referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ferdinand
Štvrtok, 30. mája 2024
Marketing
Dátum pridania: 15.06.2003 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Oli
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 898
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 8
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 13m 20s
Pomalé čítanie: 20m 0s
 

Ak je zákazník ochotný platiť, tak nie je nutné hľadať segment.

Typológia:
1. Psychosomatické korelátory (v určitých lokalitách sa vyskytujú určité duševné poruchy, ktoré vyplývajú zo spôsobu života).
2. Postojová typológia (extrovert, introvert).
3. Vzťah človeka k svetu (teoretik, estét, mocenský, ekonóm, sociál, náboženský, komplexný – systémový prístup k životu).
4. Sangvinik, flegmatik, cholerik, melancholik.

Vývoj výrobku.
Definícia nového výrobku.

Výrobky, ktoré sú v danej organizácii nové.
Nové celému svetu  10%.
Nový výrobný rad  19%.
Kvalitatívne inovácie  zvyšok.

Zmeny, ktoré sa dotýkajú súčastných výrobných rad:
Doplnenie existujúcej výrobnej rady  26%.
Zhodnotenie a prehodnotenie existujúcih výrobkov  33%.
Zmena pozície na trhu  11%.

Životný cyklus výrobku.

Stratégie zavádzania:
• stratégia načasovania.
• stratégia zastarania.
• stratégia simplifykácie a diverzifykácie.
• stratégia konkurencie a prispôsobovania sa trhu (závisí od segmentácie).
• stratégia podielu na trhu (hľadám segment v ktorom budem mať najvyšší podiel na trhu).

Konkurenčná výhoda:
-myslená čiara, ktorá oddeľuje môj produkt od tých ostatných.
Kvalita:
- veľká konkurenčná výhoda.

Simplifikácia a diverzifikácia:
Simplifikácia – je taká, že zúžim počet výrobkov v programe.
Diverzifikácia – znamená rozširovať, je niekedy náročná na finančné prostriedky.

Stratégia zastarania:
- ako konkurent (výrobca) pôjdem na trh neskôr.
- hľadáme bod kedy máme dať výrobok na trh.

Ceny – cenotvorba.

Takmer všetky ceny vychádzajú z teórie pružnosti (elasticity).

Marketingový MIX stratégie cena/kvalita.
Westendorpová metóda:
a) cena, ktorá je prijímaná ako neprípustne nízka (zrejme nekvalitný výrobok).
b) cena, ktorá je označovaná ako relatívne nízka.
c) cena, ktorá je označovaná ako relatívne vysoká.
d) cena, ktorá je označovaná ako neprijateľne vysoká.

Podpora/Propagácia.

Podpora = propagácia, je to určitý druh komunikácie so zákazníkom.

Význam propagácie:
- najmenej nákladný spôsob informovania zákazníkov o tom čo je.

Nástroje propagácie:
1) Reklama
2) Podpora predaja
3) Publicita
4) Osobný predaj

Reklama:
- platená forma výrobku (služby).
- zabezpečuje sa nejakou reklamnou agentúrou.
- má klady aj zápory.
- pomáha dodávať výrobku spoločenskú prijateľnosť.
- je veľmi lacný zdroj pre zákazníka a umožňuje porovnávať výrobky.
- rozsah reklamnej činnosti svedčí do určitej miery o úspešnosti výrobcu.
- nevyvíja taký tlak ako pri osobnom predaji.

Podpora predaja:
- krátkodobý stimul.

Vlastnosti podpory predaja:
- úspešne priťahuje záujem zákazníkov.
- motivácia rýchleho nákupu.
- z hľadiska zákazníka to vyzerá ako ústupok predávajúceho.
- účinok je krátkodobý a spojený s konkrétnym tovarom.

Publicita:
- nepriama stimulácia dopytu po výrobku.
- pomaly a ťažko sa vytvára.
- vytvára sa zaujímavými, špecifickými, novými informáciami.

Osobný predaj:
- ústna komunikácia obchodného zástupcu zo zákazníkom.
- úspech závisí od pripravenosti obchodného zástupcu.
- bezprostredný kontakt.
- bezprostredný kontakt do určitej miery zaväzuje.

Správa a oznam.

Každá správa je charakterizovaná obsahom (parametre) a štruktúrou (logický sled, zzaložené na psycholoógii).

