referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Ladislav, Ladislava
Pondelok, 27. júna 2022
Biosféra
Dátum pridania: 20.09.2004 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: Linduška
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 433
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 1.8
Priemerná známka: 2.93 Rýchle čítanie: 3m 0s
Pomalé čítanie: 4m 30s
 
P.S:ako správny ťahák,si to najprv prečítaj,aby si vedel,o čom je reč.Potom zmenši veľkosť písma na hodnotu 5 alebo 6,vytlač a vlož na tajné miesto. Veľa Šťastia !!!

BIOSFÉRA
-časť kraj.sféry-rastliny+živočíchy
-str.mocnosť biosf.oc.obl-do 22km,na kont.od 12-21km
-fyzickogeograf.discipl.,/rastlinstvo+živočíšstvo ako súčasť krajiny/-biogeografia
/rastl.-fytogeografia ,živoč.-zoogeografia/
-zákl.veda o živých organizmoch je biológia
-jednotl.krajinné zložky vplývajú na organ.ako ekolog.činitele
-vys.tepl.-teplomil. nízke tepl.-chladnomil. pl.svetlo-svetlomil./poprask.kôra-breza,dub,borov./ sl.svetlo-tôňomil./hl.kôra-buk,jedľa/ vo vode-vodné vlh.pôdy-hygrofyty suchomil.-xerofyty prechodné-mezofyty vys.obsah N v pôde-nitrofilné druhy /pŕhľava,baza čierna/ vápnikaté pôdy-kalcifilné /plesnivec alpínsky/ kys.pôdy-acidofilné /brusnica,čučoriedka/ zasol.pôdy-halofyty
-stepi a tundry-hlodavce,kurov.vtáky -savany-rýchle kopítniky
rastlinné spoloč.–fytocenóza-súbor rastlín-platia pravidlá vzáj.spoluž./u živoč.-zoocéna/ fyto+zoo=biocenóza +anorgan.zložky=geobiocenóza
-kraj.ekosys.sa skladá z prísluš.súboru živ.organ.,z ich živ.prostr.a zo vzáj.vzťahov medzi nimi

BIOKLIMAT.PÁSMA
-ekvator.a trop.pásmo-množstvo vlahy vplýva na zonálne uspor.rastl.a živoč.–dažď.rovník.lesy-/2000-3000mm/Kongo-gorili,šimpanzy+Amazonka-leňochod,mravenčiar stromy 40-50m/1ha=400 druhov/
-savany-trávn.por.-levy,antilopy,žirafy,zebry am.savany-jaguár
-monzúnové lesy-predná India-slon ind.,okuliarnik ind.,tiger -polopúšte,púšte-oázy-ďatl.palma,kaktusy,ťava -subtrop.a mierne pásmo-let.,zim.polrok -subtrop.púšte-pozdĺž obratníkov-subtrop.svetlé xerofilné redšie lesy-dreviny nezhadzujú lístie/oliva,oleander,citrusy/,tvrdolisté krovin.porasty-macchie opica,magot,dikobraz,ženetka,jašterica,chamel.,gekon,muflón-subtrop.lesy
-pásmo stepí-málo zrážok/300-350mm/-hraboše,neliet.vtáky,jarabica,zajac,syseľ
-zóna zmieš.lesov-tajgy,podzol.pôdy,brezy,jeleň,medveď,rys,kuna lesná
-živoč.Austr.,J.Ameriky,Afriky-vačkovce,vtákopysk,pštr./kivi,nandu/Endemity-Austr.-koala,klokan,pes dingo,ježura austr. -zóna tundier-les končí polárnou hranicou lesaŕpodzóna krovitých tundierŕstudená pustatina /kurov.vtáky,lumíky,sob,pol.líška
-rastl.svet.oc.-je ovplyvnené salinitou vody,teplotou,svetlom-korály/plytké šelf.vody trópov/ ,planktóny/stud.moria/na pobr.stud.morí sev.pologule-tulene,mrože,ľad.medvede

VERTIK.ČLEN.BIOSF.
-usporiadanie do vertik.veget.útvarov,do vertik.zón,podzón,stupňov
-vo vlhk.trópoch les do3500m a viac–krovinný stupeň–zóna bylin.veget.–vysokohorské pust.–zóna več.ľadu a snehu -na Slovensku-do 550m dub.stupeň–buk.stupeň/do1250-1300m/–smrek.stupeň/do1450-1710m/–kosodr.stupeň/do 2000m/–vysokohor./alp./spoloč.

ČLEN.BIOSF.
-voda ako rozhodujúci činiteľ-lužné lesy sústavne zaplavované/inundačné/územia najmä väčš.níž.riek-vŕbové,vŕbovo-topoľ.lesy-zapl.riedkavo-brestovo-jaseňové lužné lesy/bresty,javor,jaseň/ zamočiar.zníž.slatinnéjelšiny-/yyjurský Šúr/miner.chud.viate piesky-borovic.lesy na sutinách a skalách hor.oblastí-sutinové lesy

VPLYV ČLOVEKA
-ekvator.dažď.lesy-základ suchoz.veget.útvaru–celková obnova vzduchu na Zemi škodliviny-hnojivá,pesticídy,imisie,ropa-ochudobň.život v oceáne svet.oc.-obrovský regener.rezervoár
-civiliz.choroby chránené lesné a kosodrev.porasty
 
Podobné referáty
Biosféra SOŠ 2.9515 2157 slov
Biosféra SOŠ 2.9729 309 slov
Biosféra SOŠ 3.0093 475 slov
Biosféra GYM 2.9632 667 slov
Biosféra 2.9920 403 slov
Biosféra GYM 2.9907 974 slov
Biosféra GYM 2.9876 958 slov
Biosféra GYM 3.0057 920 slov
Biosféra 2.9501 371 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.