referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Edmund
Piatok, 1. decembra 2023
Asertivita
Dátum pridania: 16.04.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: KornerY
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 943
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 11
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 18m 20s
Pomalé čítanie: 27m 30s
 
Úvod


Témou našej seminárnej práce je ASERTIVITA. Táto problematika je pomerne široká, preto sme sa zamerali na hlavné aspekty, ktoré čitateľovi priblížia pojem „asertivita“, oboznámia ho s typmi sociálneho správania sa ľudí, pomôžu mu pochopiť základnú myšlienku asertívnej filozofie a poukážu na základné pravidlá, ktoré si vyžaduje asertívna filozofia.

Túto tému sme si zvolili, pretože asertívne správanie by malo byť súčasťou života každého človeka. Keďže takáto ideálna situácia nemôže vo svete nastať, naším zámerom je aspoň oboznámiť budúcich andragógov, vzdelávateľov, lektorov, sociálnych a kultúrnych pracovníkov a tiež personálnych manažérov so základmi asertívneho myslenia, cítenia a správania. Jedenástym asertívnym právom je, že človek si môže zvoliť sám, či sa bude alebo nebude správať asertívne. Pre ľudí pracujúcich v humanitnej sfére by to mala byť povinnosť, nie právo. Ich ďalšou povinnosťou by malo byť následné šírenie myšlienok asertivity medzi ostatných ľudí.

My sa aspoň pokúsime o šírenie základných myšlienok asertivity. Každý si môže zvoliť, či si z tejto seminárnej práce zoberie aspoň tie základné pravidlá asertívnej filozofie. Cieľom našej práce je aspoň pochopenie čitateľa, o čom vlastne asertívna filozofia je.


1. Čo je asertivita

Výraz asertivita, asertívny má pôvod v latinčine – ASSERE = niečo tvrdiť, uisťovať, zdôrazňovať.

Asertivita je spôsob komunikácie a správania sa, ktorým človek vyjadruje a presadzuje úprimne, otvorene a primerane svoje myšlienky, city, názory a postoje- či už pozitívne alebo negatívne. Pri tom postupuje tak, aby neporušoval základné práva svoje ani druhých.

Asertivita je však zároveň viac ako len spôsob komunikácie. Je to tiež spôsob myslenia a pohľadu na svet. Vyvoláva v ľuďoch emocionálnu slobodu. Z toho vyplýva, že človek rešpektuje druhých, ale aj sám seba.

Neasertívny ľudia môžu často vnímať asertivitu ako agresiu na ich osobu. Hlavne, ak sú zvyknutí na citlivý prístup a že im každý povie ÁNO. Keď však od asertívneho človeka počujú NIE, zdá sa im to ako nepriateľstvo. Myslia si, že im ten človek vôbec nechce pomôcť, že im chce naopak ublížiť. Tento človek však len využil jedno z asertívnych práv – právo povedať NIE.

Asertivita nie je len o odmietaní. V živote aj prijímame – veci príjemné aj nepríjemné. Je dôležité vedieť prijímať. Asertivita je umenie načúvať a rešpektovať, prijímať život taký, aký je.

Pri asertivite ide o priame a primerané vyjadrovanie vlastných myšlienok, citov, názorov a potrieb bez toho, aby sme porušovali práva iných alebo svoje vlastné.

Pre niektorých ľudí je asertivita životnou stratégiou ich prístupu k sebe aj k druhým.


1.1 Asertívne správanie sa vyznačuje

- Kľudným vyrovnaným hlasom
Asertívny človek by nemal zvyšovať hlas, či kričať pri vyjadrovaní svojich názorov. Taktiež by však nemal mať tichý bojazlivý hlas. Je dôležité rozprávať kľudným vyrovnaným hlasom, ktorý ľudia dobre počujú a vnímajú.

- Dobrým vizuálnym kontaktom
Človek by pri vyjadrovaní svojich názorov a potrieb nemal uhýbať pohľadom alebo sa mračiť či pozerať povýšenecky. Je dôležité udržiavať priamy očný kontakt s ostatnými osobami, ktorým dáme najavo, že si stojíme za svojím, ale neponižujeme ním tých druhých.
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: BRATSKÁ, M. 1992, Metódy aktívneho sociálneho učenia a ich aplikácia. 1. vydanie, Bratislava: Univerzita Komenského, 1992. ISBN 80-223-0858-7, CAPPONI, V., NOVÁK, T. 1998, Asertivně do života. 1.vydanie, Praha: Grada, 1998. ISBN 80-7169-082-1, NOVÁK, T., KUDLÁČKOVÁ, Y. 2002, Asertivní žena. 2. vydanie, Praha: Grada, 2002. ISBN 80-247-0453-6, PRAŠKO, J., PRAŠKOVÁ, H. 1996, Asertivitou proti stresu. 1. vydanie, Praha: Grada, 1996. ISBN: 80-7169-334-0, VALIŠOVÁ, A. 2002, Asertivita v prostředí rodiny a školy. 1. vydanie, Praha: ISV, 2002, ISBN: 80-86642-03-8
Podobné referáty
Asertivita 2.9551 1207 slov
Asertivita SOŠ 2.9562 270 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.