referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Sergej
Piatok, 22. októbra 2021
Tenis
Dátum pridania: 17.08.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Rado1231
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 344
Referát vhodný pre: Základná škola Počet A4: 9.2
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 15m 20s
Pomalé čítanie: 23m 0s
 

Maximálny počet setov
Maximálny počet setov v zápase je päť, ak však hrajú v stretnutí ženy, tak tri.

Prestávky na oddych
Pri striedaní strán môže uplynúť najviac 1 minúta a 30 sekúnd. Po ukončení setu je táto prestávka dlhá 3 minúty.

Údery

Forhend

Prvým základným úderom a vôbec prvým pohybom každého, kto chytí do ruky tenisovú raketu, je forhend. Ak vidíme, že lopta zasiahnutá súperom letí na našu forhendovú stranu, začíname náprah. Pravou nohou ukročíme zo základného postavenia a pravú pažu vedieme takmer vodorovne vzad. (Najma začiatočníci robia spočiatku jed noduchší nápřah.) Ľavá ruka ešte kúsok vedie raketu podopretú v krčku, čím napomáha vytočenie trupu a ramien do pozície ľavým bokom k sieti. Špička rakety smeruje k zadnému oploteniu dvorca. Lakeť je pokrčený neďaleko od tela. Uvoľnenú ľavú pažu nasmerujeme k prilietajúcej lopte. Hmotnosť tela prenášame na pravú nohu. Ľavá noha je uvoľnená, ťažisko tela znižujeme pokrčením kolien.V nápřahu ruka s raketou opíše málu slučku a pokračuje vpřed pod loptu. Ľavá paža sa začína pohybovať vedno s pravou, čím pomáha udržiavať rovnováhu. Hmotnosť tela prenášame z pravej nohy na ľavú. Smer úderu udáva os ramien. Pohyb ruky s raketou sa zrýchľuje, stisk zápastia sa spevňuje, hlava rakety je približne na úrovni zápestia. Loptu zasiahneme pred osou tela vpravo, ideálne vo výške pasa. Ruka s raketou sa pohybuje proti lopte v čo najdlhšom úseku, čím sa zvačšuje presnosť zásahu lopty.Pravé rameno dvíhame dopredu nahor a raketou pri pevnom zapásti udrieme do lopty ako predĺženou dlaňou. Zakrútením sa trup dostáva do čelnej pozície. Súčasne s úderom napíname kolena. Paža sprevádza loptu pohybom v smere úderu a potom nahor. Pohyb zápastia pravej ruky sa napokon končí vo výške ľavého ramena a plocha rakety zvislo. Hmotnosť tela sme preniesli celkom na ľavú nohu, pravá sa opiera špičkou o zem, čím vyrovnává stabilitu.

Bekhend

Bekhend je úderom prirodzenejším ako forhend. Zo základného posavenia vytáčame ramená a trup doľava, pričom zaujmeme viac ako bočné postavenie. Kolená mierne pokrčíme. Zároveň sa otáčame na špiče chodidla ľavej nohy, potm ňou ukročíme a prenesieme hmotnosť tela. Náprah vedieme vo výške pása ruka s raketou je mierne pokrčená v lakti. Lakeť sa nachádza pri tele, alebo ešte viac za telom. Ľavá ruka podopiera raketu v krčku, pravou zmeníme držanie na bekhendové. Paža s raketou smeruje miernym oblúkom pod loptu a plynule sa napína. Pohyb vychádza z predlaktia. Hmotnosť tela sa prenáša na pravú nohu. Tesne pred zásahom spevníme zápästie a stisk rakety. To umoní zvíšiť presnosť a rýchlosť úderu. Loptu zasiahneme ešte ďalej pred osou tela ako pri forhenede. Os ramien ukazuje v smere letu lopty a ruka je napnutá, akoby v sadrovom obväze. Hlava rakety sa nachádza nad zápästím. Pri pretiahnutí úderu je hmotnosť celkom na pravej nohe, kým ľavá sa špičkou dotýka dvorca. V záujme dobrej stability sme v miernom stoji rozkročknom.Vystretá paža s raketou sprevádza loptu v smere letu a zápästie končí svoju dráhu vo výške pravého ramena. Plocha rakety je zvislo. Ľavá ruka zľahká vyrovnáva stabilitu, nesmie však urobiť nijaký prudký pohyb, lebo by narušila plyulý priebeh úderu.

