referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Frederik, Frederika
Nedeľa, 25. februára 2024
Rodina
Dátum pridania: 20.11.2009 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: MagisterRia
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 526
Referát vhodný pre: Vysoká škola Počet A4: 1.5
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 2m 30s
Pomalé čítanie: 3m 45s
 

Rodina má pre dieťa a jeho vývoj veľmi dôležitý význam, najmä z hľadiska emocionálneho vývinu. Okrem uspokojovania základných biologických potrieb vznikajú medzi rodičmi a dieťaťom sociálne kontakty, vzájomná interakcia a vo veľkej miere citové väzby.

Rodina je miestom vzniku života, poskytuje dieťaťu pocit istoty, bezpečia, zázemia a zostáva s dieťaťom a pri dieťati po jeho celý život. Od týchto hodnôt závisí, aká bude atmosféra v každej rodine.
Kopasová, D (1997, s.50) uvádza :

„Psychológia definovala základné duševné potreby dieťaťa a zhrnula ich do nasledovných šiestich bodov, ktoré oficiálne hlása svetová organizácia UNESCO.

Sú to :

1.dieťa potrebuje byť milované,
2.dieťa potrebuje byť akceptované,
3.dieťa potrebuje bezpečie,
4.dieťa potrebuje vzor dospelého,
5.dieťa sa potrebuje voľne prejavovať bez zábran a strachu,
potrebuje láskavé slovo, úsmev, povzbudenie, pochvalu a odmenu,
ktoré posilňujú jeho sebadôveru, životný optimizmus, vieru v ľudí,
v šťastnú budúcnosť,
6.dieťa sa potrebuje všestranne rozvíjať.

Rodina ako primárny zdroj kvality života detí
:

Jeden z najkrajších momentov v partnerskom vzťahuje dlho očakávaná rodinná udalosť - narodenie dieťaťa.

Rané detstvo je najdôležitejším obdobím aj preto, lebo sa v ňom kladú základy pre ďalšie vývinové obdobia dieťaťa, ktoré sa uskutočňujú dvoma dôležitými procesmi - zrením a učením.

Aj keď sa proces učenia môže u dieťaťa urýchliť, postup fáz zrenia sa nemôže zmeniť alebo preskočiť.

Všetky deti prechádzajú preto rovnakými fázami vývinu, avšak rozdiely v ich telesnom, citovom ako aj celkovom osobnostnom vývine sú dané individuálnymi zvláštnosťami dieťaťa.

Kvalita oboch procesov ovplyvňuje atmosféru v rodine a škole.
Základné predpoklady úspešnej výchovy sú:

• láska k dieťaťu
•kľudné a vyrovnané prostredie
•obaja rodičia
•jednotné vedenie v rodine i v škole
•dôslednosť
•dobrý príklad
•trpezlivosť
•pravidelná životospráva
•požiadavky zodpovedajúce schopnostiam dieťaťa.

Väčšina ľudí prežije v rodine celý svoj život. V prvom období života sa dieťa v rodine orientuje, v druhom období života je v pozícii rodiča. Každá rodina má svoje zvyky, tradície, hodnotovú orientáciu. Rodinná klíma má rozhodujúci vplyv na psychiku, duševný rozvoj a morálne vlastnosti každého člena rodiny (Fulková, Oberúc, 2004, s. 61).

Pôsobením rodinného prostredia si osvojujú jej členovia základné pravidlá spolunažívania a rodinnej kultúry.

Na Slovensku väčšina ľudí uvádza spokojnosť v rodine ako životnú preferenciu ešte pred spokojnosťou a úspechom v práci.

Spokojnosť v rodine je vlastne spätná väzba vyjadrujúca správnosť racionálnych rozhodnutí a opatrení. Je to vlastne tolerancia podmienená vzájomnými emocionálnymi vzťahmi (Kopasová, 1997, s. 52).
 
Podobné referáty
Rodina SOŠ 2.9343 856 slov
Rodina SOŠ 2.9356 5668 slov
Rodina GYM 2.9662 1738 slov
Rodina 2.9872 1918 slov
Rodina SOŠ 2.9833 478 slov
Rodina 2.9980 309 slov
Rodina 2.9591 458 slov
Rodina 2.9753 730 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.