referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Bernard
Piatok, 20. mája 2022
Asertivita
Dátum pridania: 16.04.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: KornerY
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 943
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 11
Priemerná známka: 2.99 Rýchle čítanie: 18m 20s
Pomalé čítanie: 27m 30s
 
Ak sme terčom pasívneho správania, cítime:
•Stratu motivácie
•Nedostatok dôvery
•Sklamanie
•Ochabnutosť
•Nudu
•Nepokoj


2.4 Asertívne správanie

„Je sebapresadzujúce sa správanie, postoj a prístup zameraný na cieľavedomé presadzovanie vlastnej vôle s plným rešpektovaním práv iných.“ (Andragogika.Terminologický a výkladový slovník, s.45)

Charakterizujú ho:
Kľudný, príjemný hlas – človek primeraným hlasom a tónom formuluje svoje požiadavky a vyjadruje názory
Dobrý vizuálny kontakt – stále udržiava priamy očný kontakt, ktorým dá najavo, že druhého počúva, že si ho váži, že si stojí za tým, čo hovorí, ale nie agresívnym pohľadom
Uvoľnená reč tela – človek nepoužíva výhražné gestá, ani nestojí ustráchane; vždy je otočený priamo k tomu, s kým sa rozpráva, má priateľský otvorený postoj, používa uvoľnené gestá
Schopnosť počúvať – človek počúva to, čo mu ten druhý rozpráva, aby mu dal najavo, že si ho váži, rešpektuje jeho názor a potom očakáva, že aj ten druhý ho bude počúvať
Vyrovnaný postoj k problémom – vždy sa k problémom stavia otvorene a snaží sa vymyslieť riešenie tak, aby to vyhovovalo aj tomu druhému – hľadá kompromis
Pokojná reakcia na odmietnutie – človek rozumie tomu, že nie vždy musí každý konať podľa jeho vôle, vie, že každý má právo povedať NIE, a preto aj keď jeho niekto odmietne, berie to ako normálnu vec, nerobí z toho problémy
Jasné formulovanie vlastných potrieb a želaní – vie si uvedomiť svoje reálne potreby a želania, vie ich zrozumiteľne sformulovať a povedať okoliu a vie si za nimi stáť

Ak sme terčom asertívneho správania my:
•Sme dobre informovaní
•Počúvajú nás a berú do úvahy
•Rešpektujú našu autonómiu – môžeme sa starať každý o seba
•Máme priestor na podávanie návrhov a vyjadrenie názorov
•Naša prípadná iniciatíva je vítaná
•Sme pripravení hovoriť o vlastných potrebách


3. Asertívna filozofia

v asertívnej filozifii:

uznávame komunikačné návyky iných, ktoré sú podporované dlhotrvajúcimi postojmi
komunikačné návyky iných prijímam ako skutočnosť
treba si uvedmoiť, že ľudia sa menia len vtedy, keď si sami zvolia zmenu
všetci sme iní, všetci sa od seba líšime, všetky typy ľudí sú v poriadku
prijímame zodpovednosť za svoje pocity, názory, myšlienky a správanie, uvedomujeme si, že nemôžeme byť zodpovední za pocity, myšlienky, názory a správanie iných
dôležité je akceptovať, že každý vzťah zakaždým zahŕňa osoby, z ktorých má každá 50% zodpovednosť za úspech, alebo zlyhanie vzťahu
tiež si musíme uvedomiť, že byť neasertívny a agresívny je súčasťou ľudského bytia
 
späť späť   3  |  4  |   5  |  6  |  7  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: BRATSKÁ, M. 1992, Metódy aktívneho sociálneho učenia a ich aplikácia. 1. vydanie, Bratislava: Univerzita Komenského, 1992. ISBN 80-223-0858-7, CAPPONI, V., NOVÁK, T. 1998, Asertivně do života. 1.vydanie, Praha: Grada, 1998. ISBN 80-7169-082-1, NOVÁK, T., KUDLÁČKOVÁ, Y. 2002, Asertivní žena. 2. vydanie, Praha: Grada, 2002. ISBN 80-247-0453-6, PRAŠKO, J., PRAŠKOVÁ, H. 1996, Asertivitou proti stresu. 1. vydanie, Praha: Grada, 1996. ISBN: 80-7169-334-0, VALIŠOVÁ, A. 2002, Asertivita v prostředí rodiny a školy. 1. vydanie, Praha: ISV, 2002, ISBN: 80-86642-03-8
Podobné referáty
Asertivita 2.9551 1207 slov
Asertivita SOŠ 2.9562 270 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.