Forhendový volej

Nápřah (podobné ako pri bekhende) robíme bočným vytočením ramien, nie rukou. Ruka je pritom v krčku pokrčená. Ľavá ruka podopierajúca raketu v krčku opúšťa raketu skôr ako pri bekhende (asi v polovici dráhy). Veľký náprah by zbrzdil pohyb tela a mohol by nás vyviesť zo správného smeru i narušiť timing. Zväčša ho však z časových dôvodov ani nestačíme urobiť. Plochu výpletu smerujeme proti prilietajúcej lopte. Veľmi dôležité je uvedomiť si, že pohybom paže vychádzajúcim z rotácie ramien využíváme energiu, ktorú do lopty dal super. Dôležitý je aj zásah stredom výpletu - odchýlky od stredu často zapríčiňujú chyby. Na forhendový volej naskakujeme ľavou nohou nie šikmo vpred, ale najkratšiou cesto dopredu proti lopte. Loptu sa usilujeme zahrať zväčša do hĺbky súperovho poľa. Oporou forhendového voleja by mali byť prsné svaly, ktoré aj pri silnom náraze lopty veľmi dobre dokážu fixovat' v správnej polohe pažu. Tak sa využije energia lopty prilietajúcej od súpera a ak treba, krátkym pohybom sa pridá lopte aj razancia.

Bekhendový volej

Ruka je od začiatku pohybu trochu viac napnutá ako pri forhende. Ľavá ruka vedie raketu v krčku až do konca náprahu (ako pri forhende vytočením ramien). V momente úderu je ruka v lakti napnutá. Pohyb nevychádza z lakťa ale, z ramena. Proti lopte naskočíme pravou nohou opäť dopredu, nie nabok. Ak zahráme bekhendový volej ďalej pred telom, môžeme stáť v otvorenom alebo polootvorenom postavení. Ruka však musí byť napnutá, pretože len vtedy je zafixovaná (opretá o rameno a nápor energie lopty môžeme udržať v želanom smere. Ak by bola ruka v lakti pokrčená, bez opory v ramene by sme stratili kontrolu nad rýchlosťou a umiestnením lopty. Ak loptu zasahujeme bokom od tela, musíme byť precízne obrátení bokom - až natoľko, že plece smeruje k sieti a súperovi čiastočne ukazujeme chrbát. V pleci má paža pri pohybe do lopty oporu. Úder napokon ťahá trup, nikdy len samotná ruka. Dotiahnutie úderu je pri volejoch kratšie ako pri úderoch zo základnej čiary. Nekončíme oblúkom, ale iba v smere letu lopty aby sme sa nevychýlili z jej dráhy. Raketa smeruje aj po údere plochou proti sieti.

Podanie

Je to úplne prvý úder vo výmene. Postavíme sa asi 5 cm za základnu čiaru bokom blízko stredu a zaujmeme mierny stoj rozkročný. Hmotnosť je rozložená na oboch chodidlách. Špička ľavej nohy smeruje približne k pravému stĺpiku siete, pravá noha je približne rovnobežná so základnou čiarou. Trup je vzpriamený, postoj uvoľnený. Lakeť pravej ruky je mierne pokrčený. Raketu držíme pred telom jednotným držaním (smerom k bekhendovému).

V ľavej ruke, obrátenej dlaňou hore, držíme v troch alebo štyroch prstoch loptičku a podopierame ňou křcek rakety, prípadne sa dotýkáme výpletu. Skontrolujeme postavenie súpera a určíme si miesto umiestnenia podania.V druhej fáze sa ruka s raketou vystrie a začne voľný protismerný (kyvadlový) pohyb s ľavou. Pravú ruku vedieme spodným oblúkom aktívnym pohybom pravého ramena do upaženia, pričom trup sa vytáča vpravo.Ľavá ruka ide do vzpaženia, obe sú voľne vystreté. Po tomto „zamierení" nasleduje slučková fáza. Ľavá ruka vypúšta loptu tesne nad úrovňou hlavy kolmo do výšky asi 30 cm nad horný okraj rakety vo vzpažení. Presný nadhod býva často kľúčom k dobrému podaniu. Hmotnosť tela sa spočiatku presúva na pravú nohu a pri nadhodení na ľavú, stojacu vpredu. Po dosiahnutí horného oblúka náprahu opisuje hlava rakety za chrbtom slučku až po najhlbšie zapustenie. Trup sa vytáča vpravo a zároveň sa prehýba ako luk. Nohy sa ohýbajú v kolenách.
 
späť späť   1  |   2  |  3  |  4  |  5    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Tenis SOŠ 2.9509 257 slov
Tenis 2.9889 2695 slov
Tenis INÉ 3.0144 713 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.