referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Tadeáš
Sobota, 25. júna 2022
Psychológia
Dátum pridania: 25.06.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: minicka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 876
Referát vhodný pre: Základná škola Počet A4: 5.5
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 9m 10s
Pomalé čítanie: 13m 45s
 
Choroby a ich prejavy – civilizačné ochorenia – súvisia s rozvojom modernej civilizácie, spôsobom stresu, negatívne vplyvy prostredia...Patria sem:- vredové ochorenia, hypertenzia,-srdcovo-cievne ochorenia, rakovina, rôzne alergie...

Vonkajšia psychika,faktory ľudského správania ohrozujúce zdravie - fajčenie,nezdravá strava,málo pohybu,obezita,nadmerná konzumácia alkoholu,stres

Ďalšie ochorenie:cukrovka,duševné choroby,obličky a ich poškodenie pri hypertenzii,rôzne úrazy

Vymedzenie citov:Človek poznáva okolitý svet a súčasne si aj utvára istý vzťah k predmetom, javom, s ktorými prichádza do styku. Jedny predmety a javy ho tešia – vyvolávajú v ňom radosť, iné ho zarmucujú, roztrpčujú – vyvolávajú v ňom smútok.

Definícia citov-Cit je prežívanie bezprostredného vzťahu k rozličným predmetom a javom, k iným ľuďom, k vlastným činom a duševným zážitkom. Povaha prežívaných citov závisí od individuálnych, hlavne charakterových vlastností človeka. Kladné city – (radosť, nadšenie) Záporné city - (smútok, skľúčenosť...)

Druhy citov –a)nižšie city – sú tie, ktoré vznikajú v súvislosti s uspokojovaním fyziolog. potrieb organizmu (príjemnosť, nepríjemnosť...
b)vyššie city – súvisia s uvedomovaním, chápaním a hodnotením predmetov, javov, ktoré ich vyvolávajú,- patria sem city morálne, estetické....Formy prežívania citov – nálada, afekty, vášne

Mentálna (duševná hygiena) –je súčasťou kultúry človeka, jeho životného štýlu, tým napomáha rozvoju a udržaniu zdravia-zároveň ju chápeme ako prevenciu voči psychickým poruchám-slúži k nadobúdaniu duševnej rovnováhy.Faktory: -sféra medziľudských vzťahov -rodina –výchova –sebavýchova

Význam duševnej hygieny –1)oblasť prevencie
2)účinok na sociálne vzťahy jedinca
3)účinok na pracovný výkon
4)udržiavanie a dosahovanie spokojnosti a vyrovnanosti.

Prostriedky duš.hygieny–životospráva, sociálne vzťahy, sebavýchova, prostredie

Pojem sociálny – je odvodený od latinského slova socius – čo znamená druh, spoločník, niekoho, kto je s niekým spojený- tento pojem sa vzťahuje aj na širšiu spoločnosť a označuje to, čo sa týka širšej spoločnosti (sociálny problém, sociálne podmienky ...)Predmet sociálnej psychológie – je vedecké skúmanie tých činností jednotlivca, ku ktorým dochádza vplyvom iných ľudí-Medziosobné správanie – dochádza k interakcii dvoch alebo viacerých jednotlivcov- veda o správaní jednotlivca v spoločnosti.

Pojem skupina – každý človek sa v priebehu svojho života stará členom rozličných skupín- od narodenia je človek vo vzťahu s inými členmi skupiny, od ktorých závisí a s ktorými utvára isté vzťahy.Skupina- je to súhrn dvoch alebo niekoľkých osôb, ktoré majú spoločné ciele, spoločné normy, v určitom ohľade v svojich rolách na sebe závisia

Jednotlivec–je to človek, ktorý tvorí článok (základný článok) skupiny
Sociálna skupina – skladá sa z najmenej dvoch jedincov, ktorí sa navzájom ovplyvňujú => sú v určitom vzťahu, majú spoločné ciele, vytvárajú a uvedomujú si svoju príslušnosť ku skupine.

Skupina má tieto dominantné znaky:1)príslušníci skupiny sú spojení trvalejšími zväzkami – a to nielen zväzkami náhodnými a prechodnými
2)u všetkých členov sa vytvára koncepcia skupiny a ich úloh
3)skupina stojí v určitom protiklade k iným skupinám
4)v skupine sa vyvíja komplex mravov, ktoré tvoria tradíciu
5)v skupine existuje organizácia a deľba úloh činností.

Klasifikácia sociálnych skupín:a)hľadisko veľkosti – malé, veľké
b)hľadisko vzniku – primárne, sekundárne
c)hľadisko vzťahu – formálne, neformálne
 
späť späť   1  |   2  |  3    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Psychológia SOŠ 2.9828 5214 slov
Psychológia SOŠ 2.9649 3270 slov
Psychológia GYM 2.9726 2023 slov
Psychológia 2.9351 7422 slov
Psychológia SOŠ 2.9712 267 slov
Psychológia GYM 2.9757 211 slov
Psychológia GYM 2.9497 1114 slov
Psychológia GYM 2.9747 203 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.