplatnenie a rozvíjanie tvorivých schopností, osobnostných vlastností, ale aj vytváranie takých podmienok, ktoré sú nevyhnutné na prejavenie a rozvíjanie tohto potenciálu človeka.
Pre školský edukačný proces to znamená, že tvorivosť sa rozvíja predovšetkým zámerným navodzovaním tvorivej aktivity žiakov, ich motiváciou k tvorivosti (zvlášť tvorbou tvorivých situácií vo výučbe, úlohami tvorivého charakteru a strategickými postupmi), ale tiež vhodnou, tvorivosť podporujúcou sociálnou klímou.


Tvorivosť vo vyučovaní, tvorivý učiteľ

V ostatných rokoch je problematika tvorivosti veľmi aktuálna a významná. Jej aktuálnosť je spojená s transformačnými a inovačnými zmenami v našom školstve, ktoré sa nedotýkajú iba organizačných stránok, ale výrazne zasahujú aj procesuálnu stránku výučby.
Rozvíjanie tvorivosti (kreativity) vo svojej podstate obsahuje humanizačné prvky.
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5    ďalej ďalej
 
Zdroje: ĎURIČ, GRÁC, ŠTEFANOVIČ: Pedagogická psychológia. Bratislava : Jaspis, 1991., ZELINA, M., JÁNOŠOVÁ, E.:Tvorivosť – piata dimenzia. Bratislava : Smena, 1984., ZELINA, Miron: Ako sa stať tvorivým. Vydavateľstvo Fontana Kiadó, s.r.o. v Šamoríne v r. 1977., MANNIOVÁ, J.,: Globálna výchova a rola učiteľa vo výchovno-vzdelávacom procese. In: Naša škola, ročník IV., č. 5, s. 6-10., MAŇÁK, Jozef: K rozvoji tvorivosti učitelů. In: Komenský, ročník 124, č. 1/2., PhDr. DARGOVÁ, J.: Tvorivosť a tvorivá klíma vo výučbe. In: Komenský, ročník 124, č. 3/4., Mgr. TÓTHOVÁ , Monika: Tvorivosť vo vyučovaní. In: Komenský, ročník 125, č. 5/6.
Podobné referáty
Tvorivosť SOŠ 2.9256 2743 slov
Tvorivosť SOŠ 2.9921 358 slov
Tvorivosť SOŠ 2.9651 1106 slov
Tvorivosť 2.9611 1605 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.