referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ela
Utorok, 24. mája 2022
Asertivita
Dátum pridania: 16.04.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: KornerY
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 943
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 11
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 18m 20s
Pomalé čítanie: 27m 30s
 
Schopnosť obhájiť svoje práva – nie na úkor iných

Morálnym predpokladom asertívneho správania je plnenie vlastných povinností a rešpektovanie skutočnosti, že druhí majú rovnaké práva ako máme my.

Tieto štyri činitele sa týkajú MYSLENIA + CÍTENIA + SPRÁVANIA. Nedá sa to odlúčiť. Asertivita nie je len nacvičením asertivných techník, ktoré bude človek používať ako vytrhnuté z kontextu.

Asertivita je filozofia, nie nácvik komunikačných zručností.


1.3 Pozitívne aspekty asertivity

Preferuje nemanipulatívne správanie
Napomáha rozvíjať zdravé sebavedomie
Prehlbuje medziľudské vzťahy – ich otvorenosť, jasnosť a priamosť
Vytvára atmosféru pre spoluprácu
Umožňuje predchádzať konfliktom a ak predsa nastanú, napomáha ich efektívne riešiť
Rozvíja samostatnosť v rozhodovaní
Zvyšuje zodpovednosť za vlastné správanie sa
Zvyšuje sebaúctu a sebarešpekt
Zvyšuje tvorivosť a zdravé riskovanie
Umožňuje BYŤ SÁM SEBOU!!!2. Typy sociálneho správania

Rozlišujeme štyri typy sociálneho správania: Ich psychologické účinky:

•otvorené agresívne správanie - zdanie sily
•nepriama agresia - zdanie sily
•pasívne správanie - porazenectvo
•asertívne správanie - presvedčivosť vnútornej sily


2.1 Otvorená agresia

Je takým správaním, ktoré vedome a zámerne poškodzuje druhého jednotlivca (skupinu), ubližuje mu, alebo spôsobuje utrpenie, obmedzuje ho a násilne mu bráni vo vykonávaní činností, ktoré chce vykonávať. (Andragogika.Terminologický a výkladový slovník;s.16)
Charakterizujú ju:

Nechuť počúvať – človek si nedokáže vypočuť iných ľudí, rozpráva stále to svoje
Krik – snaží sa presadiť sa hlasným prejavom
Používanie zastrašovacej reči tela – časté sú gestá, ktoré znejú výhražne
Prerušovanie druhej osoby – človek chce stále tvrdiť svoj názor a „skáče“ do reči druhému
Zjavná snaha odrovnať druhú osobu – snaha o strápnenie, zastrašenie, poníženie
Nadávky – človek si myslí, že takto sa viac presadí
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: BRATSKÁ, M. 1992, Metódy aktívneho sociálneho učenia a ich aplikácia. 1. vydanie, Bratislava: Univerzita Komenského, 1992. ISBN 80-223-0858-7, CAPPONI, V., NOVÁK, T. 1998, Asertivně do života. 1.vydanie, Praha: Grada, 1998. ISBN 80-7169-082-1, NOVÁK, T., KUDLÁČKOVÁ, Y. 2002, Asertivní žena. 2. vydanie, Praha: Grada, 2002. ISBN 80-247-0453-6, PRAŠKO, J., PRAŠKOVÁ, H. 1996, Asertivitou proti stresu. 1. vydanie, Praha: Grada, 1996. ISBN: 80-7169-334-0, VALIŠOVÁ, A. 2002, Asertivita v prostředí rodiny a školy. 1. vydanie, Praha: ISV, 2002, ISBN: 80-86642-03-8
Podobné referáty
Asertivita 2.9551 1207 slov
Asertivita SOŠ 2.9562 270 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.