referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Milan
Nedeľa, 27. novembra 2022
Platobný styk
Dátum pridania: 08.01.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: patres3289
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 3 897
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 11.4
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 19m 0s
Pomalé čítanie: 28m 30s
 
Medzinárodný platobný styk

PS so zahraničným je odrazom medzinárodných obchodných vzťahov. V oblasti zahraničného styku sa postupne vyvinuli systémy, formy a techniky, ktoré majú zabezpečiť jeho bezpečnosť a rentabilitu. Konkrétne formy PS vyplývajú predovšetkým z plat. podmienok kúpnej zmluvy. Predstavujú určitý spôsob, formu a techniku vyrovnávania vzájomných záväzkov medzi pred. a kupujúcim.

ME PS- predstavuje súhrn vzájomných plat.vzťahov jednotlivých štátov a inštitúcií. Môže byť upravený zmluvami – zmluvný PS. Ak nie je zmluvami – nezmluvný PS.

Systémy PS:

·Platenie vo voľne vymeniteľnej mene – nevyžaduje zmluvnú úpravu.
·Klíringový PS – je medzi štátmi zmluvne upravený, pričom pohľadávky a záväzky medzi štátmi sa vzájomne zúčtovávajú na osobitných klíringových účtoch, v dohodnutej klír. mene. Podľa počtu zúčastnených strán môže ísť o 2-stranný alebo mnohostranný klíring.

Nástroje – formy PS:

1.platenie v hotovosti
2.priama úhrada – hladká platba
3.zmenky
4.šeky
5.DA
6.DI
7.platobné karty

Z čas. hľadiska rozlišujeme platenie:

1.pred dodávkou
2.pri dodávke
3.po dodávke

Platobné prostriedky:

-slúžia na vyrovnávanie záväzkov a pohľ. v jednotlivých formách PS. V súvislosti s plat. prostiredkami rozlišujeme:

·hotovostný PS – plat.prostr.sú zlato a valuty (cudzie hotovostné peniaze – bankovky, mince)
·bezhotovostný PS – plat.prostr.sú devízy (zápisy na účtoch v cudzej mene – devízový účet)

Technika PS

-predstavuje súhrn činnosti, ktoré sa uskutočňujú v rámci PS, napr. poštou, telegraficky, faxom, swift-om. Swift je medzinárodná medzibanková počítačová sieť, ktorá plní úlohu informačného systému prenosu dát v rámci zúčastnených bánk. Bola založená v r.1973, sídlo v Bruseli.

Platenie v hotovosti – jednoduchý spôsob úhrady, menej sa využíva pri obeh.platbách, viac pri neobchodných platbách ako napr.platenie v divadlách, reštauráciách. Platenie v hot.pri platbách obch.charakteru sa spája s veľkým rizikom.

Priama úhrada – hladká platba

-najrozšírenejsí a najjednoduchší spôsob platenia, využíva sa aj pri neobch.a obch.platbách. Podm.pre realizáciu platieb sú dané ustanoveniami devízového zákona.

Priebeh hladkej platby z tuz.do zhr. – banka realizuje hladkú platbu – úhradu na zákl.plat.príkazu klienta, ktorý je podložený fin.krytím. Banka žiada svojho zahr.korešpodenta-inú banku, v ktorej má vedený účet, aby na jeho ťarchu vyplatila alebo inak uhradila príslušnú fin.čiastku príjemcovi. Môže ísť o výplatu hotovosti, pripísanie na jeho účet, vystavenie šeku alebo banka pošle úhradu poštovým poukazom. Pre prepočet úhrady uskutočnenej na ťarchu účtu v Sk je použitý kurz devíza – predaj.

Priebeh hladkej platby zo zahr.do tuz. – banka exportéra – tuz.banka obdrží dobropis od korešpondenčnej banky v zahr. Na zákl.neho (dobropisu)si môže banka pripísať platbu na účet vedený v Sk. Je nutné pripísanie platby prepočítať kurzom devíza-nákup. Tuzemská banka potom uhrádza príslušnú čiastku klientovi.
 
   1  |  2  |  3  |  4  |  5  |  ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Platobný styk SOŠ 2.9693 2270 slov
Platobný styk 2.9615 436 slov
Platobný styk SOŠ 2.9530 988 slov
Platobný styk 2.9700 743 slov
Platobný styk GYM 2.9499 2066 slov
Platobný styk SOŠ 2.9908 608 slov
Platobný styk SOŠ 2.9699 3410 slov
Platobný styk 2.9989 1557 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.