referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Marcel
Sobota, 20. apríla 2024
Psychológia
Dátum pridania: 25.06.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: minicka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 876
Referát vhodný pre: Základná škola Počet A4: 5.5
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 9m 10s
Pomalé čítanie: 13m 45s
 
Psychológia – veda o človeku a jeho psychike

Psychológia –(gréc. slov. základ – psyché – duša, logos – veda) = veda o duševnom živote. Predmet skúmania psychológie – existuje mnoho vymedzení psychológie ako vedy. Najvšeobecnejšie vymedzujeme psychológiu ako náuku o psychike a jej vonkajších prejavoch. Čo je psychika? -zahŕňa psychické procesy a stavy a to: pociťovanie, vnímanie, predstavivosť, pozornosť, city, vôľu..

Psychika človeka = vedomie!Čo je vedomie? – prejavom stupňa duševného vývinu, človek k nemu príde na základe uvedomovania si seba samého- čo si človek neuvedomuje z duševného života – nazývame nevedomím- medzi plným vedomím a nevedomím existujú prechodné stavy. Vonkajšie prejavy psychiky označujeme ako správanie a konanie. – označujeme také správanie človeka, ktoré je zamerané na vopred vytýčený cieľ (správanie má aj zviera, konať môže len človek!).


Vývin náhľadov na predmet psychológie

Záujem ľudí o duševné alebo psychické javy siaha do predhistorických čias. Neskôr to, čo je vonkajšie, pozorovateľné na človeku, pokladalo sa za materiálne - telo – a to tzv. vnútorné – dušu – za nemateriálne.

Platón: oddelil dôsledne ideu, ducha od hmoty, telu tým, že priznal idei, duchu, duši prvotnosť a nadradenosť.
Idea – duch vznikajú pred hmotou, oživujú hmotu.
Aristoteles: je autorom prvého spisu venovaného duševnému dianiu (Peri psyché – O duši). Aristoteles sa zaoberá v diele:

1.)čo je predmetom vedy o duši
2.)aké prostriedky alebo metódy možno použiť na poznanie duše – uplatnil sa na tomto poli ako vynikajúci systematik!

Psych.pokladá za náuku zaoberajúcu sa skúmaním povahy rastlín, zvierat, ľudí! Aristoteles v chápaní sveta a človeka je idealista. Predpokladal, že pralátke dáva zmysel forma – duchovný princíp, ktorý uvádza hmotu do pohybu a dáva jej účel, zmysel.

Herakleitos – pokladá dušu za jedno zo skupenstiev hmoty!
Demokritos – domnieva sa, že celá príroda sa skladá z atómov, ktoré sú ustavične v pohybe,- z ich zhlukov vznikajú živly – voda, zem, vzduch, oheň- z vlhkosti vznikajú jednoduché organizmy, z ktorých sa rozvíjajú zložitejšie organizmy. Človek sa objavil po mnohých skúškach prírody. Atómy ,z ktorých sa skladá duša, sú jednak sústredené v istom centre – duši, jednak sú rozptýlené po celom tele.


Základné pojmy vývinovej psychológie

1.) Predmet psychológie dieťaťa a mladistvého
2.) Činitele duševného vývinu

Vnútorné a vonkajšie podmienky vývinu:

Vnútorné podmienky - zahŕňame dedičné vlohy, individuálne skúseností, vlastnosti osobnosti jedinca-Zrenie
Vonkajšie podmienky – vývin predstavujú tie činitele prírodného a spoločenského prostredia, ktoré sú pre jedinca významné, ku ktorým nadobúda istý vzťah- Učenie

Čo je vývin:Vývin je celistvý proces, čo znamená, že jednotlivé duševné pochody, vlastnosti a znaky sa vyvíjajú vo vzájomnej súvislosti, vzájomne sa vo vývine podmieňujú. Vývinové zmeny vzájomne na seba nadväzujú. Vývinové obdobia pravidelne za sebou nasledujú. V súčasnom vývinovom období utvárajú sa predpoklady vývinu nasledujúceho vývinového obdobia.


Psychosomatické ochorenia

Minulosť-za príčinu ochorenia sa považovali iba sematické (biologické) t. j. také, ktoré súviseli s organizmom.
Súčasnosť – zvažuje sa aj vplyv psychických faktorov = psychosomatické.
Najnovšie poňatia – ide o ochorenia bio-psycho-sociálne. pôsobenie : biologických faktorov (genetické, potrava...) psychické faktory (osobnosť, vnímanie, správanie...) sociálne faktory (rodina, škola, pracovisko...)
 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Psychológia SOŠ 2.9828 5214 slov
Psychológia SOŠ 2.9649 3270 slov
Psychológia GYM 2.9726 2023 slov
Psychológia 2.9351 7422 slov
Psychológia SOŠ 2.9712 267 slov
Psychológia GYM 2.9757 211 slov
Psychológia GYM 2.9497 1114 slov
Psychológia GYM 2.9747 203 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.