Nástroje pri štruktúre:
1. racionalita – racio (prečo je to potrebné si to zapamätať, vedieť,...).
2. emocionalita – emócia.

Metódy rozpočtovania.

1. Podľa možností – koľko mám, toľko dám.
2. Podiel z tržieb – vychádza z toho, že tržby sú zdrojom pre propagáciu.
3. Nasledovanie konkurencie.
4. Metóda na základe rozpočtu nákladov – najpresnejšia, ale aj najpracnejšia.

Voľba médií.

Porovnanie médií propagácie (pre šírenie reklamy):
Kritérium TV Rozhlas Noviny Časopisy Plagáty
Naliehavosť veľmi vysoká veľmi vysoká nízka nízka veľmi nízka
Náročnosť veľmi vysoká nízka stredná stredná veľmi nízka
Identif.balenia dobrá nízka dobrá veľmi vysoká dobrá
Rýchlosť odozvy veľmi vysoká veľmi vysoká veľmi vysoká stredná stredná
Náklady nízke veľmi nízke nízke stredné stredné
Výrobné náklady vysoké veľmi nízke stredné stredné vysoké
Penetrácia hlavných trhov veľmi vysoká veľmi vysoká veľmi vysoká stredná vysoká

Schéma rozvrhnutia reklamnej kampane v krátkom časovom období:

Hodnotenie výsledkov propagácie

1. Sledujeme počet ľudí, ktorý daný oznam videli, alebo počuli.
2. Sledujeme koľko percent ľudí sa s danou reklamou stotožnilo.
3. Sledujeme ktoré časti reklamy si ľudia pamätajú.
4. Sledujeme ako daný oznam na ľudí zapôsobil.
5. Starckov index – má 3 stupne:
a. všimol si informáciu, šot.
b. videl a zapamätal si podstatné časti.
c. zapamätal si viac ako 50% šotu.
1. 24 hodinový test – 24 hodín po odvisielaní reklamy urobíme prieskum a zistíme koľko ľudí reaguje na reklamu.
2. Slepý test – podobné ako „chodenie okolo horúcej kaše“.

Podiel na trhu

I. – Pred začatím propagačnej akcie.
II. – V priebehu propagačnej akcie.
III. – Bezprostredne po ukončení akcie.
IV. – Dlhšie časové obdobie.

Nástroje propagácie pre životný cyklus výrobku.

I. – reklama, publicita, podpora predaja, osobný predaj.
II. – je možné zníženie všetkých nástrojov (dôležité je posilniť distribučnú sieť).
III. – podpora predaja, reklama, osobný predaj, publicita.
IV.- intenzívna podpora predaja, ostatné veci sú v útlme.

Hlavné funkcie reklamy.

1. Informačná – dôležitá v I. fáze životného cyklu.
2. Presvedčovancia – musí prsvedčiť zákazníka, prečo je výhodné kúpiť výrobok, alebo službu.
3. Pripomínacia.
Tlačová reklama – zásady.

1. Názov by mal vystihovať o čom chceme rozprávať.
2. Prísľub výhody.
3. Konkrétne informácie (15-18 slov).
4. V texte nesmie byť dvojzmyselnosť.
5. Text môže byť doplnený ilustráciou (foto, čb, perokresba).
6. Spisovná slovenčina, pri úzkej cieľovej skupine môžme použiť slang.
7. Štylizácia ako svedectvo o výrobku, alebo službe.

TV reklama – zásady.

1. Scéna zo života (ako keby).
2. Ako svedectvo.
3. Predvádzacia reklama.
4. Riešenie problému.
5. Klasická obchodná reklama.
6. Novinka – super, extra, bomba cena.
7. Dôvod prečo – racionálne vysvetlenie, prečo to spraviť, kúpiť, ..
 
späť späť   2  |  3  |   4  |  5    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Marketing SOŠ 2.9681 702 slov
Marketing SOŠ 2.9768 1448 slov
Marketing SOŠ 2.9663 1216 slov
Marketing SOŠ 2.9370 1261 slov
Marketing SOŠ 2.9420 534 slov
Marketing SOŠ 2.9606 1830 slov
Marketing 2.9724 9766 slov
Marketing SOŠ 2.9667 698 slov
Marketing GYM 2.9817 1558 slov
Marketing 3.0207 6638 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.