referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Erika, Erik
Štvrtok, 2. februára 2023
Odmeňovanie zamestnancov
Dátum pridania: 18.06.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: alex05
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 123
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 3
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 5m 0s
Pomalé čítanie: 7m 30s
 
MO 6 – Odmeňovanie zamestnancov

Mzda je odmenou pracovníka za vykonanú prácu v prospech zamestnávateľa. Odráža vzťah medzi dopytom po práci a ponukou práce. Mzda je cenou práce a pre podnik sú mzdy súčasťou nákladov.

Mzda podľa Zákonníka práce
Mzda je peňažné plnenie alebo plnenie peňažnej hodnoty (naturálna mzda) poskytované zamest. zam. za prácu.

Za mzdu sa nepovažuje napr: náhrada mzdy, odstupné, odchodné, cestové náhrady, príspevky zo SF,...

Mzdové podmienky zamest. dohodne s odborovým orgánom v kolektívnej zmluve alebo so zam. v prac. zmluve. Musia byť rovnaké pre mužov aj ženy, ak vykonávajú prácu rovnakej zložitosti, zodpovednosti, namáhavosti a dosahujú rovnaké výsledky.

Minimálne mzdové nároky zamest., u kt. nie je odmeňovanie dohodnuté v kolektívnej zmluve je povinný poskytnúť zam. mzdu najmenej v sume mini. Mzdového nároku určeného pre stupeň náročnosti práce príslušného prac. miesta (v prílohe Zákonníka práce-6 stupňov náročnosti práce). Zamest. je povinný priradiť každému prac. miestu stupeň náročnosti v súlade s charakteristikami prac. miest podľa Zákonníka práce. Sadzba mini. mzdového nároku pre príslušný stupeň je násobkom hod. resp. mesačnej mini. mzdy a koeficientu mini. mzdy.


Minimálne mzdové tarify

Úlohou minimálnych mzdových taríf je garantovať minimálnu úroveň zárobku zam. zamestnávateľov, u kt. odmeňovanie zam. nie je riešené v kolektívnej zmluve. Sadzby mini. mzdo. taríf sú odstupňované v závislosti od kritérií zložitosti, zodpovednosti a namáhavosti práce zamestnanca do 12 tarifných tried. Ak mzda zam. vykonávajúceho práce určitej zložitosti nedosiahne výšku mini. mzdo. tarify prísluš. triedy, zamest. je povinný rozdiel doplatiť.

Nominálna mzda:
-je to suma peňazí, kt. pracovník dostáva

Reálna mzda:
-je mn. tov. a služieb, kt. si pracovník za svoju nominálnu mzdu môže kúpiť. Výška reálnej mzdy závisí od výšky nominálnej mzdy, od cien tov. a služieb a od daňového zaťaženia.


Funkcie mzdy

1. ekonomická funkcia:
a.) nákladová
-mzda je jedným z druhov N podniku. Využívanie N funkcie mzdy podnik v rozhodovaní smeruje k hľadaniu ciest jej znižovania resp. k racionalizácii práce, jej normovaniu a efektívnemu využívaniu. Platí totiž zásada, že produktivita práce musí rásť rýchlejšie ako mzda.
b.) stimulačná (motivačná) funkcia
-súvisí s využívaním jej pôsobenie na prac. aktivitu, mzdou môžeme stimulovať nielen kvantita. str. účinnosti práce, ale aj kvalitu prac. výkonu
2. sociálna funkcia:
-využívajú štátna mzdo. politika v súvislosti s usmerňovaní mini. životnej úrovne, preto platí zákon o mini. mzde (7 600,–)

Mzda sa skladá:
-zo základnej tarifnej mzdy
-z mzdových príplatkov (za nadčas, za prácu v noci, vo sviatok, za prácu v sťažených podmienkach)
-z náhrady mzdy (za čerpanú riadnu dovolenku a za dni, keď na prac. deň pripadol sviatok)
-z odmien, prémií a osobných príplatkov
Tieto zložky tvoria tzv. hrubú mzdu.

Čistá mzda
-počítame z HM tak, že odpočítame odvody do fondov (13,4%) na zdrav., nemocenské, dôchodkové poistenie a poistenie v nezame. ďalej sa odpočíta 19% daň, kt. sa odvádza na daňový úrad. Táto daň sa znižuje u jedného z rodičov o daňoví bonus (555,-) na jedno vyživované dieťa.
 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Odmeňovanie zamestnancov SOŠ 2.9476 624 slov
Odmeňovanie zamestnancov GYM 2.9958 1641 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.