referaty.sk – Všetko čo študent potrebuje
Eleonóra
Streda, 21. februára 2024
Staroslovienska literatúra
Dátum pridania: 18.01.2007 Oznámkuj: 12345
Autor referátu: bodka
 
Jazyk: Slovenčina Počet slov: 822
Referát vhodný pre: Gymnázium Počet A4: 2.4
Priemerná známka: 2.95 Rýchle čítanie: 4m 0s
Pomalé čítanie: 6m 0s
 
- stredoveká literatúra sa rozvíjala vo feudálnom spoločenskom poriadku
- kládla dôraz na vieru vo večný, nadpozemský svet, spočiatku boli stredoveké diela určené na prednes (okrem kňazov a mníchov nikto nevedel čítať), preto mnohé z nich majú deklamatívny (rétorický) charakter
- literatúra sa členila na :
a) feudálna svetská – hlavná postava zidealizovaný šľachtic, bojovník, ktorý oplýval tradičnými cnosťami
• Pieseň o Rolandovi
• Pieseň o Nibelungoch
• Slovo o pluku Igorovom
b) feudálna náboženská
– hlavná postava je svätec, pustovník, askéta
- najčastejšie útvary: lyrické piesne, kázne, legendy, životopisy a drámy
- v tomto období sa začala písať história našej literatúry v čase VM vznikla prvá slovenská báseň • Proglas a • Pieseň o Nibelungoch

- začiatky literatúry súvisia s príchodom kresťanstva, ktoré šírili predovšetkým franskí kňazi
- VM založil knieža Mojmír I a zvelebil knieža Rastislav
- Mojmír a Rastislav museli bojovať proti politickému a kultúrnemu vplyvu Východofranskej ríše. Preto Rastislav roku 862 požiadal Byzanského cisára Michala III o vyslanie vierozvestov Konštantína a Metoda
- K a M prišli roku 863 a hlásili u nás kresťanstvo slovanským nárečím z okolia Solúna
- franskí kňazi obžalovali vierozvestov na pápežskom dvore (liturgickým jazykom bola hebrejčina, gréčtina a latina - trojjazyčníci)
- K a M museli prísť ochrániť svoje učenie do Ríma
- pápež Hadrián II potvrdil slovanskú bohoslužbu a vymenoval Metoda za arcibiskupa
- K vstúpil v Ríme do kláštora, prijal meno Cyril a čoskoro zomrel
- M sa vrátil na VM, kde sa medzitým vládcom stal knieža Svätopluk, ktorý podporoval franských kňazov
- na ich podnet M uväznili
- na zákrok pápeža Jána VII ho prepustili
- M musel znovu obhajovať slovenskú bohoslužbu i svoje učenie (Ján VII potvrdil starosloviensky liturgický jazyk 880)
- po M smrti slovanská bohoslužba zanikla a jeho žiaci museli opustiť krajinu (pretože Svätopluk sa priklonil k latinskej liturgii)
- žiaci odišli do Bulharska, kde na začiatku 10 st. zostavili nové písmo – Cyriliku
- význam K a M:
• šírili kresťanstvo a vzdelanosť
• zostavili Hlaholiku – prvé slovanské písmo (na základe malých písmen gréckej abecedy)
• vytvorili staroslovienčinu – prvý jazyk slovanov
• vytvorili slovanskú prekladovú a pôvodnú lietratúru
a) K + M preložili do staroslovienčiny • Misál (omšová kniha) • evanjélia (nový zákon) • breviár (modlitebná kniha pre kňazov) • žaltár • spevník • Súdny zákonník pre svetských ľudí
b) pôvodná tvorba • Proglas • Moravsko – panonské legendy
Proglas: (Konštantín filozof)
- 1 slovanská báseň
- „hymnus“ – chvála – oslavuje slovanský preklad Písma a vyzdvihuje domáci jazyk ako základ vzdelanosti
- písaná obraz. Štýlom, mnoho biblických citátov
- príhovor Konštantína k Slovanom, pre ktorých preložil Božie slovo do ich jazyka
- veršovaný predslov k prekladu sv. Evanjelia
- alegorické vyjadrovanie – príznačné pre biblické texty
- aby bol človek duchovne živým, musí získať vzdelanie
- „a ešte väčší od človeka z kameňa, je mŕtva duša, každá duša bez písmen“
- rozvíja didaktické motívy (vzťah Božieho slova a vzdelanosti)
- 110 veršov, nemá členenie na strofy
- obhajoba práva každého národa prijímať Božie slovo v ich rodnom jazyku
- využíva nepriamu citáciu a pripomína, že už sv. Pavol povedal, že je cennejšie povedať 5 zrozumiteľných slov, než hŕbu nezrozumiteľných
- človek má byť dôstojnou bytosťou a pomocou národnej slovesnosti sa môže zbaviť nevedomosti
- chváli národy, ktoré prijali knihy a s nimi aj kresťanstvo
- rozvíja demokratické motívy, využíva metaforu, symboliku a trófy

Moravsko – panonské legendy
- 2 časti: • Život svätého Konštantína
• Život svätého Metoda
- nie sú to legendy ako také, lebo autor sa pridržiava faktov, nerobí z K a M svätcov, využíva : idealizovaný charakter, citáciu, exemplá
- Život sv. Konštantína:
- zamerané na život K, vyzdvihuje jeho nadanie, súcit s trpiacimi, boj proti trojjazyčníkom
- začiatky šírenia kresťanstva
- spoločenské pomery vo VM
- sem – tam zázraky, vnuknutia
- znaky – písané prózou a vznešeným rétorickým štýlom – obsahuje biblické citáty, číselnú symboliku, prirovnania, kontrasty, podobenstvá, dramatické citáty
- Život sv. Metoda:
- viac životopisných faktov
- Metodova činnosť na VM
- obsahuje historické dokumenty o schválení slovanskej liturgie a vymenovaní M za arcibiskupa
- legenda je kratšia, epickejšia, menej legend. prvkov, vecnejšia, bez prvkov zázračnosti
 
Podobné referáty
Staroslovienska literatúra SOŠ 2.9966 601 slov
Staroslovienska literatúra SOŠ 2.9531 474 slov
Staroslovienska literatúra GYM 2.9622 502 slov
Staroslovienska literatúra SOŠ 2.9586 1228 slov
Staroslovienska literatúra GYM 2.9767 815 slov
Staroslovienska literatúra SOŠ 2.9697 425 slov
Staroslovienska literatúra SOŠ 2.9682 266 slov
Staroslovienska literatúra SOŠ 2.9713 1077 slov
Staroslovienska literatúra SOŠ 2.9925 380 slov
Copyright © 1999-2019 News and Media Holding, a.s.
Všetky práva vyhradené. Publikovanie alebo šírenie obsahu je zakázané bez predchádzajúceho súhlasu.