referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Alfréd
Streda, 19. júna 2024
Janko Kráľ
Dátum pridania: 13.11.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: KoiTinKa
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 770
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 2.3
Priemerná známka: 2.96 Rýchle čítanie: 3m 50s
Pomalé čítanie: 5m 45s
 

ROMANTIZMUS: je myšlienkové a umelecké hnutie, ktoré sa zrodilo ako výsledok nových filozofických názorov, ktoré stelesňujú filozofi Hegel a Herder v 18.-19. storočí.

ROMANTICKÁ LITERATÚRA sa zrodila ako protivalná proti predchádzajúcemu obdobiu – vyvolala odpor voči klasickej harmónii. Vznikla vo Francúzsku a zakladateľom bol Victor Hugo.

Smery v idealizme

- IRACIONALIZMUS – uprednostňuje viery a inštinkt pred vedeckým, rozumovým a logickým poznaním.
SENTIMENTALIZMUS – opiera sa o city a citové zážitky, vyzdvihuje prostého človeka.
INDIVIDUALIZMUS – zdôrazňoval úlohu silného jednotlivca, ktorý vzdoruje osudu a pomáha ľudstvu.
PESIMIZMUS – človek pociťoval osamelosť vďaka jeho rozporom vnútorného a vonkajšieho sveta.


Znaky romantickej literatúry

- Nástrojom poznávania je fantázia – ako opak škaredej skutočnosti a túžba po krajšom živote.
- Uplatňuje sa harmónia kontrastov ( škaredosť/ krása ).
- Konfliktovosť a rozpor medzi skutočnosťou a snom.
- Autoštylizácia – autor sa obyčajne so svojou postavou stotožňuje.
- Historizmus – autori čerpali námety z minulosti.
- Hovorová reč vychádza z ľudovej slovesnosti, aby literatúru chápali aj široké spoločenské vrstvy.
- Dramatický dej s vnútorným napätím.
- Zobrazovanie ideálu, slobody a lásky.
- Lyrický epický synkretizmus- epika sa silne lyrizuje.
- Lit. druh- lyrika; sylabický verš ( rovnaký počet slabík );v polovici verša prestávka; vychádzali z ľudovej slovesnosti.
- Panslavizmus – hnutie snažiace sa o zjednotenie všetkých Slovanov na čele s cárskym Ruskom.
- 1829 – vznik Spoločnosť Česko-slovanská, zakladatelia: K.Štúr a S.Chalupka. Ich cieľom bolo posudzovať vlastné práce, zbierali ľudovú slovesnosť, pestovanie vlastného povedomia.
- 1836 – vychádzka na Devín ( prijali mená Velislav, Miloslav a sľub, že sa oddajú slov. národu.
- Slov. súčasť Rakúsko-Uhorska, v 40-tych rokoch 19.st. – silné maďarské hnutie
- 11.- 16. júla 1843 – uzákonenie spisovnej slovenčiny na základe stredoslov. Nárečia. Štúr, Hurban, Hodža na fare v Hlbokom, slovenčina založená na fonetickom princípe. Prvou knihou v tomto jazyku bol Almanach Nitra ( zborník ).
- Spolok Tatrín vydával časopisy, knihy,...
- 1848 – Žiadosti slov. národa – samostatný snem, slobodu tlače, slovenčina na školách a úradoch, zamietali nadradenosť národa nad iným.

Znaky romantického hrdinu

- Hlavný hrdina pochádza z okraja spoločnosti ( vydedenci, zbojníci, chudáci, bedári,...) s ustavičným rozporom so skutočnosťou.
- Žije bohatým vnútorným životom, charakterizuje ho ušľachtilosť a duch.
- Je silným a výnimočným jedincom.
- Vyznačuje sa prehnanou citovosťou vyúsťujúcou až do vášne, rozpor s rozumom.
- Pre dosiahnutie svojho sna často umiera.
- TITANIZMUS – prerastanie individualizmu do odmietania akejkoľvek svetskej, či božskej autority.


O autorovi

Janko Kráľ sa narodil 24. 4. 1822 v Liptovskom Mikuláši. Jeho predkovia boli poddaní sedliaci. Študoval v Levoči a v Kežmarku, kde sa pridal k slovenskej skupine prebudenej mládeže. V roku 1842 odišiel do Bratislavy ukončiť teologické štúdiá. Tam
sa dostal medzi štúrovcov. Keď v roku 1843 odvolali Ľ. Štúra z katedry, na protest opustil štúdiá. Do ich ukončenia mu chýbal už len jediný semester. V roku 1848 spolu s Jánom Roteiridesom oboznamovali po dedinách ľud s Dvanástimi bodmi o slobode a rovnoprávnosti sedliakov a želiarov a spievali revolučné piesne. Dragúni ich však zlapali a uväznili v Šahách a v Pešti. V januári 1849 boli vyslobodení. V roku 1849 J. Kráľ ďalej verboval piesňami dobrovoľníkov. Potom pracoval v štátnych službách ako úradník. Prepustili ho v roku 1867.

 
   1  |  2    ďalej ďalej
 
Podobné referáty
Janko Kráľ 2.9478 546 slov
Janko Kráľ 2.9819 698 slov
Janko Kráľ SOŠ 3.0088 286 slov
Janko Kráľ GYM 2.9495 622 slov
Janko Kráľ SOŠ 3.0039 728 slov
Janko Kráľ SOŠ 2.9796 740 slov
Janko Kráľ 2.9790 191 slov
Janko Kráľ INÉ 2.9852 74 slov
Janko Kráľ 2.9632 1154 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.