referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Anežka
Sobota, 2. marca 2024
Andrej Sládkovič
Dátum pridania: 12.10.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: roman13
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 836
Referát vhodný pre: Základná škola Počet A4: 2.3
Priemerná známka: 2.98 Rýchle čítanie: 3m 50s
Pomalé čítanie: 5m 45s
 
Bol štúrovec. Narodil sa v Krupine v rodine učiteľa. Študoval v B. Štiavnici, kde sa stretol s dielami Kollára, Hollého a Šafárika. Vo svojej tvorbe opísal obraz krásy, pravdy, spravodlivosti. Počas pobytu v Bratislave sledoval vlastenecké hnutie a protifeudálne pohyby. Neskôr študoval v Halle. Tu sa dostáva do styku s nemeckou romantickou literatúrou. Jeho vzťah k ľudu a jeho životu je dôsledkom jeho životných skúseností, prostredia, v ktorom prežíval najčastejšie chvíle. Celý svoj život vlastne prežil na dedine, pôsobil ako farár, takže jeho vzťah k ľudu je úzky. Tento vzťah je vlastne aj hlavnou náplňou jeho tvorby.

Jeho prvým básnickým dielom je filozofická skladba Sôvety v rodine Dušanovej. Kritizuje v nej niektoré negatívne javy v živote jednotlivca i spoločnosti. Zámerom básnika je, že umenie má slúžiť pravde. V ďalšom vývine Sládkovič otvára cestu citom. Po návrate z Halle vydáva prvé so svojich vrcholných diel - veľkú lyrickú skladbu MARÍNA.

MARÍNA

Dielo má dve časti, prvá je lyricko-epická, druhá je reflexívno symbolická. Podnetom k jej napísaniu bola láska, ktorú prežíval počas pobytu v Banskej Štiavnici k Márii Pišlovej. Jednu líniu básne tvorí láska k Maríne, ale prostredníctvom tohto námetu vytvoril i priestor na výpoveď o najrozličnejších osobných i spoločenských problémoch. Báseň nemá pevnú dejovú líniu. Svoju lásku k Maríne vyjadruje básnik hneď v prvých veršoch:

Ja sladké túžby, túžby po kráse
spievam peknotou nadšený,
a v tomto duše mojej ohlase
svet môj je celý zavrený,
z výsosti Tatier ona mi svieti, ...

Až po 72 verš spieva o láske a kráse. V nasledujúcich veršoch hovorí o druhej láske, o rodnej zemi. Jednota subjektívneho a objektívneho sa rozvíja tak, že jeho osobný ľúbostný cit postupne vzrastá do spoločných súvislostí, veľká láska k žene sa spája s veľkou láskou k rodnej zemi. Láska k žene a láska k vlasti sú dve hodnoty, ktoré si navzájom neprekážajú. Básnik neupadol do romantickej rezignácie, ale láska k vlasti a životu vyvolali v ňom túžbu po činorodosti. Popri hovorových slovách je v tejto básni veľa knižných útvarov, ktoré si vytvoril sám básnik. Dialektická filozofia sa odrazila v častom používaní antitéz a axymor (mŕtve životy kosí - protiklady). Básnik si vytvoril desaťveršovú strofu: rýmová schéma a b a b c c d e e d, striedajú sa 10 a 8 slabičné verše, rovnoslabičné verše spája rovnaký rým. Po dokončení Maríny sa rozhodol svojou tvorbou výraznejšie reagovať na vtedajšiu spoločenskú situáciu. Z týchto snáh vzniklo i druhé vrcholné dielo DETVAN.

DETVAN

V Detvanovi sa na rozdiel od Maríny dostali do popredia národná a sociálna problematika. Skladba je omnoho užšie spojená s ústnou ľudovou slovesnosťou. Určité miesto tu však venuje aj láske. Detvan má oproti Maríne pevnú dejovú osnovu, vystupujú tu hlavné postavy Martin a Elena. Báseň je zložená s 5 spevov. Dej sa odohráva v Detve, v časoch kráľa Mateja. Autor tu opisuje schopnosti detvianskeho ľudu, jeho vernosť k domácim zvykom a mravom, lásku k prírode a rodnému kraju.
1. spev: Martin - je tu ťažisko na oslave krásnej podpolianskej prírody, ktorej neoddeliteľnou súčasťou je ľud. Autor uvádza na scénu Martina Hudcovie ako urasteného švárneho šuhaja, syna prírody, s jeho záľubami.
2. spev: Družina - tu sa dozvedáme podrobnejšie o kolektíve v ktorom sa Martin pohybuje. Tu sú veľmi významné úvahy o ľudovom umení a šikovnosti ľudu. Autor opisuje Martinove dobré vlastnosti. Zabije sokola, aby oslobodil zajaca. Cestou stretne zbojníkov, ktorí majú v moci Elenu. Premôže ich, jedného z nich zabije a Elenu si odnesie.
3. spev: Slatinský jarmok - je tu rozhovor Martina s kráľom, ktorý umožňuje vykresliť básnikovi Martina v novom prostredí rovnako smele. Na druhej strane vykresľuje kráľovo služobníctvo ako povýšenecké.
4. spev: Vohľady - stretávame sa tu s úprimnou láskou Eleny k Martinovi.
5. spev: Lapačka - Martin sa predstavuje ako hrdý vlastenec, ktorý je ochotný
vstúpiť do kráľovho vojska, ale len pod podmienkou, že si ponechá vrkoč, valašku a detviansky kroj.
Sládkovič chcel vytvoriť Detvana ako veršovanú ľudovú povesť o ľudovom hrdinovi. autor na jeho postave a jeho činoch konkretizuje svoje predstavy o ľude a jeho kultúre.
 
Súvisiace linky
Podobné referáty
Andrej Sládkovič 2.9427 729 slov
Andrej Sládkovič 2.9395 650 slov
Andrej Sládkovič SOŠ 2.9230 219 slov
Andrej Sládkovič SOŠ 2.9656 1365 slov
Andrej Sládkovič GYM 2.9682 657 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.