referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Júlia, Juliana
Streda, 22. mája 2024
Hardware
Dátum pridania: 30.03.2006 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: matea
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 054
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 4.1
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 6m 50s
Pomalé čítanie: 10m 15s
 
HARDWARE

Hardware- je technické vybavenie počítača. Sú to fyzické komponenty počítačového systému. Takže všetko čo je hmatateľné. Zostava počítača sa skladá z troch častí: počítač, vstupné a výstupné zariadenie. Počítač predstavuje plechová alebo plastová skriňa, ktorá môže byť plochá alebo vežová.
V prednom panely sú umiestnené tlačidlá, signálové diódy, priestor pre disketu a CD – ROM. Na zadnom panely je zásuvka na pripojenie šnúry elektrického prúdu a zásuvku na pripojenie monitoru, mriežka chladiaceho ventilátoru, port na tlačiareň a myš. Na pripojenie monitoru slúži video port.
Vnútro počítača : Dôležitou súčasťou počítača je základná doska počítača. Sú na nej umiestnené ďalšie súčiastky napr. mikroprocesor, operačná pamäť, ovládač klávesnice atď.

Počítač sa skladá z týchto hardwarových komponentov:
Základná doska , procesor, operačná pamäť, karty, monitor, pevný disk, disketová mechanika, mechanika CD-ROM,DVD mechanika, sieťová karta, klávesnica, myš.....

Základná doska
Procesor, pamäť a rozširujúce karty vstupno-výstupných zariadení sa umiestňujú na základnú dosku.Drží ich prehľadne usporiadané, navzájom ich prepája, rozvádza napájacie napätie a obsahuje niekoľko konektorov na pripojenie ďalších zariadení. Okrem toho sa na doske nachádzajú ďalšie elektronické obvody, ktoré zabezpečujú prenos informácií medzi jednotlivými časťami počítača.
Sú na nej umiestnené tieto súčasti: mikroprocesor, pamäť, zbernice, sloty,.....

Mikroprocesor
Prvý mikroprocesor bol vyrobený v roku 1969 vo firme Intel. Výkon procesoru je určený niekoľkými charakteristikami, najčastejšie taktovacou frekvenciou, čo je rýchlosť, ktorou počítač pracuje. Potom je to architektúra mikroprocesora. Mikroprocesor je základný riadiaci obvod počítača.Je to kremíková doštička s jemnými spojmi obvodov. Je uložený do keramického alebo plastického púzdra. Mikroprocesor robí rôzne numerické výpočty prekladá a vykonáva inštrukcie. Na rýchlosti mikroprocesora závisí výkonnosť počítača.

Procesor
Zariadenie na vykonávanie príkazov programu; v širšom zmysle vykonávateľ algoritmov,
postupne vykonáva inštrukcie programu, ktorý je zapísaný v strojovom kóde a uložený v pamäti.

Pamäť
Časť počítača, v ktorej sa uchovávajú údaje.

Pamäte delíme podľa spôsobu používania na:
a) vnútorné
b) vonkajšie

Vnútorná pamäť slúži na uchovanie údajov, uloženie a vykonávanie inštrukcií programov. Je zostavená z integrovaných obvodov. Býva súčasťou základnej dosky, ale aj niektorých prídavných dosiek alebo periférnych zariadení.
Vonkajšia pamäť – radíme sem najmä diskové jednotky; sú to rôzne druhy pamätí, ktoré sa väčšinou nachádzajú mimo počítača; pri vonkajších pamätiach sú údaje uložené na nosičoch údajov – médiách.

Z fyzikálneho hľadiska delíme pamäte na:
Pamäť RAM ( Random Acces Memory) alebo tiež RWM – údaje môžeme ľubovoľne zapisovať aj ich čítať. Používa sa najmä ako operačná pamäť osobného počítača.
Pamäť ROM (Read Only Memory)– údaje boli do tejto pamäte vložené už počas výroby, môžeme ich z nej len čítať.

Karty
Rozhranie počítača pre komunikáciu s ďalšími perifériami.Sú to rozširujúce dosky s elektrickými obvodmi- obsahujú sadu čipov, alebo celých mikroprocesorov. Ich úlohou je zabezpečovať základné a ďalšie funkcie počítača, napr. prehrávanie a tvorba zvuku, zrýchlenie grafického výkonu atď.
V každom počítači sú tri základné karty:
1. Karta pre vstup a výstup
2. Grafická karta
3. Karta rozhrania disku, podporuje pevné disky a disketové jednotky
Potom sú to zvuková karta a sieťová karta.
Monitor
Vyzerá na prvý pohľad ako televízor, avšak sú medzi nimi rozdiely. Hlavným rozdielom je kvalita obrazu. Vzhľadom k tomu, že sa na monitor dívame z omnoho menšej vzdialenosti než na televíziu a musíme bez problémov rozpoznať aj malé písmena a body, musí byť k tomu prispôsobená jeho obrazovka. V dnešnej dobe musia mať monitory dostatočný počet viditeľných bodov (rozlíšenie) a nesmie príliš unavovať oči. Monitor je káblom pripojený ku grafickej karte, ktorá je vnútri počítača. Grafická karta sa stará o to, aby informácie prichádzajúce z počítača dorazili do monitoru čo najrýchlejšie a v dobrej kvalite. Monitory sa vyrábajú v niekoľkých veľkostiach. Veľkosť monitoru sa udáva v palcoch. Jeden palec ma veľkosť 2,54 cm. Monitor je zásobovaný energiou cez sieťový diel.

