referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ľubomír
Sobota, 13. augusta 2022
Tvorivosť
Dátum pridania: 20.03.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: m.m.m
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 633
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 6.4
Priemerná známka: 2.90 Rýchle čítanie: 10m 40s
Pomalé čítanie: 16m 0s
 

Tvoriť nie je možné bez nezávislosti, samostatnosti, prejavovania sa žiakov ako autentických osobností, ktoré si osvojujú zodpovednosť za produkované myšlienky a zároveň charakter tvorivých úloh neohrozuje žiaka stresujúco tým, že by odhalil svoju nevedomosť.
Podľa Voltaira „Je príliš bolestnou pravdou, že mnoho ľudí nadáva, ale veľmi málo ich tvorí“. Máme nádej, že u učiteľov to môže byť opačne. Obsah učiva 1. stupňa základnej školy poskytuje učiteľovi dostatok príležitostí na rozvíjanie tvorivosti a tvorivého myslenia žiakov. Tvorivý učiteľ dokáže v každom predmete a v každom učive nájsť viacero podnetov na rozvoj kreativity detí, hoci je pravdou, že nie každý vyučovací predmet dáva učiteľovi rovnaký priestor na jej rozvoj.
Za súčasť tvorby tvorivej klímy môžeme považovať odstránenie, prípadne minimalizovanie bariér rozvíjania tvorivosti (pedagogicko-psychologických i sociálnych). Urobiť to, znamená poznať ich. Poznať to, čo obmedzuje sebarealizáciu žiaka, diskredituje jeho snahu po poznaní, spútava myšlienkový rozlet, a to priamo, či nepriamo, vedome, či nevedome, náhodne, či organizovane.

„Nepoužívať tvorivosť je len devastácia seba – je to viac, je to zrada.“
Masathoshi Yoshimura


K bariéram úzko súvisiacim s tvorivou činnosťou v školskom prostredí tiež patrí:
· percepčné bariéry, bariéry vnímania
· bariéry kultúry a prostredia
· emocionálne bariéry
· intelektové a výrazové bariéry (Adams,J.L.,1974)

Minimalizácia, prípadne úplne odstránenie bariér rozvoja tvorivosti sa samozrejme viaže na učiteľa a jeho vzťahy so žiakmi. Autencita učiteľa, akceptácia žiaka, empatia, sloboda a zodpovednosť sú základné faktory tvorby tvorivej klímy napomáhajúcej sebaaktualizáciu žiaka. Medziľudská dimenzia vzťahov, kde sa komunikuje emocionálne „teplo“, je odpoveď na to, aká má byť klíma v školskom edukačnom procese. Táto cesta vedie predovšetkým cez nedirektívny štýl učiteľovej práce. Ten si vyžaduje tvorivého, kooperujúceho, nedirektívneho, ale súčasne náročného učiteľa, ktorý v konkrétnej podobe ako uvádza M.
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5    ďalej ďalej
 
Zdroje: ĎURIČ, GRÁC, ŠTEFANOVIČ: Pedagogická psychológia. Bratislava : Jaspis, 1991., ZELINA, M., JÁNOŠOVÁ, E.:Tvorivosť – piata dimenzia. Bratislava : Smena, 1984., ZELINA, Miron: Ako sa stať tvorivým. Vydavateľstvo Fontana Kiadó, s.r.o. v Šamoríne v r. 1977., MANNIOVÁ, J.,: Globálna výchova a rola učiteľa vo výchovno-vzdelávacom procese. In: Naša škola, ročník IV., č. 5, s. 6-10., MAŇÁK, Jozef: K rozvoji tvorivosti učitelů. In: Komenský, ročník 124, č. 1/2., PhDr. DARGOVÁ, J.: Tvorivosť a tvorivá klíma vo výučbe. In: Komenský, ročník 124, č. 3/4., Mgr. TÓTHOVÁ , Monika: Tvorivosť vo vyučovaní. In: Komenský, ročník 125, č. 5/6.
Podobné referáty
Tvorivosť SOŠ 2.9256 2743 slov
Tvorivosť SOŠ 2.9921 358 slov
Tvorivosť SOŠ 2.9651 1106 slov
Tvorivosť 2.9611 1605 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.