referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Elena, Helena
Štvrtok, 18. augusta 2022
Účtovná závierka
Dátum pridania: 20.03.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: christina
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 957
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 2.8
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 4m 40s
Pomalé čítanie: 7m 0s
 

Účtovná závierka - § 17 - zákon o účtovníctve

 
Účtovná závierka je štruktúrovaná prezentácia skutočností, ktoré sú predmetom účtovníctva, poskytovaná osobám, ktoré tieto informácie využívajú (používatelia).

Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve tvorí jeden celok, ktorá okrem všeobecných náležitostí obsahuje tieto súčasti:

a, súvaha
b, výkaz ziskov a strát  
c, poznámky

Všeobecné náležitosti účtovnej závierky:

a, obchodné meno alebo názov účtovnej jednotky
b, IČO, DIČ
c, právna forma účtovnej jednotky
d, deň, ku ktorému sa zostavuje 
e, deň jej zostavenia
f, obdobie, za ktoré sa zostavuje
g, podpisový záznam štatutárneho orgánu alebo člena štatutárneho orgánu účtovnej jednotky
    podpisový záznam osoby  zodpovednej za jej zostavenie a
    osoby zodpovednej za vedenie účtovníctva.

Účtovná závierka za hľadiska času môže byť:

  1. riadna - § 17 ods.6 - ak účtovná jednotka uzavrie účtovné knihy kposlednému dňu účtovného obdobia
  2. mimoriadna - § 17 ods.6 - vostatných prípadoch uzavretia účtovných kníh.
  3. priebežná - § 18 ods.1 - ak to vyžaduje osobitný predpis.

Overovanie účtovnej závierky audítorom - § 19 - zákon o účtovníctve

1. Individuálna účtovná závierka musí byť overená audítorom:

a,  ktorá je obchodnou spoločnosťou, ak povinne vytvára ZI, a družstvo ak v roku predchádzajúcom roku, za ktorý sa táto účtovná závierka overuje, splnila aspoň dve z týcho podmienok:

  1. celková suma majetku presiahla 20 000 000,- Sk, pričom sumou majetku sa rozumie suma majetku zistená zo súvahy v ocenení neupravenom o položky podľa § 26 ods.3.
  2. čistý obrat presiahol 40 000 000 Sk, pričom čistým obratom na tento účel sú tržby z predaja výrobkov, tovarov a z poskytovania služieb.
  3. priemerný prepočítaný počet zamestnancov v jednotlivom účtovnom období presiahol 20

b, ktorá je akciovou spoločnosťou

2. Účtovná závierka účtovnej jednotky musí byť audítorom overená do jedného roka od skončenia účtovného obdobia, za ktoré sa zostavuje 

 
   1  |  2  |  3  |  4    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Účtovná závierka SOŠ 2.9939 289 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.