referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Edmund
Piatok, 1. decembra 2023
Alkoholizmus
Dátum pridania: 18.10.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: LIF
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 824
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 2.4
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 4m 0s
Pomalé čítanie: 6m 0s
 
Je takmer isté, že aj Vy (ako študenti) patríte už k tým ľuďom, ktorí majú už aké - také skúsenosti s alkoholom. Ale ak by ste azda aj patrili k tým mnohým, ktorí nikdy neochutnali ani hlt čohosi ostrejšieho, som presvedčený, že ste sa v živote voľky-nevoľky už neraz ocitli v situácii, ktoré tak či onak súviseli s pitím alkoholu. Pitie alkoholu, alkoholizmus, a s tým spojené problémy sú totižto javy, ktoré sa hlboko zakorenili do života našej spoločnosti a dnes pitie alkoholu a to najmä nadmerné pitie alkoholu u neplnoletých, patrí medzi veľké sociálne problémy.

Kto je to vlastne alkoholik?

Alkoholik je ten, kto nadmerne požíva alkoholické nápoje a stáva sa na nich pri pravidelnej alebo občasnej konzumácii závislý. Závislosť na alkohole znamená, že pitie alkoholických nápojov vychádza z potreby jeho konzumenta. Rozhodujúcim motívom pitia alkoholu vo všetkých modifikáciách nie je napríklad: smäd, spoločenská udalosť, rozhovor s priateľmi, atď, ale nutnosť získať pre svoje telo vnútorne odmeranú dávku alkoholu. Po jej dosiahnutí nastane ukludnenie jedinca a zvoľnenie konzumácie. Je to akýsi vrchol spokojnosti, ktorý možno nasledovne udržovať menšími dávkami pomerne dlhú dobu a spravidla sa prejaví potrebou spánku.

Vznik alkoholizmu môže byť podmienený geneticky. Vplyv sa môže uplatniť získaním somatickej vnímavosti jedinca, ktorá je u jednotlivých ľudí dosť odlišná: prevažne ľudia citlivejšej povahy, psychicky nestáli a vnútorne nevyrovnaní. Svoju významnú úlohu tu hrá i prostredie, v ktorom postihnutý žije. Pod pojmom prostredie treba rozumieť nielen bary, ale aj spoločnosť a spoluobčanov a ich postoje k tomuto fenoménu.

Existuje veľa faktorov, ktoré silne pôsobia na formovanie alkoholickej závislosti každého jedinca, avšak ani jeden z nich nie je natoľko všemocný, aby mu mysliaci tvor nebol schopný úspešne vzdorovať. Záleží na jeho snahe a záujmu uplatniť svoju vôľu. Musíme však pripustiť, že to vôbec nie je ľahké a v živote viac-menej neexistujú úspešné čítankové problémy.

V 80-tych rokoch sociológia rozšírila horizont skúmania a navrhla heuristický model vývojových zmien ovplyvňujúcich pijanské správanie jedincov. Model má vyslovene interakčný charakter a rozlišujú sa v ňom 4 skupiny faktorov:

1.sociokultúrne vplyvy a vplyvy prostredia – dostupnosť alkoholu a hodnoty pripisované pitiu v danej kultúre, socioekonomický status prostredia (rodiny), spôsob bývania a životný štýl,
2.rodinné vplyvy – osobnosti rodičov, vzťahy medzi rodičmi, štýly pitia v rodine, spôsoby výchovy detí,
3.vplyvy vrstovníkov – osobnosti, konzumentské zvyklosti a spôsob života,
4.individuálne charakteristiky – kognitívne štruktúry, osobnostné premenné, genetické a ostatné biochemicky prenášané vplyvy, metabolické účinky alkoholu, postoje k alkoholu.

Medzi zaujímavé zistenia patrí skutočnosť, že väčšina výchovno-vzdelávacích akcií o alkohole pre deti a adolescentov sa vo všeobecnosti míňa účinkom, pretože kognitívna kapacita detí v tomto veku nie je primeraná obsahu a časovému rozvrhnutiu ponúkaného výchovného posolstva. V tomto prípade je potrebné si uvedomiť, že každý z nás sa vo svojom živote určite stretne s alkoholom, ale tiež je potrebné si uvedomiť, že proti tomuto fenoménu, o ktorom si najmä mládež myslí, že pitím alkoholu sa z nich stávajú dospelí, sa dá účinne bojovať.

Tu je niekoľko rád, ktoré môžu byť užitočné pri prvom strete s tvrdým alkoholom:

-objem dúškov (čím menšie dúšky, tým lepšie),
-počet dúškov (čím menej, tým lepšie a čím väčšie prestávky medzi dúškami, tým lepšie),
-doba pitia,
-nikdy nepite na lačný žalúdok,
-pokiaľ je v spoločnosti, kde sa nachádzate, niekto, kto pije málo alebo vôbec, napodobňujte ho.

Pocity a chovania pri stúpajúcej hladine alkoholu v krvi:

Hladina alkoholu v krvi     Pocity                              Chovanie (správanie)

0,4 ‰                            pocit uvoľnenia                  Vyššie riziko úrazu
0,6 ‰                            ďalšie zmeny nálady          Zhoršený úsudok, zhoršená schopnosť 
                                                                             rozhodovania
0,8 ‰                            pocit tepla, eufórie             Oslabenie zábran, zhoršenie sebaovládania,
                                                                              postrehu, rastie riziko úrazu
1,2 ‰                            precitlivenosť, emotívnosť,  Rastie riziko prenáhleného, impulzívneho 
                                      vzrušenie, zhovorčivosť      správania a vyjadrovania
1,5 ‰                            spomalenosť                      Niekedy sklon k násilnému chovaniu, horšie
                                                                              ovládanie reči
2,0 ‰                            výrazná opilosť, slabá         Poruchy pamäti a spánok
                                      komunikácia a reč,
                                      dvojité videnie
3,0 ‰                            možné bezvedomie             Nereaguje na vonkajšie podnety a je ohrozený
                                                                               vdýchnutím zvratkov
4,0 ‰                            hlboké bezvedomie             Riziko zástavy dýchacieho centra mozgu a zadusenie
 
Podobné referáty
Alkoholizmus SOŠ 2.9334 3283 slov
Alkoholizmus 2.9332 11250 slov
Alkoholizmus 2.9410 2373 slov
Alkoholizmus SOŠ 2.9586 488 slov
Alkoholizmus 2.9671 1258 slov
Alkoholizmus 2.9775 2500 slov
Alkoholizmus 2.9619 2051 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.