referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Urban
Sobota, 25. mája 2024
Keramika
Dátum pridania: 01.02.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Mishel
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 2 795
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 10.9
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 18m 10s
Pomalé čítanie: 27m 15s
 

pyrit.
Podľa druhu ílovitého nerastu sa rozoznávajú íly: kaolinitické, montmoillonitické, ilitické a iné.

Hliny a íly sa rozdeľujú podľa toho, na aký druh výrobkov sú vhodné.
Podľa toho sa rozoznávajú kameninové, pórovité, kochliorske, hrnčiarske, tehliarske a žiaruvzdorné hliny a íly.

Kaolín - je mäkká biela zemina na ohmat suchá. Po rozmočení s vodou sa stáva mierne plastickou. Je konečným produktom zvetraných prahornín – žuly, ruly a porfýru. Tieto sopečné horniny sa skladajú zo živca, kremeňa a sľudy. Kaolín býva znečistený zvyškami nerozloženej materskej horniny a preto sa musí čistiť - plavením.
Kaolín sa používa najmä na výrobu porcelánu, ale pridáva sa aj do iných keramických hmôt. Kvalitný porcelánový kaolín má byť plastický, po vysušení pevný a po vypálení biely.

Základnou substanciou kaolínu je nerast kaolinit. Kaolinit - je to čistý vodnatý kremičitan hlinitý. Je to najvýznamnejší ílový minerál. Má pomerne stále chemické zloženie a dobre fyzikálne vlastnosti. Je plastický, počas schnutia sa málo zmršťuje, je veľmi žiaruvzdorný, taví sa pri teplote 1750 oC. Po vypálení má bielu farbu. V prírode sa vyskytujúce hliny a íly obsahujú rôzne prímesi, alebo vo veľmi rozdielnych a pre našu potrebu často nevyhovujúcich pomeroch. Preto sa hliny a íly získané z nálezísk upravujú pridaním ostrív, zlepšujú sa ich vlastnosti zmiešaním dvoch aj viacerých druhov hlín a ílov, alebo sa keramická hmota zostavuje z presne určených množstiev surovín. Množstvo jednotlivých zložiek závisí od toho, na aký účel sa hmota použije.

Neplastické suroviny - okrem hlín a ílov keramická hmota musí obsahovať aj neplastické suroviny (kremeň, živec, vápenec, dolomit, fonolit) – ostrivá, ktoré znižujú ich tvárlivosť. Priaznivo ovplyvňujú priveľké zmršťovanie sa výrobku pri sušení a vypaľovaní. Zabraňujú praskaniu črepov. Ostrivá sú látky vo vode nerozpustné, ktoré zvyšujú bod tavenia črepu.

Vlastnosti keramický hmôt

Plastickosť je najdôležitejšia vlastnosť keramickej hmoty. Je to schopnosť hliny alebo ílu vytvárať s vodou plastickú hmotu, ktorú možno ľahko sformovať do ľubovoľného tvaru.

Väznosť - je schopnosť hliny alebo ílu prijímať neplastické suroviny bez straty tvárlivosti.

Zmršťovanie keramickej hmoty - je proces, ktorý prebieha počas schnutia a vypaľovania. Vzniká následkom straty vody fyzikálne a chemický viazanej. Objem premetu sa zmenšuje a hustota črepu sa zväčšuje.

Vypaľovacia teplota - je teplotný bod, pri ktorom sa keramická hmota vypáli na črep dobrých vlastností.

Hustota črepu sa prejavuje jeho väčšou alebo menšou nasiakavosťou. Veľmi nasiakavý črep je priepustný. Nasiakavosť sa skúša s kúskom vypáleného črepu.
 
späť späť   1  |  2  |   3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Zdroje: Keramika ako záľuba,
Podobné referáty
Keramika SOŠ 2.9411 724 slov
Keramika SOŠ 2.9721 871 slov
Keramika SOŠ 3.0137 1506 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.