Pevný disk
Je najtypickejším predstaviteľom vnútornej pamäte, ktoré uchováva informácie aj po vypnutí prúdu. Je súčasťou každého počítača. Množstvo informácii, ktoré na disku môžeme uložiť sa meria v bytoch ( 1 byt = 1 písmeno). Princíp zapisovania údajov je rovnaký ako pri zápise na magnetofónovú kazetu s rozdielom, že nedochádza k priamemu dotyku čítacej hlavy a povrchu disku. Pevný disk (hardisk) – obsahuje veľké záznamové kapacity, dokáže pomerne rýchlo prenášať údaje do pamäte a naopak. Údaje si ukladá na magneticky citlivých platniach.

Pružný disk - disketa
Disketa spoločne s disketovou jednotkou tvorí najrozšírenejšie vstupno – výstupný systém. Disketa je médium, na ktoré sa zapisujú , a z ktorého sa čítajú údaje. Disketová jednotka je zariadenie, ktoré je schopné pracovať s údajmi na diskete. K počítaču sa pripájajú cez paralelný port. Činnosti disketovej jednotky je signalizovaná svetelnou kontrolkou.

CD – ROM
Je to veľkokapacitné záznamové médium. Jeho pôvod je odvodený z klasických kompaktných diskov zaznamenávajúcich iba zvuk. Je to typ vnútornej pamäte, ktorá sa často používa. Je to disk vyrobený z hliníkovej fólie. Údaje sú na CD zaznamenávané pomocou laserového lúču, ktorý je pokrytý malými zárezmi. Ako náhle sú údaje do kompaktného disku raz vypálené, nie je možné ich akokoľvek zmeniť. Pretože údaje sú uschovávané mechanicky nemôže ich poškodiť napr. silné magnetické pole.
Jednotka CD-ROMu je umiestnená na prednej strane počítača. Jeden motorček otáča diskom, druhý potom pohybuje hlavou laseru, ktorá číta údaje. Tretí motorček poháňa mechanizmus pre zasúvanie a vyberanie disku.

DVD
Majú mnoho spoločného so svojimi predchodcami, zvukovými kompaktnými diskami a diskami CD – ROMu. CD – ROM si dnes len ťažko dokážeme predstaviť, z DVD sa ešte často nestretávame.
Na jeden disk DVD ide nahrať až 133 minút obrazového a zvukového záznamu. Na pripravované disky s kapacitou 17 GB sa vojde 8 hodín obrazu a zvuku. (Využíva sa to k záznamu filmu, hudby, hier, atď.)

Sieťová karta
Slúži na pripojenie počítača do počítačovej siete. Karty sú rôzneho typu, v závislosti od typu siete.

Klávesnica
Je základným ovládacím prvkom počítača. Používa sa na písanie textu a zadávanie príkazov.
Klávesnica sa skladá z niekoľkých častí:
˙ Alfanumerická klávesnica je podobná ako na písacom stroji. Používa sa na písanie písmen.
˙ Numerická klávesnica – nachádza sa na pravej strane. Používa sa na písanie číslic a matematických znamienok.
Funkčné klávesy F1 – F12 – majú pridelené v programoch rôzne funkcie.
Klávesy na pohyb kurzoru
– page up ,page down ,home ,end

Klávesy na zrušenie textu
– delete , backspace, Enter
Ostatné klávesy:
– ESC ,Insert, Ctrl, Alt, Tab, Print Scrn, Pause Break, Caps Lock,Num Lock, Scroll Lock, Windows

Myš
Je špeciálne vstupné zariadenie, ktoré doplňuje klávesnicu a tiež slúži na zadávanie dát do počítača. Je to jednoduché zariadenie, ktorého hlavnú časť tvorí gumová gulička a elektronické snímacie zariadenie.
K počítaču sa pripojuje do špeciálneho konektoru, ktorý má kruhový tvar a priemer asi 1 cm.

Modem
Zariadenie umožňujúce, aby počítač vysielal informácie cez telefónnu linku.

 
Podobné referáty
Hardware SOŠ 2.9129 2153 slov
Hardware GYM 2.9899 381 slov
Hardware GYM 2.9280 6552 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.