referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Alexander
Utorok, 27. februára 2024
Rodina
Dátum pridania: 13.05.2005 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: silvinkaaa
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 244
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 4.8
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 8m 0s
Pomalé čítanie: 12m 0s
 
Rodina je biosociálna skupina primárna skupina tvorená aspoň jedným rodičom a dieťaťom. Je malou sociálnou skupinou, tvorenou jednotlivcami spätými manželstvom, pokrvným príbuzenstvom alebo adopciou. Členovia rodiny sa riadia ustálenými vzormi správania sa, každý člen rodiny plní určitú sociálnu rolu. Rodina má reprodukčnú, výchovnú (je to výchovná inštitúcia), ekonomickú prípadne výrobnú (je ekonomickou inštitúciou), ochrannú, emocionálnu funkciu. Rodina dáva dieťaťu životný cieľ a spoločenské postavenie. Byť dieťaťom rodiny je lepšie, ako vyrastať v domove, kde niet osôb ako ocko a mamička.

Rodina má dominantné postavenie pri realizácii reprodukčného zdravia a reprodukčnej slobody. Sociálna úloha rodiny je daná jej priamou účasťou na reprodukcii človeka na zachovaní ľudského rodu. V ostatných desaťročiach je rodina v kríze. Príčiny sú viaceré. Tento jav je celosvetový a jeho neriešenie ohrozuje celú ľudskú spoločnosť. V roku 1994 vychádzajúc z uvedených skutočností Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo tento rok za medzinárodný rok rodiny pod heslom „Rodina: Zdroje a funkcie v meniacom sa svete.“ Počnúc týmto rokom každý 15. máj v roku je oslavovaný ako „Medzinárodný deň rodiny“.

Rodina je školou hlbokej humanity, v ktorej sa každý člen najlepšie učí čo je to byť človekom. Každý člen rodiny od momentu počatia až po prirodzenú smrť zažíva dar dlhotrvajúcej lásky bez kladenia podmienok. Každý človek sa vďaka rodine učí byť zodpovedným, štedrým a milujúcim. V rámci rodiny si deti po prvý krát uvedomujú svoju vlastnú vnútornú a neporušiteľnú ľudskú dôstojnosť. Otec a matka, vďaka svojim vzájomne sa doplňujúcim úlohám, ukazujú svojim deťom, že sloboda človeka sa naplno prejavuje a naozaj prežíva v sebadarovaní. Pravá láska, slobodne dostávaná a slobodne dávaná, je nadčasová skúsenosť, ktorá napĺňa a dotvára každého človeka žijúceho v rodine. Rodina udržuje spoločnosť, nakoľko umožňuje život nasledujúcim generáciám. Rodina má takisto výsadu formovania slobodných a zodpovedných občanov, čím upevňuje demokraciu. Ako základná jednotka spoločnosti rodina zabezpečuje pokračovanie civilizácie a kultúry. Zodpovedá za základné úlohy v starostlivosti o všetkých a najmä o tých najslabších a najbezbrannejších. „Rodina je prirodzenou a základnou jednotkou spoločnosti a má právo na ochranu spoločnosti a štátu“, hovorí článok 23 medzinárodného paktu o občianskych a politických právach človeka. Medzinárodný pakt týmto potvrdil a zvýraznil skutočnosť, že práve rodina sprostredkúva kontinuitu života ľudstva. Tvorí rámec pre citovú, ekonomickú, morálnu a etickú pomoc pre rozvoj svojich členov.

Ako biosociálny systém je spojovacím článkom medzi dieťaťom a spoločnosťou, v ktorom sa zo všetkých spoločenských skupín najintenzívnejšie realizuje symbióza telesného, duševného a spoločenského vývoja. Prostredníctvom rodiny v najširšom zmysle prichádzajú k dieťaťu takmer všetky podnety zvonka či už sú to podnety spoločenské alebo prírodnej povahy. Centrom rodinného života je matka, ktorej sféra dieťa ovplyvňuje najvýraznejšie. Preto sa jej úloha v rodinnom pôsobení tak zdôrazňuje a rešpektuje. Rodina dáva dieťaťu genetickú výbavu, určuje sociálny status dieťaťa, jeho rolu, je rozhodujúca, pokiaľ ide o jeho sociálnu prestíž a sociálne sebavedomie, prostredníctvom rodiny si dieťa uvedomuje svoje miesto a svoju rolu v spoločnosti. Rodina je mikrosvet, vzorové spoločenstvo, v ktorom si dieťa osvojuje a testuje základné návyky, schopnosti a stratégie, ktoré sú potom rozhodujúce pre jeho orientáciu v interpersonálnych vzťahoch v spoločnosti. V rodine dieťa poznáva a tvorí si základné sociálne a morálne cítenie. Rodina, sociálne vzťahy v nej a spôsob výchovy v nej budú i v dospelosti zázemím, z ktorého sa bude vychádzať, keď si založí rodinu vlastnú. Okrem výchovy a socializácie detí plní rodina i ďalšie základné funkcie: biologicko-reprodukčnú, ekonomickú a emocionálnu.

Dieťa
podmienka existencie zmyslu života, lásky, akejkoľvek aktivity človeka. bez dieťaťa y k existencii zmyslu nemohlo dôjsť. Dieťa je predpokladom zmyslu akéhokoľvek pozitívneho stretnutia ľudí, predovšetkým muža a ženy predpokladom zmyslu existencie rodiny, ale aj pozitívnych stretnutí mužov pri budovaní domov, obrábaní polí a pri všetkých formách práce. Dieťa je základ vývinu ľudstva.
Dieťa je nedospelý človek vo veku do 18 rokov.

Otec
- 1. muž , ktorý splodil dieťa; 2. sociálny otec: sociálna rola, ktorá z hľadiska príbuzenstva prináleží pokrvnému alebo adoptívnemu otcovi v rodine a v spoločnosti ; 3. duchovný otec: cirkevný otec, čiže cirkvou uznaný, úradne stanovený činiteľ (kňaz, arcibiskup, pápež); neskôr sa označenie "duchovný otec" používalo aj vo filozofii.

Matka
- žena, ktorá splodila dieťa, alebo prijala určité dieťa za vlastné zákonnou cestou (adoptívna matka). V sociálnom živote je obvykle najdôležitejším členom rodiny, i keď jej postavenie v spoločnosti je u rôznych národov odlišné. Jej vzťah sa zakladá na materskom cite, materskej starostlivosti a sociálnej role matky v rodine a v spoločnosti.

Načo je dieťaťu rodina?
Dieťa sa narodí bezbranné, neschopné chôdze, neschopné samé sa opatriť a bez pomoci dospelých by čoskoro zahynulo. Potrebuje preto:
• Opateru rodiny
• Uspokojenie svojich potrieb - jedla, tepla, starostlivosti, lásky ...
• Bezpečie domova

Ako postupne rastie, uvedomuje si svoju:
• Identitu - teda odpoveď na otázku , kým vlastne je, kto sú jeho rodičia a súrodenci
• Spolupatričnosť - kam patrí
• Individualitu - teda právo podobať sa na niektorých iných členov rodiny a zároveň sa od nich odlišovať
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Rodina SOŠ 2.9343 856 slov
Rodina SOŠ 2.9356 5668 slov
Rodina 2.9872 1918 slov
Rodina SOŠ 2.9833 478 slov
Rodina 2.9980 309 slov
Rodina 2.9591 458 slov
Rodina 2.9840 526 slov
Rodina 2.9753 730 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.