referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Anežka
Sobota, 2. marca 2024
Zahraničný obchod
Dátum pridania: 18.06.2008 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: alex05
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 1 358
Referát vhodný pre: Stredná odborná škola Počet A4: 3.8
Priemerná známka: 2.97 Rýchle čítanie: 6m 20s
Pomalé čítanie: 9m 30s
 
MO 14 - ZAHRANIČNÝ OBCHOD A COLNÍCTVO

Podstata ZO
ZO je tá časť obehu tov., kt. prekračuje hranice štátu a spája NH so svet. hospodárstvom. Predst. obeh tov. formou vývozu a dovozu. Je to jeden zo spôsobov zapojenia NH jednej krajiny do medzin. deľby práce s inými krajinami.
Vnútorné podm – (ovplyvňujúce rozvoj kraj.) – surovinové a pôdne bohatstvo, klimatické podm., veľkosť vnút. trhu, priemys. potenciál krajiny...
Vonkajš. podm – geograf. poloha, vyspelosť ekonomík susedných krajín, záujem o dobré kontakty a hospod. spoluprácu ...

Význam ZO
-zabezp. dovoz tov., služieb a kapitálu, kt. nie je možné vyrábať, prípadne získať vo vlastnej krajine
-krajina sa môže zapojiť širšie do medz. deľby práce účasťou v medz. obchode
-príslušná krajina môže porovnávať úroveň vlastnej produkcie so zahraničnou, čo má vplyv na výrobu a rozšírenie sortimentu
Nevýhody ZO:
- vtedy, keď je závislá od trhov urč. krajiny. ZO môže negatívne vplývať aj vtedy, ak dovoz zahr. tovarov výrazne konkuruje domácemu trhu a zabraňuje rozvoju domácich odvetví výroby.

Formy ZO
Rozlišujeme:
1.podľa smeru tovaru
-exportný (vývozný) obchod
-importný (dovozný) obchod
-tranzitný obchod (vývoz dovozu alebo reexport)
2.podľa spôsobu organizácie ZO
-priamy ZO, keď výrobca exportuje bez domáceho vývozcu. Dovozca odoberá tovar priamo od predávajúceho v zahraničí.
-nepriamy ZO, keď do exportu a importu sa zapojí sprostredk. firma

Joint – ventures:
- taký podnik, kt. je PO s hospodárskou činnosťou, kt. sídli na našom území a na jeho založení a podnikaní sa podieľa zahr. účastník. Spoločný podnik sa nazýva joint – ventures. Tieto podniky, ako právne subjekty, vzn. zápisom do OR.
Rozlišujeme:
-výrobné joint – ventures - marketingové joint - ventures
-odbytové joint – ventures - racionalizačné joint – ventures
-konkurenčné joint – ventures - výskumné joint – ventures
-vývojové joint - ventures

Zo strany domácich partnerov je efektívne vytvárať spoloč. podniky a to z dôvodu:
• výrobno – technické – získanie pokrokových technológií, zariadení, strojov, rozšírenie sortimentu výroby
• ekonomicko – finančné – dosiahnutie vyššieho zisku, rastu produktivity práce, devízový prínos, vytvorenie nových zdrojov financovania
• obchodné – progresívnejší marketing, získanie nových trhov, zvýšenie konkurenčnej schopnosti, obohatenie domáceho trhu, zníženie import

Účet platobnej bilancie

Účet bežných platieb
Účet kapitálových platieb
- obch. bilancia /dovoz, vývoz tov./
- investície vkladané do zahr
- bilancia služieb /zachytáva objem cest. ruchu oblasti služieb dopravy, poisťovníctva a bankovníctva/
- transféry – prevody platieb /vyplácanie divident a úrokov zahr. spoloč. al. peniaze kt. posielajú do svojich krajín zahr. robotnici/
 
   1  |  2  |  3    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Zahraničný obchod SOŠ 2.9625 555 slov
Zahraničný obchod SOŠ 2.9784 701 slov
Zahraničný obchod SOŠ 2.9763 832 slov
Zahraničný obchod SOŠ 2.9800 2950 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.